کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه
 

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم)
1397/08/01-گزارشی از بخش اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم)
بازدید رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هیئت همراه از موزه مجلس
1397/07/30-گزارش بازدید از موزه؛
بازدید رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هیئت همراه از موزه مجلس
کتابخانه مجلس ترجمه‌ای کهن از قرآن کریم را منتشر کرد
1397/07/30-معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛
کتابخانه مجلس ترجمه‌ای کهن از قرآن کریم را منتشر کرد
معرفی تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش هشتم)
1397/07/29-تازه‌های نشریات؛
معرفی تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش هشتم)
بازدید دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، از موزه مجلس
1397/07/28-گزارش بازدید از موزه مجلس؛
بازدید دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، از موزه مجلس
بازدید «رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران» و هیئت همراه، از کتابخانه مجلس
1397/07/28-
بازدید «رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران» و هیئت همراه، از کتابخانه مجلس
بازدید رئیس سازمان صنایع ایتالیا و هیئت همراه از موزه مجلس
1397/07/28-گزارش بازدید از موزه مجلس؛
بازدید رئیس سازمان صنایع ایتالیا و هیئت همراه از موزه مجلس
گزارش بازدید از آرشیو ملی عمان و حضور در افتتاحیه نشست کنفرانس بین‌المللی «روابط عمان و بریتانیا»
1397/07/23-حضور رئیس کتابخانه مجلس در عمان؛
گزارش بازدید از آرشیو ملی عمان و حضور در افتتاحیه نشست کنفرانس بین‌المللی «روابط عمان و بریتانیا»
معرفی نسخ خطی شروح دیوان حافظ موجود در کتابخانه مجلس
1397/07/23-بخش خطی کتابخانه مجلس؛
معرفی نسخ خطی شروح دیوان حافظ موجود در کتابخانه مجلس
حضور آیت‌الله امامی کاشانی در کتابخانه مجلس
1397/07/23-گزارش تصویری؛
حضور آیت‌الله امامی کاشانی در کتابخانه مجلس