جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر هجدهم
فهرست
یادبود
به یاد ایرج افشار
به یاد سید امیر حسن عابدی(10تیر 1300-14 اردیبهشت 1390)
منابع کهن نسخه پردازی و سند نویسی
نسخه شناسی و سند شناسی
لابراتوآر نسخه شناسی«نامه بهارستان»
متن شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران
از گنج خانه متون
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
یادگاری های پیشینیان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گوناگون
از گنجینه نسخه شناسان
درباره جستارهای پیشین
یادداشت ها و پرسش ها
اصلاحات و اضافات «نامه بهارستان»
یادبود ایرج افشار(به زبان اروپایی)
 
 
١٠
گزارش نسخه شناسی مفید الخاص فی علم الخواص(کتابخانه آستان قدس رضوی، ش٥١٣٥)
مؤلف: ایرج افشار
شماره صفحه: ٧٥
 
1240 Kb
 
١١
آراستن آغاز و انجام دستنویس به خط مولف
مؤلف: جواد بشری
شماره صفحه: ٩٣
 
1024 Kb
 
١٢
حاشیه و حاشیه نویسی در نسخه های خطی(بر اساس متون کهن)
مؤلف: قنبرعلی رودگر
شماره صفحه: ١٠١
 
481 Kb
 
١٣
میراث مغول در فرامین ایران زمین
مؤلف: ابوالعلا سودآور
شماره صفحه: ١١٥
 
1121 Kb
 
١٤
گزارشی از شیوه ساخت و ترسیم جداول دوازده مرقع کتابخانه مجلس شورای اسلامی (همراه با بررسی مرقع میرعلی هروی،ش ١٣٣٦١)
مؤلف: یوشیفوسا سه کی
شماره صفحه: ١٢٧
 
2444 Kb