کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

مجموعه مقالات همایش بین‌المللی میراث زبانی (بخش کتیبه‌ها و متون اسلامی)

برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی ایران‌شناسی در دانشگاه بولونیا

نخستین همایش کتاب سال بانوان

برگزاری چهارمین همایش ایران‌شناسی با محوریت «سعدی» و «پترارک»

برگزاری همایش بین‌المللی «مسائل علومِ انسانی در نسخه‌ها، اسناد و میراثِ عربی و اسلامی»

فراخوان مقاله سومین همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

نشست «گفتگوی صنعت و علوم انسانی» برگزار می‌شود

برگزاری همایش بین المللی «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی»

همایش بین المللی «غدیر در ادبیات فارسی» برگزار می‌شود

همایش ملّی «بعثت انقلاب اسلامی» در بهمن برگزار می‌شود

به بهانه برگزاری همایش ایفلا 2018

همایش نقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانش ایران: از قاجار تاکنون (از حدود 1280 تا 1397 شمسی)

همایش ملی عبدالرزاق کاشانی، عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی

همایشی با هدف ثبت جهانی میراث فرهنگی شاهرود، بسطام و خرقان

اعلام فراخوان همایش «نسخ خطی فارسی به مثابۀ میراث جهانی»

همایش «میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان»

دومین همایش دوسالانه «آزفا» برگزار می‌شود

اولین نشست بین‌المللی کرسی مولوی‌پژوهی

انتشار کتاب نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست و یکم و بیست ودوم)

اعطای اعتبار علمی isc به هفتمین همایش تاریخ مجلس