جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

تازه‌های گزارش‌‌های دولتی خریداری شده با محوریت آموزش و پرورش و آموزش عالی در دوره پهلوی دوم به منابع گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی گزارش هایی کمیاب از اطلاعات آماری و وضعیت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مدارس عالی در دوران پهلوی دوم ،برای بخش گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی خریداری گردیده است.

 این گزارش‌ها که عمدتا توسط سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر آموزش و پرورش در دوران پهلوی دوم، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور تهیه گردیده است، در برگیرنده اطلاعاتی بسیار ارزشمند و کمتر بازیابی شده برای مطالعه و پژوهش درباره موضوعاتی نظیر آموزش و فضاهای آموزشی، وضعیت فارغ التحصیلان رشته‌های تحصیلی مختلف، قوانین و مقررات آموزشی، همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی و... در دوران پهلوی دوم به ویژه در دهه سی خورشیدی، در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار می‌دهد.

از جمله مهمترین این گزارش‌ها می‌توان به طرح جامع بیمارستان نمازی شیراز، دانشگاه پهلوی، که در دو مجلد توسط مهندسین مشاور ساپی (پیمانکار طرح) منتشر شده است، اشاره کرد. همچنین عناوین برخی از دیگر گزارش‌های این مجموعه به شرح ذیل می‌باشد:

سلسله گزارش های بررسی سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش و پژوهش که بین سالهای 1353 تا 1354 هجری شمسی :

-          کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

-          همکاریهای دانشگاها با دانشگاههای خارج

-          اجرای قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی

-          هیات علمی خارجی در موسسات آموزش عالی

-          تحول آموزش عالی کشور در سال 54-1353 (گزارش سالانه)

-          مسائل عملی در تعیین مدلهای کمی برنامه ریزی آموزشی

-          بررسی وضع علوم در ایران

-          نظام های آموزشی (ابتدائی- راهنمایی- متوسطه)

-          تحلیل مسایل مالی موسسات آموزشی کشور

-          مسائل مربوط به انتقال مالکیت مدارس خصوصی به دولت

-          سیری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همراه با دانشگاهیان

-          تشکیل جلسات درس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال تحصیلی 35-2534

-          بررسی وضع دانشجویان اخراج شده

-          کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال تحصیلی 35-2534

-          اجرای فرمان آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور 54-1353

-          اثرات اجرای مقررات خدمت تمام وقت در دانشگاهها و موسسسات آموزش عالی کشور

-          آراء اعضای هیات علمی درباره اثرات اجرای مقررات تمام وقت در دانشگاهها

-          هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران

-          تصویر آموزش عالی ایران از دیدگاه اجرای قطعنامه هفتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی

-          تشکیل جلسات درس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال  تحصیلی 54-1353

-          مشخصات آماری برنامه های آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران

-          امور دانشجویی سال تحصییلی 1353-1354

-          تحصیل مسائل مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 54-1353

-          روشهای امتحانات انتخاب دانشجو دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال تحصیلی 54-1353

-          بررسی کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال تحصیلی 54-1353

-          وضع آموزش کشور در سال تحصیلی 36-2535 گزارش سالانه سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش و پژوهش

-          اقدامات موسسات آموزش عالی برای تامین هیات علمی

-          ارزیابی معلومات فارغ التحصیلان آموزش عالی : آزمون استخدامی وزارت امور خارجه، آزمون بین المللی پذیرش برای تحصیلات پیشرفته پزشکی در آمریکا

-          بررسی وضع سوادآموزی در ایران

-          تحلیل اقتصادی آموزش و پرورش در ایران

خلاصه‌های آماری آموزش و پرورش، تهیه شده در دفتر هماهنگی برنامه ها «قسمت آمار»، معاونت مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش:

-          خلاصه آمار آموزش و پرورش در سال تحصیلی 35-2534: سیر تحول کمی آموزش و پرورشدر پنجاه سال سلطنت دودمان پهلوی

-          خلاصه آمار آموزش و پرورش در سال تحصیلی 54-1353

-          خلاصه آمار آموزش و پرورش ایران در سال تحصیلی 53-1352

-          خلاصه آمار آموزش و پرورش در سال تحصیلی 36-2535

-          گزارش سازمان امور دانشجویان کشور برای نهمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی/ سازمان امور دانشجویان کشور، وزارت علوم و آموزشی عالی،]1354.[

-          اهم کوشش‌‌های دانشگاه در زمینه‌ی آموزش فرهنگ ملی و میهنی/ دانشگاه بوعلی سینا، 1354.

-          گزارشی پیرامون کوشش های دانشگاه برای نهمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی/ دانشگاه بوعلی  سینا،1335.

-          برنامه آموزشی فوق لیسانس در اندازه گیری و ارزیابی آموزشی/ دانشگاه بوعلی سینا، 1335.

-          هدف ها و برنامه های آموزشی مجتمع توسعه کشاورزی/ دانشگاه بوعلی سینا،1335

-          برنامه های آموزشی مجتمع علوم تندرستی در زمینه پرستاری/ دانشگاه بوعلی سینا،1335

-          گزارشی پیرامون کوشش های دانشگاه برای نهمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی/ دانشگاه بوعلی سینا،1335

-          کارنامه 11 ساله تحقیق و ترجمه: بمناسبت 23 اردیبهشت روز تعاون / موسسه تحقیقات تعاونی، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران، 1337 .

-          گزارش کارهای انجام شده دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1354-1353 برای هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی/ دانشگاه اصفهان، 1354.

-          گزارش کارهای انجام شده دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 36-2535 برای نهمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی/ دانشگاه فردوسی، 1335.

-          رشته های تحصیلی برنامه های درسی دوره متوسطه در ارتباطا با تحصیلات دانشگاهی/ سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 1336.

-          کارنامه ده سال فعالیت دانشگاه صنعتی آریامهر/ دانشگاه صنعتی آریامهر، 1335.

-          فعالیت های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 56-1355/ معاونت پژوهش و طرح و برنامه ریزی دانشگاه تهران،1356.

-          گزارش کارهای انجام شده در سال تحصیلی 35-2534 برای نهمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی/ دانشگاه جندی شاپور، 1335.

-          گزارش کارهای انجام شده برای نهمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی در سال تحصیلی 35-2534/ دانشگاه علم و صنعت ایران، 1335.

-          گزارش دانشگاه آزاد ایران به نهمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی رامسر/ دانشگاه آزاد ایران، 1335

-          طرح تاسیس دانشگاه تربیت معلم/ دانشسرای عالی، 1353.

-          سیر تحولات آموزش و پرورش از شروع انقلاب تا پایان برنامه ششم/ وزارت آموزش و پرورش، 1335.

-          گزارش اقدامات انجام شده در سال تحصیلی (35-2534) برای نهمین کنفرانس انقلاب آموزشی/ دانشگاه کرمان، 1335.

-          گزارش کارهای انجام شده برای نهمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی سال تحصیلی 35-2534/ دفتر هماهنگی برنامه های وزارت آموزش و پرورش، 1335.

-          مدارس تجربی/ سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی، 1335.

-          مجموعه بخشنامه‌ها و دستورالمعل‌های مربوط به امور دانشجویی/ وزارت امور خارجه، 1335.

-          آمار و اطلاعات مربوط به مسابقه ورودی سراسری سال 1352/ سازمان سنجش آموزش کشور، 1353.

-          راهنمای مجتمع آموزشی صنتعتی کشور سال 2535شاهنشاهی/ مجتمع آموزش صنعتی کشور، 1335.

-          گزارش مدرسه عالی بازرگانی برای نهمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی/ مدرسه عالی بازرگانی، 1335.

-          راهنمای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور سال تحصیلی 35-2534/ شورای پژوهش های علمی کشور، وزارت علوم و آموزش عالی، 1335.

تهیه و تنظیم: سید محمد فاطمی نژاد، شقایق غنیان

بخش گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی