یکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۷ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر پانزدهم
منابع کهن نسخه پردازی و سندنویسی
نسخه شناسی
پژوهش­های فنی
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سند شناسی
دستنویس­های فرهنگ باستانی ایران
اصطلاحات، از گنج خانه متون
مرقع و قطعه
نسخه­های ساختگی و مخدوش
یادگارها از گذشتگان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گونه گون
پرسش­ها و یادداشت­ها
درباره جستارهای پیشین
اصلاحات و اضافات دفتر پیشین
 
 
٠٥
افشار، ایرج: نگاهی به ضابطه­های نسخه شناسی
مؤلف:
شماره صفحه: ١٣٠-١٢١
 
590 Kb
 
٠٦
تهرانی، محمد (قم): نشان صحاف (نکته­ای درباره جزوبندی و ترفند صحاف)
مؤلف:
شماره صفحه: ١٣٦-١٣١
 
1265 Kb
 
٠٧
سه کی، یوشیفوسا (توکیو): مجموعه ترجیعات سرکاری (یادگاری از عصر قراقویونلوها) (کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ش 9970)
مؤلف:
شماره صفحه: ١٧٦-١٣٧
 
3192 Kb