سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

حضور نرم و در عین حال پرشتاب فناوری­های نوین اطلاعاتی در زندگی بشری، دگرگونی‌های عظیمی برای انسان به همراه آورده است.

توسعه ارتباطات و ابزارهای اطلاع رسانی به تغییرات سرعتی باور نکردنی داده است. جهانی شدن، ایدة دهکده جهانی و نیز کلبه جهانی را ملموس­تر نموده است. بسیاری از جنبه­های زندگی بشر تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است و بدون شک، کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی نیز بعنوان مراکزی مهم و تاثیرگذار در زندگی بشر، تحت تاثیر این امر قرار گرفته اند. لزوم توجه به موضوع جهانی شدن در حوزه کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی، مترجمان اثر حاضر را به بازنمایی محتوای اثر به زبان فارسی ترغیب نمود.

کتاب «جهانی شدن فراهم‌آوری: مقدمه‌ای بر مدیریت کتابخانه‌ در قرن بیست و یکم» در هشت فصل با عناوین زیر نگاشته شده است:

دانشگاه و جامعه

ارزیابی مجموعه

انتخاب منابع

مدیریت مجموعه

ملاحظات مالی

توسعه زنجیره کتاب

ارزیابی کارگزار

نیم نگاهی به آینده

این کتاب، محتوایی مناسب برای آشنا نمودن دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی و متخصصان حوزه فراهم­آوری و توسعه مجموعه با پدیده جهانی شدن و مسائل و چالش های پیش روی آنان درحوزه مجموعه سازی دربر دارد. به نظر می رسد ترجمه اثر به زبان فارسی بتواند نیاز مخاطبان را تا حدودی رفع می نماید.

یکی از ویژگی های جالب توجه در این اثر، توجه خاص نویسنده محترم کتاب  به مجموعه سازی در کشورهای مختلف با نگاهی بر جهانی شدن مجموعه­سازی است. نویسنده با ظرافت خاصی در بخش های مختلف به استفاده از مثال­های متنوع موضوع فراهم­آوری و توسعه مجموعه را به تصویر می کشد. نگارش ساده و شیوای اثر، متنی خواندنی برای مخاطبان فراهم آورده است.

«جهانی شدن فراهم‌آوری: مقدمه‌ای بر مدیریت کتابخانه‌ در قرن بیست و یکم»[1] نوشته جیم ایجی[2] می‌باشد. این کتاب با  ترجمه رحمان معرفت و حمید کشاورز  اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان از سوی انتشارات دانشگاه سمنان در 200 نسخه منتشر شده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه‌ی شماره‌ی یک مجلس شورای اسلامی 493523 می‌باشد[1] Acquistions go global: An introduction to library collection management in the 21st century, 2007.

[2] Jim Agge