دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult

عباس حری، دانشور و فناور اندیشه مند، 15 اسفند 1315 در مشهد متولد شد. پدرش روحانی بود و او در خانه ای مذهبی پرورش یافت.

او از تبار شیخ حرّ عاملی معروف به صاحب وسائل بود که در زمان سلطنت سلمان اول صفوی از لبنان به ایران مهاجرت کرد. وی به واسطه پدر، با جامعه روحانیت حشر و نشر داشت و از این را ه با علوم اسلامی آشنا شد.

icon48