شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

فراخوان مقاله دوره جدید اسناد بهارستان نخستین نشریه تخصصی اسناد و تاریخ پارلمان منتشر شد.

محورهای موضوعی مقالات قابل پذیرش به این قرار است:

مشروطه؛ بررسی اسنادی وقایع پیش و پس از مشروطه

علوم تاریخی؛ تحلیل تاریخی، اسنادی وقایع تاریخ ایران مرتبط با مجلس شورای ملی

علوم سیاسی؛ تحلیل اسناد وقایع سیاسی ایران مرتبط با مجلس شورای ملی

علوم اجتماعی؛ نقش مجلس شورای ملی در ساختار و وقایع اقتصادی ادوار مختلف تاریخ معاصر

تحلیل حقوقی و بررسی قوانین مجلس شورای ملی و سیر تحول آنها

نقش مجلس شورای ملی در ساختار فرهنگی ادوار مختلف

تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با رجال ادوار پیشین تاریخ ایران مرتبط با مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و تحلیل محتوای آنها

اسناد انتخابات مجلس شورای ملی در ادوار مختلف و تحلیل و بررسی آنها

استخراج و تحلیل اسناد محلی مرتبط با مجلس شورای ملی از مجموعه‌داران بومی، نمایندگان و وقایع و ...

بیوگرافی تحلیلی نمایندگان مجلس شورای ملی (طبقه اجتماعی و خانوادگی، مشی سیاسی و فکری، تأثیر در روند قانون‌گذاری و ...)

روابط بین‌المللی پارلمانی ایران؛ اسناد اتحادیه بین‌المجالس

بررسی و تحلیل اسناد خارجی در باب پارلمان ایران

بررسی و تحلیل اسناد پارلمانی کشورهای خارجی در باب ایران

تطبیق پارلمان ایران و دیگر پارلمان‌های جهان (خاورمیانه، آسیای میانه، جهان اسلام، اروپا، امریکا و ...)

بررسی اسناد مجلس شورای ملی در استانه انقلاب 57

مقالات خود را به پست الکترونیکی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ارسال کنید و برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 33125515و 33130911 و 66964120 تماس بگیرید.