جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

سیدصادق سجادی، معاون پژوهشی و مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی درباره مجموعه 20 جلدی «تاریخ جامع ایران» به خبرنگارخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: از آن‌جا که تاکنون اثری جامع مشتمل بر تاریخ چند هزار ساله ایران در قلمرویی که روزگاری از مصر تا حدود چین گسترده بود، به شکلی که همه یا بیشتر جنبه‌ها و جلوه‌های آن‌را در برگیرد، وجود نداشت، به تحقیق و تصنیف این اثر اقدام شد تا بتواند تصویری منسجم و جامع از آنچه طی هزاره‌ها بر این سرزمین و مردم آن گذشته است، ایجاد کند.

حضور بهترین متخصصان غیرایرانی در مجموعه «تاریخ جامع ایران» 
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل استفاده از محققان غیرایرانی در مجموعه «تاریخ جامع ایران» توضیح داد: در این مجموعه از محققان و دانشمندان غیر ایرانی هم، علاوه بر ایرانیان استفاده شده است، زیرا کسانی که به همکاری در تالیف این اثر دعوت شده‌اند، هریک بهترین متخصص در آن موضوع به شمار می‌رفتند و در آن زمینه‌ها محققان ایرانی تحقیقات عمیق نداشتند. افزون بر آن، تعداد محققان غیر ایرانی در بخش مربوط به تاریخ ایران اسلامی نسبت به محققان ایرانی بسیار اندک است.

معاون پژوهشی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اظهار کرد: ویژگی‌های «تاریخ جامع ایران» بسیار است و بهتر است خوانندگان و مراجعه‌کنندگان در این باره سخن گویند، اما اجمالا عرض می‌کنم که مهم‌ترین خصوصیت این مجموعه، جامعیت آن است. یعنی «تاریخ جامع ایران» منحصر به تاریخ سیاسی ایران از پیش از اسلام تا سقوط قاجاران نیست، بلکه تاریخ فرهنگی، اجتماعی و قسمتی از تاریخ اقتصادی ایران را هم در بردارد.

ایرانی باید تاریخ خود را، به اجمال یا تفصیل بداند
سجادی افزود: منظورم از تاریخ فرهنگی، وجه عام آن است؛ یعنی تاریخ زبان و ادبیات، تاریخ علوم، اعم از علوم محض و علوم موسوم به علوم انسانی به علاوه وجود طیفی وسیع از محققان و نویسندگان و تنوع دیدگاه‌ها بر غنای اثر بسی افزوده است.

وی درباره پیش‌بینی از مجموعه «تاریخ جامع ایران» بیان کرد: بنده فکر می‌کنم این اثر با استقبال سطوح مختلف جامعه از استادان و محققان و دانشجویان تا همه طالبان تاریخ ایران روبه‌رو شود. به عبارت دیگر باید چنین شود. هر ایرانی باید تاریخ خود را، به اجمال یا تفصیل بداند. دانستن تاریخ برابر است با اطلاع از منافع ملی ایران و کوشش برای حفظ آن.

عضو شورای عالی علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی عنوان کرد: مشکلات این کار بسیار بوده است. همین جامعیت اثر از طرفی دشواری‌های متعدد در انتشار این اثر سترگ ایجاد کرد. به لحاظ مادی تهیه مقدمات و سپس ورود به متن کار، جلب همکاری محققان، بررسی و رد و تصویب هریک از فصولی که نوشته می‌شد، انواع ویرایش‌های علمی و فنی، تکمیل و تهذیب مقالات وارده، و سپس مسائل و مشکلات عدیده چاپ از جمله دشواری‌های این کار بزرگ بوده است.

«تاریخ جامع ایران» موقعیت تاریخ تمدن ایران را روشن می‌کند

سید صادق سجادی، سرویراستار دوره اسلامی کتاب بیست جلدی تاریخ جامع ایران در گفت‌وگو با ستاد خبری تاریخ جامع ایران نیز گفته است: تاریخ جامع ایران کوشیده است موقعیت ایران را در عرصه تاریخ و فرهنگ جهانی بیش از پیش روشن کند و شکوه کم‌مانند آن را نشان دهد.

وی افزود: تبیین جایگاه اقوام و سرزمین‌ها در ایجاد، تحول و تداوم فرهنگ و تمدن جهان، جز با تحقیق و ثبت مستند و دقیق وجوه و اجزا و جلوه‌های تاریخ آن قوم و سرزمین به مفهوم عام متصور نیست.

عضو و دبیر شورای عالی علمی و مدیر بخش تاریخ مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی  افزود: تاریخ جامع ایران کوشیده است موقعیت ایران را در عرصه تاریخ و فرهنگ جهانی بیش از پیش روشن کند و شکوه کم‌مانند آن را نشان دهد.

سرویراستار بخش ایران دوره اسلامی کتاب بیست جلدی تاریخ جامع ایران اظهار کرد: کوشش‌های طراحان و مدیران علمی و اجرایی این اثر بزرگ بر آن بوده تا اثری جامع پدید آورند.

پنج جلد نخست تاریخ جامع ایران به تاریخ ایران پیش از اسلام اختصاص دارد و دوره اسلامی تاریخ جامع ایران، 15 جلد از این اثر بزرگ را در برخواهد داشت.

مجموعه 20 جلدی تاریخ جامع ایران، طی مراسمی در 26 خرداد ماه 94، رونمایی خواهد شد.