کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها
 

گلچینی از نسخ خطی و چاپ سنگی عاشورایی و مقتل در کتابخانه ملک
1397/06/31-
گلچینی از نسخ خطی و چاپ سنگی عاشورایی و مقتل در کتابخانه ملک
ذکر جزئیات قیام امام حسین(ع) تا اسارت آل‌الله در کتاب "ارشاد مفید"
1397/06/27-معرفی و دانلود کتاب
ذکر جزئیات قیام امام حسین(ع) تا اسارت آل‌الله در کتاب "ارشاد مفید"
مقاله «تعزیه اسلام آوردن عرب بیابانی و معجزه حضرت رسول (ص)» / مرضیه راغبیان
1397/06/27-
مقاله «تعزیه اسلام آوردن عرب بیابانی و معجزه حضرت رسول (ص)» / مرضیه راغبیان
مقتل «الفتوح»، منبعی دست اول در نقل تاریخ عاشورا
1397/06/27-معرفی و دانلود کتاب
مقتل «الفتوح»، منبعی دست اول در نقل تاریخ عاشورا
گزارش حدادعادل از راهپیمایی اربعین/ «به صحراشدم عشق باریده بود»
1397/06/27-معرفی کتاب
گزارش حدادعادل از راهپیمایی اربعین/ «به صحراشدم عشق باریده بود»
چندوچون برگزاری جایزه جلال آل احمد
1397/06/25-
چندوچون برگزاری جایزه جلال آل احمد
کارگاه آموزشی «ابعادِ نسخه‌شناسی و کتابت‌‌شناسیِ نسخه‌هایِ اسلامی با تأکید بر حواشیِ نسخه»
1397/06/25-
کارگاه آموزشی «ابعادِ نسخه‌شناسی و کتابت‌‌شناسیِ نسخه‌هایِ اسلامی با تأکید بر حواشیِ نسخه»
فراخوان شانزدهمین جشنواره حامیان نسخ خطی (جایزه سیّد عبدالله انوار )
1397/06/25-
فراخوان شانزدهمین جشنواره حامیان نسخ خطی (جایزه سیّد عبدالله انوار )
نشریه فرهنگ موزه شماره پیاپی 16 و 17 - شماره جدید 2 و 3
1397/06/25-فرهنگ و موزه
نشریه فرهنگ موزه شماره پیاپی 16 و 17 - شماره جدید 2 و 3
نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا/ تصحیح انتقادی نجفقلی حبیبی
1397/06/24-برگزاری نشست در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا/ تصحیح انتقادی نجفقلی حبیبی