جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر پانزدهم
منابع کهن نسخه پردازی و سندنویسی
نسخه شناسی
پژوهش­های فنی
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سند شناسی
دستنویس­های فرهنگ باستانی ایران
اصطلاحات، از گنج خانه متون
مرقع و قطعه
نسخه­های ساختگی و مخدوش
یادگارها از گذشتگان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گونه گون
پرسش­ها و یادداشت­ها
درباره جستارهای پیشین
اصلاحات و اضافات دفتر پیشین
 
 
١٠
خالقی مطلق، جلال (هامبورگ): بررسی و ارزیابی شاهنامه سن ژوزف (مکتبه الشرقیه، وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت، ش NC.43
مؤلف:
شماره صفحه: ٢١٠-١٩٣
 
1190 Kb
 
١١
متینی، جلال (مریلند): نخستین و دومین تصحیح شاهنامه فردوسی از سده هشتم و نهم هجری
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٣٠-٢١١
 
755 Kb
 
١٢
مزداپور، کتایون: «درود رستم» و «آفرین ایزدان» (نظری دیگر درباره اصالت شاهنامه فلورانس)
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٣٨-٢١٣
 
1107 Kb