پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۸ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر هفدهم
یادبود
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
سندشناسی
متن شناسی و جنگ پژوهی
پژهش های فنی
یادگارهای پیشینیان
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گونه گون
درباره جستارهای پیشین
یادداشت ها و پرسش ها
نقد و معرفی
اصلاحات و اضافات نامه بهارستان
مقاله به زبان اروپایی
 
 
٢٧
بررسی دیگری از دستنویس بی تاریخ شاهنامه(محفوظ در «مکتبه الشرقیه» وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت، به نشان ٤٣،NC)
مؤلف: جلال خالقی مطلق
شماره صفحه: ٢٣٩
 
373 Kb
 
٢٨
چند نکته درباره مقاله«بررسی مجموعه شمس حاجی دولتشاه شیرازی»(از م. عظیمی)
مؤلف: مهدی رحیم پور
شماره صفحه: ٢٤٩
 
120 Kb
 
٢٩
غررالسیر ابو منصور ثعابی (از م. امیدسالار)
مؤلف: علی صفری آق قلعه
شماره صفحه: ٢٥١
 
93 Kb
 
٣٠
ابزار صحافی یا آتش زنه؟
مؤلف: محمد حسین اسلام پناه
شماره صفحه: ٢٥٢
 
194 Kb
 
٣١
درباره سطربندی نسخه های تفسیر کتاب الله و اشاره ای به نقش متن و تعلقات در صفحه آرایی نسخ خطی(از ا.افشار)
مؤلف: سید محمد عمادی حائری
شماره صفحه: ٢٥٣
 
102 Kb
 
٣٢
چهار یادداشت درباره بعضی مقالات پیشین (از م. امیدسالار،ا.افشار، ک.مزداپور، ی.سه کی)
مؤلف: پژمان فیروز بخش
شماره صفحه: ٢٥٥
 
143 Kb
 
٣٣
قطعه خط درویش عبدالمجید یا سید علی نیاز شیرازی؟ (از ا.ا. فلسفی)
مؤلف: غلامرضا مشعشعی
شماره صفحه: ٢٥٩
 
477 Kb
 
٣٤
درباره «مقام سلخات» (از م. عظیمی)
مؤلف: علی نویدی ملاطی
شماره صفحه: ٢٦١
 
114 Kb