دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر ششم
منابع نسخه پردازی
نسخه شناسی
پژوهش های فنی
متن شناسی
واژگان نسخه شناسی
از گنج خانه متون
گفته ها و یادگارها
جستارهای گونه گون
نقد و معرفی
چکیده مقالات تالیفی (عربی - انگلیسی)
 
 
٢٢
نسخه برگردان "سفینه تبریز"، (گردآوری و کتابت بین ٧٢٠-٧٢٣ هـ.) (تهران، ١٣٨١) / ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٢٧-٥٣٨
 
2355 Kb
 
٢٣
نسخه برگردان "خاوران نامه"، (سده نهم هجری) (تهران، ١٣٨١) / ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٣٩-٥٤٠
 
412 Kb
 
٢٤
نسخه برگردان "مجمل الاقوال فی الحکم و المثال" (مورخ ٦٩٣ هـ.)، احمدبن محمد دمانیسی سیواسی (تهران، ١٣٨١) / ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٤١-٥٤٢
 
387 Kb
 
٢٥
کتاب شناسی فهرست های انتشار یافته در ایران در سال ١٣٨١ / اکرم مسعودی
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٤٣-٥٤٧
 
1011 Kb