جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر پانزدهم
منابع کهن نسخه پردازی و سندنویسی
نسخه شناسی
پژوهش­های فنی
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سند شناسی
دستنویس­های فرهنگ باستانی ایران
اصطلاحات، از گنج خانه متون
مرقع و قطعه
نسخه­های ساختگی و مخدوش
یادگارها از گذشتگان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گونه گون
پرسش­ها و یادداشت­ها
درباره جستارهای پیشین
اصلاحات و اضافات دفتر پیشین
 
 
٠٢
ابن سراج بغدادی، ابوبکر محمد بن سری (د 316 ق): رساله النقط و الشکل (کتابت: 581 ق) (آنکارا، مجموعه اسماعیل صائب، ش 3/547)؛ تصحیح و ترجمه حمید رضا مستقید
مؤلف:
شماره صفحه: ٦٦-٥
 
6863 Kb
 
٠٣
خواری، محمد بن علی ناموس (اوایل سده 8 ق): حدائق الوثانق (در کیفیت ترکیب قبالات و سجلات) (تالیف: 710 ق، کتابت: 741 ق)؛ (برلین، ش 5226)؛ به کوشش مصطفی گوهری آباد، حمید رضا ثنایی (مشهد)
مؤلف:
شماره صفحه: ١٠٦-٦٧
 
1457 Kb
 
٠٤
پیربوداق منشی قزوینی (سده دهم ق): بخش احوال خطاطان و نقاشان از کتاب جواهر الاخبار (تالیف: 984 ق) (کتابخانه آکادمی علوم سن پترزبورگ، به خط مولف)؛ به کوشش کفایت کوشا
مؤلف:
شماره صفحه: ١٢٠-١٠٧
 
1276 Kb