دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
شرايط پذيرش مقالات
شماره اول و دوم
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم
شماره ششم
شماره هفتم
شماره هشتم
شماره نهم
شماره دهم
شماره يازدهم
شماره دوازدهم
شماره سيزدهم
شماره سيزدهم پزشکي
شماره چهاردهم
شماره چهاردهم جلد دو
شماره پانزدهم
شماره شانزدهم
شماره هفدهم
شماره هجدهم
شماره نوزدهم
شماره بيستم
ويژه‌نامه ماليه و اقتصاد
شماره بیست و یكم
شماره بيست و دوم
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

شماره سيزدهم
مجموعه مقالات
 
 
١
يادداشت سردبير
مؤلف:
شماره صفحه:
 
252 Kb
 
٢
جادةالعاشقين (از ماوراءالنهر تا حرمين شريفين) گزارش سفر حج شيخ حسين خوارزمى ( سال 956 - 958 ق)
مؤلف: به قلم: شريف الدين حسين شريفى به كوشش رسول جعفريان
شماره صفحه:
 
665 Kb
 
٣
نقش مستشرقين در انتقال دستاوردهاي بيت الحكمه به غرب
مؤلف: عبدالجبار ناجى ترجمه: فرزانه آجرلو
شماره صفحه:
 
564 Kb
 
٤
نگاهى به متغيرهاى اثرگذار بر دستيابى صفويه به قدرت
مؤلف: نفيسه واعظ شهرستانى
شماره صفحه:
 
246 Kb
 
٥
لايحه ايرادات خرده مالكان بر اصلاحات ارضي
مؤلف: عدالت عزت پور
شماره صفحه:
 
1277 Kb
 
٦
مهم ترين مدارس موقوفه تهران از دورة ناصرالدين شاه تا پايان دوره قاجار
مؤلف: شهره سيدزاده مطلق
شماره صفحه:
 
304 Kb
 
٧
بررسى سندى تاريخى با عنوان: كتابت حضرت اعلى به شاه اسماعيل اول صفوى
مؤلف: حوريه عبداللهى
شماره صفحه:
 
175 Kb
 
٨
شرح احوال و معرفى آثار عبرت مصاحبى نائينى
مؤلف: اميد سروري
شماره صفحه:
 
254 Kb
 
٩
بررسي دوران والي گري حسين قلي خان ابوقداره والي مقتدر پشتكوه
مؤلف: محمود مهمان نواز
شماره صفحه:
 
237 Kb
 
١٠
رسوم مملكت دارى در ايران (نسخة شمارة 17423 كتابخانة مجلس شوراى اسلامى)
مؤلف: يوسف بيگ باباپور
شماره صفحه:
 
1549 Kb
 
١١
واكاوي رويكرد شاه اسماعيل اول به شورش امرا و سران كُرد (907-930)
مؤلف: جعفر نوري دكتر فريدون نوري
شماره صفحه:
 
211 Kb
 
١٢
نمايش هاى جانورى و سرگرمى هاى مصّور در هنر اسلامى
مؤلف: ريچارد اتينگهاوزن مترجم: صفورا فضل اللهى
شماره صفحه:
 
1808 Kb
 
١٣
سفر به هند براي جمع آوري ميراث مكتوب اسلام و ايران
مؤلف: (در گفتگو با يك مقوِّم كهنه كار، استاد خليل مستوفى) بخش دوم على صادق زاده وايقان
شماره صفحه:
 
296 Kb
 
١٤
كارخانه ريسندگي صنيع الدوله
مؤلف: علي موسيوند
شماره صفحه:
 
2719 Kb
 
١٥
گرايش هاى سبكى دوران شاه عباس اول
مؤلف: ريچارد اتينگهاوزن مترجم: صفورا فضل اللهى
شماره صفحه:
 
2878 Kb
 
١٦
خدمات ميرزا موسى خان به موقوفات آستان قدس رضوى ( نسخة خطى شماره 9338/2 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى )
مؤلف: سيد محمد (عارف) موسوى نژاد
شماره صفحه:
 
466 Kb
 
١٧
معرفى نسخه خطى هفت منظر اثر ملا عبدالله هاتفى خبوشانى جامى (متوفى 927)
مؤلف: على محمد پشت دار فاطمه اكبرى
شماره صفحه:
 
629 Kb
 
١٨
تبار رَشْوندى ميرزا كوچك خان جنگلى (1260 - 11 آذر 1300 ش)
مؤلف: عنايت الله مجيدى
شماره صفحه:
 
663 Kb
 
١٩
بررسى حكم خانى
مؤلف: نرگس فرهود
شماره صفحه:
 
167 Kb
 
٢٠
انحلال انجمن ولايتى ولايات ثلاث در اسناد مجلس
مؤلف: محمد چگينى
شماره صفحه:
 
1443 Kb
 
٢١
عرض حال سلطان الكتّاب محلاتى به مجلس
مؤلف: محمدعلي نورائي آشتياني
شماره صفحه:
 
255 Kb
 
٢٢
نقش شعر در نقش مهر
مؤلف: محسن دايي نبي
شماره صفحه:
 
239 Kb
 
٢٣
بسط و گسترش دولت سعودى اوّل: محدوده وشم
مؤلف: مايكل كوك ترجمه محمدحسين رفيعى
شماره صفحه:
 
437 Kb
 
٢٤
كشاكش ها ميان سلفيه و طريقت خالديه در بغداد
مؤلف: پطرس ابومنّه مترجم: محمدحسين رفيعى
شماره صفحه:
 
304 Kb
 
٢٥
اوضاع مناطق نفت خيز ايران پس از كشف نفت و تشكيل شركت نفت ايران و انگليس
مؤلف: محمد حسن نيا هدى سليمى
شماره صفحه:
 
1040 Kb
 
٢٦
دو گزارش از جنگ هاى ايران و انگليس در خرمشهر و بوشهر در سال 1273 قمرى
مؤلف: به كوشش حميده سلطانى مقدم
شماره صفحه:
 
269 Kb
 
٢٧
كتابچه اردشير ميرزا (شرح مأموريت به نقاط مختلف ايران)
مؤلف: به كوشش سعيده سلطانى مقدم
شماره صفحه:
 
271 Kb
 
٢٨
چاپ ژلاتينى و نقش آن در مبارزات سياسى و مذهبى عصر قاجار
مؤلف: مجيد غلامى جليسه
شماره صفحه:
 
657 Kb
 
٢٩
سهم هنرمندان ايرانى در خلق مرقع گلشن بررسى چند نگاره مربوط به هنرمندان ايرانى فعال در دربار مغول
مؤلف: نرگس صفرزاده
شماره صفحه:
 
1474 Kb
 
٣٠
تاريخ و زندگي شيعيان امامي تركيه
مؤلف: نويسنده: عايشن بايلاك مترجم: مريم كمالى
شماره صفحه:
 
2220 Kb
 
٣١
سفرنامه هند، كشمير و برمه (گزارش سفر نويسنده به هند و برمه طى سال هاى 1290 1294 ق)
مؤلف: اثر فضل الله الحسينى به كوشش فرشته كوشكى
شماره صفحه:
 
623 Kb
 
٣٢
وقف هاى زنان عثمانى و وقفيه والده سلطان ماه پيكر
مؤلف: اسرا دوغان
شماره صفحه:
 
2180 Kb
 
٣٣
خاندان و حكمران در تاريخ نگارى تيموريان
مؤلف: نويسنده: بئاتريس فوربز منز مترجم: اكبر صبورى
شماره صفحه:
 
353 Kb
 
٣٤
گزارش به ناصرالدين شاه قاجار دربارة حشمت الملك و شهاب الملك و منطقة قائنات و سيستان و بلوچستان
مؤلف: محمّد گلبن
شماره صفحه:
 
132 Kb
 
٣٥
نمونه هايى از مسكوكات ضرب شده در طبرستان
مؤلف: از مرحوم سيدمحمد طاهرى شهاب به كوشش سيدعلي آل داود
شماره صفحه:
 
153 Kb
 
٣٦
تكمله اى بر يك سند
مؤلف: ميثم احمدي
شماره صفحه:
 
268 Kb
 
٣٧
اعزام محصلين به اروپا در عهد احمدشاه قاجار
مؤلف: على پويان مهر
شماره صفحه:
 
1851 Kb
 
٣٨
فنون الجنون، تذكرة ديوانگان فرزانه
مؤلف: محمّد ابراهيم ايرج پور
شماره صفحه:
 
246 Kb
 
٣٩
سندى درباره كاشى ايرانى
مؤلف: على اكبر يزدانى
شماره صفحه:
 
677 Kb
 
٤٠
سيرى در نا م واژه شناسى (اتيمولوژى) لاهيجان اندر معرفت لاهيجان
مؤلف: ابوالقاسم پژوهشگر (كوچكى)
شماره صفحه:
 
245 Kb
 
٤١
بناهاي تاريخي رجال و مشاهير آشتيان
مؤلف: اسدالله عبدلى آشتيانى
شماره صفحه:
 
903 Kb
 
٤٢
اعتزال پس از عبدالجبار: كتاب مسائل الخلاف فى الاصول ابورشيد نيشابورى (مطالعاتى درباره انتقال علوم از ايران به يمن در قرن 6 - 7 / 12-13)
مؤلف: حسن انصارى و زابينه اشميتكه ترجمه محمد كاظم رحمتى
شماره صفحه:
 
1518 Kb
 
٤٣
[القاب نامه]
مؤلف: گردآورنده: سكينه مرادى
شماره صفحه:
 
201 Kb
 
٤٤
نقد كتاب: معرفى 638 مُهر و طلسم عربى، فارسى و هندى موجود در موزه بريتانيا
مؤلف: محمدجواد جدى
شماره صفحه:
 
255 Kb
 
٤٥
مناسب خوانى در مكتب آوازى اصفهان
مؤلف: بهزاد قدسى
شماره صفحه:
 
319 Kb
 
٤٦
دو سند نويافته از دكتر ليندلى
مؤلف: سيد محمدحسين منظورالاجداد مريم ثقفى
شماره صفحه:
 
430 Kb
 
٤٧
تحقق رؤياى چاپ فارسى در شرق به دست چارلز ويلكينز (Charles Wilkins)
مؤلف: مجيد غلامى جليسه
شماره صفحه:
 
391 Kb
 
٤٨
گزارش هيئت بازرسى شاهنشاهى اعزامى به استان كردستان (در سال 1350)
مؤلف: نگين شاكرى
شماره صفحه:
 
1429 Kb
 
٤٩
اسنادي درباره كتاب گنجينه دانشمندان نوشته حجت الاسلام والمسلمين محمد شريف رازى به روايت اسناد ساواك
مؤلف: قاسم تبريزى
شماره صفحه:
 
1182 Kb
 
٥٠
معرفى برگى از نسخة خطى اشعار گيلكى خان احمد گيلانى
مؤلف: ابوالقاسم پژوهشگر (كوچكى)
شماره صفحه:
 
332 Kb
 
٥١
توپ قاپوسراي، موزه هنر اسلامى
مؤلف: ميثم رضايى مهوار
شماره صفحه:
 
1706 Kb