جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر چهارم
سخن آغازین
منابع نسخه پردازی
نسخه شناسی
سند شناسی
نسخه های خطی اسلامی و غرب
گونه گون
نقد و معرفی
اخبار
چکیده مقالات تالیفی (عربی و انگلیسی)
 
 
٠٢
چگونگی ساخت کاغذ طلحی و کهنه نما سازی کاغذ / معز بن بدیس تمیمی صنهاجی (سده ٥ هـ.)؛ صادق خورشا
مؤلف:
شماره صفحه: ٩-١٢
 
614 Kb
 
٠٣
ساخت کاغذ بومی / قاضی خان، محمد بن قوام خاکوری (تالیف: ٨٧٦ هـ.)؛ محمد سهرابی تهرانی
مؤلف:
شماره صفحه: ١٣-٢٠
 
1307 Kb
 
٠٤
در بیان کیفیت و نیکو گردانیدن نیت وراق و کاتب و صحاف / ابن حاج، محمد بن محمد عبدری فاسی (ج، ٦٥٧-٧٣٧ هـ.)؛ شهریار نیازی
مؤلف:
شماره صفحه: ٢١-٣٠
 
1695 Kb
 
٠٥
مکتوب محمد یحیی قزوینی به میر محمد طاهر (واضع کاغذ ابری) / محسن ناجی نصرآبادی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣١-٣٤
 
667 Kb