جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۵ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر هجدهم
فهرست
یادبود
به یاد ایرج افشار
به یاد سید امیر حسن عابدی(10تیر 1300-14 اردیبهشت 1390)
منابع کهن نسخه پردازی و سند نویسی
نسخه شناسی و سند شناسی
لابراتوآر نسخه شناسی«نامه بهارستان»
متن شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران
از گنج خانه متون
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
یادگاری های پیشینیان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گوناگون
از گنجینه نسخه شناسان
درباره جستارهای پیشین
یادداشت ها و پرسش ها
اصلاحات و اضافات «نامه بهارستان»
یادبود ایرج افشار(به زبان اروپایی)
 
 
٤٨
یادداشتی بر مقاله «مهر کتابخانه شاهرخ تیموری»
مؤلف: ر. جعفریان غلامرضا امیرخانی
شماره صفحه: ٤٤٥
 
242 Kb
 
٤٩
اسناد مغولی در موزه طهران [اوگه ابو سعید بهادر خان]
مؤلف: پول پلیو ترجمه رشید یاسمی
شماره صفحه: ٤٤٧
 
132 Kb
 
٥٠
معرفی چند واژه در شاهنامه سن ژوزف (مکتبه الشرقیة، دانشگاه سن ژرف بیروت، ش ٤٣، NC)
مؤلف: جلال خالقی مطلق
شماره صفحه: ٤٤٩
 
147 Kb
 
٥١
درباره مولف «منشات سلیمانی»
مؤلف: فلور ویلم و حسن جوادی از ر. جعفریان
شماره صفحه: ٤٥٣
 
349 Kb
 
٥٢
نکاتی درباره اوگه ابو سعید بهادر خان در تاریخ ٧٢٠ ق(از ا. سودآور)؛ ترجمه ریوکو واتابه
مؤلف: یاسوهیرو یوکائیچی
شماره صفحه: ٤٥٥
 
1336 Kb
 
٥٣
نکته ای در خصوص مقاله«درباره اوگه ابو سعید بهادر خان در تاریخ ٧٢٠ ق»
مؤلف: ابوالعلا سودآور از ی.یوکائیچی
شماره صفحه: ٤٧١
 
160 Kb