جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۵ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر يازدهم و دوازدهم
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
ضوابط تصحیح متن
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
یادگارهای بازمانده
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
دستنویس­های متون باستانی ایران
سرقات و جعلیات
حاشیه برجستارهای پیشین
نقد و معرفی
 
 
٢٢
اسلام پناه، محمد حسین (کرمان): دوآگاهی درباره کاغذ (1. کاغذ کشمیر؛ 2. کاغذ کرمان)؛ شیرازه بندی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣١٢-٣٠٧
 
719 Kb
 
٢٣
افشار، ایرج: پاره­های نسخه شناسی (12 پاره)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٦-٣١٣
 
832 Kb
 
٢٤
جعفری مذهب، محسن: دو یادداشت از نسخه­های خطی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٨-٣٢٧
 
181 Kb
 
٢٥
جلالی پنداری، یدالله (یزد): بیدل در تصحیح کتاب کهنه (رقعه­ای از بیدل درباره تصحیح)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٢-٣٢٩
 
239 Kb
 
٢٦
سبحانی، توفیق: هزینه کتابت و تذهیب دیوان کبیر شمس؛ وقف شده بر تربت حضرت مولانا
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٥-٣٣٣
 
396 Kb
 
٢٧
عتیقی، مهدی: چند تجربه از شیرازه بندی نسخه­های خطی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٦
 
139 Kb
 
٢٨
عظیمی، میلاد: «سواد و بیاض» سیرگانی در سفینه تبریز
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤٤-٣٣٧
 
466 Kb
 
٢٩
کریم زاده تبریزی، محمد علی (لندن): نقش واترمارک­ها در اوراق کتابتی ایران
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥٢-٣٤٥
 
635 Kb