دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
شرايط پذيرش مقالات
شماره اول و دوم
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم
شماره ششم
شماره هفتم
شماره هشتم
شماره نهم
شماره دهم
شماره يازدهم
شماره دوازدهم
شماره سيزدهم
شماره سيزدهم پزشکي
شماره چهاردهم
شماره چهاردهم جلد دو
شماره پانزدهم
شماره شانزدهم
شماره هفدهم
شماره هجدهم
شماره نوزدهم
شماره بيستم
ويژه‌نامه ماليه و اقتصاد
شماره بیست و یكم
شماره بيست و دوم
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

شماره ششم
يادداشت سردبير
مجموعه مقالات
 
 
يادداشت سردبير

ششمین شماره پیام بهارستان را به دوستداران تقدیم می‌کنیم، دوستدارانی که با مطالعه و اظهار نظر و نیز ارسال مقاله و سند و عکس، ما را در نشر این مجله هزاروصد صفحه‌ای یاری کردند. ما پذیرای منت آنان هستیم و همچنان چشم به راه رسیدن مقالات تازه؛ مقالاتی که سندي را شرح کنند، تصویری را توضیح دهند، کتیبه‌ای را بشناسانند، سنگ قبر تاریخی را معرفی کنند و یا رساله نفیس تاریخی را شناسانده و یا متن آن را برای چاپ به ما بسپارند. در این باره، به ویژه تأکیدمان روی تاریخ مجلس و مشروطه و رخدادهای یک صدساله گذشته تاریخ ایران است؛ هرچند عهدی نبسته‌ایم که از ایران باستان و اسلامی مطلبي نياوريم، بلکه به عکس حجم قابل توجهی را به آن مباحث هم اختصاص داده‌ایم.

دوستی به شوخی گفته بود که باید این مجله را با فرغون جابجا کرد. دیگری گفته بود با نشر این مجله، قطع تازه‌ای از کتاب شناسایی شده است که باید به آن قطع پاره آجری گفت! هرچه ايشان گفته‌اند درست است، اما برای ما زمان اندک و عمر کوتاه است، باید هرآنچه آماده است نشر داد. شاید دیر شود و فرصت از دست برود.

نکته دیگر آن که انتشار یک نشریه با این حجم، مجله‌ای که بیش از هفتاد هشتاد مقاله داشته باشد، آن هم سر وقت، نمی تواند بی‌خطا باشد؛ چنان که نمی‌تواند از مقالات ضعیف خالی بماند. این را می‌دانیم که این یک توجیه است، اما به هر حال، در چنین حجمی این دشواری‌ها تا حدودی طبيعي است. تلاش کردیم این وضعیت را تا حد ممكن اصلاح کنیم و می‌‌دانیم که این اصلاح جز با یاری شما دوستان حل نخواهد شد.

از افتخارات ما در این نشریه آن است که طیفی از دانشجویان رشته‌های تاریخ و اسناد که در طول سال گذشته در فهرست نویسی اسناد کتابخانه به ما کمک می‌کردند، همکار ما در این نشریه شدند. از این که ما ‌توانستیم حاصل کار آنان را نشر دهیم و فرصت رشد را در اختیارشان بگذاریم، خوشحالیم. کار دانشجویی اگر درست انجام شود، ممكن است از کار بسیاری از استادان پیش‌تر باشد، زیرا با نشاط بیشتری همراه است.

در شماره اخیر مجله گزارش میراث (شماره 35) آقای ایرج افشار نامه‌ای در گلایه و شکایت از کتابخانه‌های کشور نوشتند و گفتند که آنان در دادن تصویر نسخ خطی، امساک دارند. خوشحالیم که ایشان ازکتابخانه مجلس سخن به نیکی گفته‌اند و از دیگران خواسته اند تا کتابخانه مجلس را سرمشق قرار دهند. از این که طی این مدت توانسته‌ایم جماعت فرهیخته و مشتاق کتاب خطی و سند را راضی نگه داریم، خدای را شاکریم. این تشویق‌ها سبب می‌شود تا بر سرعت خود بیفزاییم.

رسول جعفريان