یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult

چهارمین جلد از مجموعه کتاب‌های «تاریخ ایران» است.

نویسنده کتاب می‌کوشد زندگی و اقدامات دو شخصیت مشهور تاریخی یعنی کریم‌خان زند و رضاشاه را مورد بررسی قرار دهد.
 
در مجموعه «تاریخ ایران» کوشش می‌شود تا در هر گروه، چند نفر از چهره‌های تاریخی معرفی شوند. در این مجموعه و در جلد نخست از میرزاابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، سیدجمال‌الدین اسدآبادی به عنون چهره‌های نواندیش عصر قاجار و در جلد دوم از میرزاکوچک‌خان جنگلی و سید حسن مدرس به عنوان مردان مبارز نام برده شده است. در جلد سوم به زندگی، شرح و حال و اقدامات سه تن از پادشاهان مستبد و خودکامه قاجار( آقامحمدخان، فتح‌علی شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار) پرداخته شده و جلد چهارم نیز به زندگی کریم‌خان زند و رضاشاه اختصاص دارد و اوضاع ایران در زمان آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب در دو بخش کلی با عناوین «کریم‌خان زند، وکیل‌الرعایا» و «رضاشاه، چهره قدرت‌طلب و مستبد» تنظیم شده است: عناوین پنج فصل بخش نخست کتاب به ترتیب از «کریم‌خان زند و مراحل به قدرت‌رسیدن او»، «ساختار حکومت ایران در عهد کریم‌خان»، «ویژگی‌های شخصیتی کریم‌خان زند»، «اقدامات عمرانی عصر کریم‌خان» و «مرگ کریم‌خان زند و پیامدهای آن» تشکیل می‌شود.
 
چهار فصل بخش دوم این کتاب نیز با عناوین «مروری بر زندگی رضاخان و خاندان پهلوی اول»، «رضاخان از کودتای سال 1299 تا پادشاهی»، «سلطنت رضاخان، تحکیم دیکتاتوری در عصر پهلوی اول» و «حمله متفقین به ایران و فروپاشی حکومت استبدادی رضاشاه» مشخص شده است.

این کتاب نگاشته عباس رمضانی در 336 صفحه توسط انتشارات کتاب تارا در تهران در سال 93 منتشر شده است و با شماره ثبت 530046 در کتابخانه مجلس موجود است.