پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
شرايط پذيرش مقالات
شماره اول و دوم
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم
شماره ششم
شماره هفتم
شماره هشتم
شماره نهم
شماره دهم
شماره يازدهم
شماره دوازدهم
شماره سيزدهم
شماره سيزدهم پزشکي
شماره چهاردهم
شماره چهاردهم جلد دو
شماره پانزدهم
شماره شانزدهم
شماره هفدهم
شماره هجدهم
شماره نوزدهم
شماره بيستم
ويژه‌نامه ماليه و اقتصاد
شماره بیست و یكم
شماره بيست و دوم
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

شماره دوازدهم
مجموعه مقالات
 
 
١
يادداشت سردبير
مؤلف:
شماره صفحه:
 
252 Kb
 
٢
از کاخ هشت بهشت تا کاخ توپقاپی سیاهه اشیاء و اموال شاه اسماعیل غارت شده پس از چالدران وورال گنج
مؤلف: ترجمه: اسرا دوغان- رسول جعفریان
شماره صفحه:
 
665 Kb
 
٣
تاریخ مختصر ایران (تألیف در 1075 هجری)
مؤلف: معینا اردوبادی- به کوشش سعیده سلطانی مقدم
شماره صفحه:
 
564 Kb
 
٤
توانائيهاي علمي كارمندان، مترجمين و ناقلين بيت‌الحكمه عباسي
مؤلف: تألیف: عبدالجبار ناجی- ترجمه: فرزانه آجرلو
شماره صفحه:
 
246 Kb
 
٥
«نحوالقلوب»، رساله‌اي در تأويل اصطلاحات عرفاني
مؤلف: ابوالقاسم قشيري (376- 465 هـ . ق) عليمحمّد پشتدار
شماره صفحه:
 
1277 Kb
 
٦
نکاتی درباره نسخه کهن زیدی: اخبار فخ و خبر یحیی بن عبدالله
مؤلف: ماهر جرار، ترجمه محمد کاظم رحمتی
شماره صفحه:
 
304 Kb
 
٧
کمیسیون وهابیت ( 1304 – 1305 )
مؤلف: مسعود کوهستانی‌نژاد
شماره صفحه:
 
175 Kb
 
٨
فهرست کتب چاپ سربي دوره اول ايران در کتابخانه محدّث ارموي
مؤلف: فتح‌الله ذوقي
شماره صفحه:
 
254 Kb
 
٩
سفرنامه مکه از سال 1240
مؤلف: هدایت علی بن شیخ فضل علی به کوشش رسول جعفریان درآمدی بر نقش علمای ضد وهابی، در دولت دوم سعودی/ 286 دیوید کامینز محمد حسین رفیعی
شماره صفحه:
 
237 Kb
 
١٠
درآمدى بر نقش علماى ضد وهابى، در دولت دوم سعودى
مؤلف: ديويد كامينز محمد حسين رفيعى
شماره صفحه:
 
1549 Kb
 
١١
متني از روزگار صفويان دربارة هنرها و صنايع گوناگون
مؤلف: مهرداد چترایی
شماره صفحه:
 
211 Kb
 
١٢
ترجمهاي گرانبها از يك اثر قديمي
مؤلف: عبدالحمید ربیع­نیا- ولی علی­منش
شماره صفحه:
 
1808 Kb
 
١٣
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، نهاد ترجمة نظاممند
مؤلف: دلآرا مردوخی
شماره صفحه:
 
296 Kb
 
١٤
اعجاز مکی (سفرنامه منظوم حج ـ دوره صفوی)
مؤلف: سرایش واهب همدانی به کوشش رسول جعفریان
شماره صفحه:
 
2719 Kb
 
١٥
پیشینه و روششناسی در دانش مُهرشناسی اسلامی در ایران
مؤلف: محمدصادق میرزاابوالقاسمی- حسنعلي پورمند
شماره صفحه:
 
2878 Kb
 
١٦
«مدافعه بر مقاله خصم»: از عبدالسلام آخوندزاده، شیخالاسلام قفقاز
مؤلف: هادی هاشمیان
شماره صفحه:
 
466 Kb
 
١٧
شرایط فرهنگی قم در دهههای بیست تا پنجاه شمسی
مؤلف: در مصاحبه با آقای ابوالفضل عربزاده
شماره صفحه:
 
629 Kb
 
١٨
دستورالعمل زاويه مقدسه امامزاده داود(ع)
مؤلف: علياكبر صفري
شماره صفحه:
 
663 Kb
 
١٩
رساله در شناخت نفس
مؤلف: ابراهيم بن محمد شربتدار اصفهانی (م بعد از 1135) به کوشش: جواد جعفریان
شماره صفحه:
 
167 Kb
 
٢٠
انوارالمشارق طغرای مشهدی
مؤلف: سیدمحمد صاحبی شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطانالقرّائی / 562 محمدامين سلطانالقرّائي
شماره صفحه:
 
1443 Kb
 
٢١
شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّائى
مؤلف: محمدامين سلطان القرّائي
شماره صفحه:
 
255 Kb
 
٢٢
اسنادی دربارة ماجرای طغیان گرجیخان فیروزجایی
مؤلف: یوسف الهی
شماره صفحه:
 
239 Kb
 
٢٣
فتحنامه تيمور در نبرد آنكارا (1402)
مؤلف: با تصحيح و تحشيه: اسماعيل آكا مترجم: اكبر صبوري
شماره صفحه:
 
437 Kb
 
٢٤
سیل طهران و بیلان هزارخانة منطقة نازیآباد
مؤلف: مهدی عباسی
شماره صفحه:
 
304 Kb
 
٢٥
گمركات و نقش آنها در ورود كالا براي شركت نفت ايران و انگليس
مؤلف: محمد حسننيا
شماره صفحه:
 
1040 Kb
 
٢٦
نسخه هاي خطي خريداري شده در بهار 1390
مؤلف: سيمين صيديه
شماره صفحه:
 
269 Kb
 
٢٧
مرثيه هاي زندان قصر
مؤلف: به کوشش: علیرضا اباذری
شماره صفحه:
 
271 Kb
 
٢٨
میرزا ابوطالب فندرسکی، عالم و ادیب پر­کار صفویه
مؤلف: علیرضا عبدالهی کچوسنگی
شماره صفحه:
 
657 Kb
 
٢٩
سفرنامه از شیراز به بمبئی و بالعکس
مؤلف: مریم شاه حسینی، مهران رضایی، اکرم احمدی
شماره صفحه:
 
1474 Kb
 
٣٠
جایگاه متن در نگارگری ایران و تطبیق آن با گرافیک (صفحه آرایی)
مؤلف: جواد میرحسینی
شماره صفحه:
 
2220 Kb
 
٣١
معرفي ديوان خطي اكبر اصفهاني
مؤلف: ليلا مقدم
شماره صفحه:
 
623 Kb
 
٣٢
بازتاب سربازگيري و نظام سربازگیری در میان اقشار مختلف
مؤلف: فاطمه هاشمی
شماره صفحه:
 
2180 Kb
 
٣٣
سفرنامه عتبات، سال 1313
مؤلف: مؤلف: یکی از صاحب منصبان دولتی تبریز به کوشش رسول جعفریان
شماره صفحه:
 
353 Kb
 
٣٤
نگرشی بر مهاجرت و کارگری در دوران مشروطه
مؤلف: نادر پروانه
شماره صفحه:
 
132 Kb
 
٣٥
معرفی محتوایی باب اول نسخه خطی مصباح الرسایل و مفتاح الفضایل
مؤلف: سعید تقدیری
شماره صفحه:
 
153 Kb
 
٣٦
یادکردی از فقیه هنرمند، آیت الله توحیدی
مؤلف: محمد الوانساز خویی
شماره صفحه:
 
268 Kb
 
٣٧
نامة قویوچی مراد پاشا به شاه ایران
مؤلف: محمد گنای، ارتان گوکمن مترجمان: اسری دوغان- مهری آریانفر
شماره صفحه:
 
1851 Kb
 
٣٨
تصاويري از كتاب خريطة الفصوص درباره كتابخانه هاي جهان
مؤلف:
شماره صفحه:
 
246 Kb
 
٣٩
یادداشتی درباره تزوک نامه تیموری
مؤلف:
شماره صفحه:
 
677 Kb
 
٤٠
نگاهي به چند سند از دوره مظفري در مورد زنان
مؤلف: محمدحسن خليلي
شماره صفحه:
 
245 Kb
 
٤١
سفرنامه مکه، 1328 ـ 1329ق
مؤلف: میرآقا نقیب الاشراف اهری به کوشش رسول جعفریان
شماره صفحه:
 
903 Kb
 
٤٢
سفرنامه حج از سال 1240
مؤلف: محمداسماعیل ترخانی بن محمد مهدی سمیرمی به کوشش رسول جعفریان
شماره صفحه:
 
1518 Kb