جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۵ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر يازدهم و دوازدهم
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
ضوابط تصحیح متن
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
یادگارهای بازمانده
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
دستنویس­های متون باستانی ایران
سرقات و جعلیات
حاشیه برجستارهای پیشین
نقد و معرفی
 
 
٣٦
داد، سیما (واشنگتن): نظری به مقاله «نقش ایدئولوژیک نسخه بدل­ها» از دریچه نقد جامعه شناختی متن در مکتب انگلو امریکن
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٨٤-٣٨١
 
227 Kb
 
٣٧
ذاکرالحسینی، محسن: توضیحی درباره مقاله «اصطلاحات نسخه پردازی... در دیوان دانش مشهدی» (نامه)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٨٥
 
181 Kb
 
٣٨
قهرمان، محمد (مشهد): نظری به «رساله­ای در طلب کاغذ»
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٩٠-٣٨٦
 
367 Kb