جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر پانزدهم
منابع کهن نسخه پردازی و سندنویسی
نسخه شناسی
پژوهش­های فنی
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سند شناسی
دستنویس­های فرهنگ باستانی ایران
اصطلاحات، از گنج خانه متون
مرقع و قطعه
نسخه­های ساختگی و مخدوش
یادگارها از گذشتگان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گونه گون
پرسش­ها و یادداشت­ها
درباره جستارهای پیشین
اصلاحات و اضافات دفتر پیشین
 
 
١٧
زکی ولیدی طوغان، احمد – مهدی بیانی: «شیخی بیگ نقاش» در مرقع بهرام میرزا صفوی (نامه)
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٨٨-٢٨٥
 
862 Kb
 
١٨
شاملو، مرتضی قلی: دیباچه­ای نویافته از مرقعی گم شده (کتابت: 1075 ق)
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٩٠-٢٨٩
 
493 Kb
 
١٩
عماد السطنه، حسینقلی: وصف سه مرقع خانواده سالور: به کوشش ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٩٢-٢٩١
 
178 Kb