جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر يازدهم و دوازدهم
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
ضوابط تصحیح متن
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
یادگارهای بازمانده
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
دستنویس­های متون باستانی ایران
سرقات و جعلیات
حاشیه برجستارهای پیشین
نقد و معرفی
 
 
٣٣
سوری، محمد (قم): کنه الا واه فی الفناء فی الله، یا: «فصل الخطاب» خواجه محمد پارسا
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧٣-٣٧١
 
408 Kb
 
٣٤
مجاهد، احمد: کلیات غزلیات شمس تبریزی (مورخ 654 ق)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧٦-٣٧٤
 
356 Kb
 
٣٥
میرافضلی، سید علی (رفسنجان): یادداشتی در مورد دستنویس ساختگی رباعیات خیام (653 ق، یزد)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٨٠-٣٧٧
 
281 Kb