شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
تذکرات دیانتی
استوار قم
دعوة الاسلام والاسلام
الدین و الحیوة
مجله مسلمین
آئين اسلام
مجموعه حکمت
لوح مطبوعات دینی 1
گزيده نشريات افغانستان
روزنامه مجلس
بررسی های تاریخی
درسهایی از مکتب اسلام
هنر و مردم
لوح مطبوعات دینی 2
نشریه دانشکده ادبیات تبریز
The Parliament's Library

مجموعه حکمت
ديباچه
آرشيو نشريه
 
 
دیباچه
خاندان سادات برقعي در قم، از خاندان‌هاي معروف علمی و فرهنگی هستند. برادران سید فخرالدین، یحیی، صدرا و ناصر چهار برادر بودند که در کار انتشارات و چاپخانه بوده و سالها در این زمینه فعالیت داشتند. اداره چاپخانه كه به عهده آقا يحيي و آقا صدرا بود و اداره كتابفروشي را آقاي فخرالدين و آقا ناصر به عهده داشتند.

در‌ سال 1331 باتوجه به امكاناتي كه برادران برقعي از لحاظ چاپخانه‌هاي و دفتر و غيره داشتند به فكر چاپ مجله‌اي افتادند. با فعالیت آنان امتياز نشر مجله «مجموعه حكمت» را به نام‌ آقاي فخرالدين برقعي صادر شد و نخستين شماره مجله به مسئوليت سيد يحيي برقعي در تاريخ 3/2/1331 انتشار يافت، اين مجله كه در 20 صفحه هر دو هفته يكبار چاپ مي‌شد به قيمت 5/3 (سه ريال و دهشاهي) عرضه مي‌گرديد.

نويسندگان نخستين آن فضلاي معروف آن زمان حوزه علميه قم بودند از جمله ابوالقاسم دانش آشتياني سيدناصرالدين اكرم، شيخ مجتبي عراقي، شيخ احمدي آذري قمي، ناصر مكارم شيرازي، شيخ ابوالفضل زاهدي قمي، مرتضي مطهري، واعظ زاده خراساني، جعفر سبحاني، حسين نوري، علي دواني و .... محمد يزدي، حيدر علي قلمداران و سيد هادي خسروشاهي (از تبريز).

مجله از سال دوم به صورت ماهانه منتشر گرديد، اما بعد مدتي تعطيل شد و از سال 1337 دوره جديد ـ‌ سال سوم ـ آن شروع به انتشار نمود كه بيشتر به تشويق جناب سيد هادي خسروشاهي انجام شد كه وعده داده بود مقالات مورد نياز مجله را از قم و تهران تهيه و تنظيم شود. در واقع دوره دوم مجله به سردبيري ايشان انتشار يافت و تا شماره 8 سال چهارم ـ ادامه پيدا كرد. و آخرين شماره آن در تاريخ 1340 انتشار يافت. این زمان بعلت مشكلات مالي تعطيل گرديد.

مجله مجموعه حكمت در واقع بعد از مجله «همايون» كه از قم منتشر مي‌شد. تنها مجله مذهبي قم بود كه توسط افرد غير حوزه‌ي انتشار مي‌يافت ولي نويسندگان مقالات آن انجمن حوزويان بودند و در واقع پس از انتشار مجله مكتب اسلام دوران مجموعه حكمت به پايان رسيد.

اکنون از برادران برقعي كه همگي به رحمت خدا رفته‌اند، فقط چاپخانه حكمت به يادگار مانده است كه توسط فرزندان آن‌‌ها اداره مي‌شود.