کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها
 

برنامه‌های «هفته کتاب»
1397/08/02-گفتگو با دبیر بیست و ششمین «هفته کتاب جمهوری اسلامی»؛
برنامه‌های «هفته کتاب»
فراخوان مقاله سومین همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
1397/08/02-دانشگاه دهلی هند با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین ایران برگزار می‌کنند:
فراخوان مقاله سومین همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
«غیبت زنان شاعر در تذکره‌های فارسی» با نگاهی به ترانه‌های زنان زاگرس
1397/08/02-انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری پژوهشکده اسناد برگزار می‌کند
«غیبت زنان شاعر در تذکره‌های فارسی» با نگاهی به ترانه‌های زنان زاگرس
نشست «گفتگوی صنعت و علوم انسانی» برگزار می‌شود
1397/08/02-دومین نشست تخصصی همایش علوم انسانی، تولید و صنعت
نشست «گفتگوی صنعت و علوم انسانی» برگزار می‌شود
نام جاودانه/ استاد مصطفی ملکیان
1397/08/01-
نام جاودانه/ استاد مصطفی ملکیان
کانون فردوسی در یک نگاه
1397/08/01-
کانون فردوسی در یک نگاه
قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم)/ مرتضی کریمی‌نیا
1397/08/01-بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی؛
قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم)/ مرتضی کریمی‌نیا
گفت‌و‌گو با دکتر روح انگیز کراچی، پژوهشگر شعر و ادبیات فارسی
1397/08/01-مختصری بر دلایل در اقلیت بودن شاعران زن؛
گفت‌و‌گو با دکتر روح انگیز کراچی، پژوهشگر شعر و ادبیات فارسی
انتشار فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1397/08/01-مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
انتشار فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نقدی بر هدررفت سرمایه‌های انسانی در حوزۀ علوم انسانی
1397/07/29-مدیریت ضعیف علمی و حلقۀ تنگ مشاهیر علوم انسانی کشور؛
نقدی بر هدررفت سرمایه‌های انسانی در حوزۀ علوم انسانی