جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۵ روز پیش


 
banner defult

مولف: نگار رئیس‌نیا

انتشارات: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 182 (رنگی(

شمارگان: 1500/ بهار 1390

این اثر به طور اختصاصی به معرفی قارچ‌های میکروسکوپی، به عنوان آلایندگان زیستی و یکی از مهمترین عوامل آسیب‌رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای)کتاب‌ها، اسناد کاغذی، پارشمن و...)، به انضمام بیش از 210 تصویر ماکروسکوپی و میکروسکوپی رنگی گویا پرداخته شده است.

در این کتاب بالغ بر 45 جنس و گونه از رایج‌ترین قارچ‌های میکروسکوپی آلاینده و آسیب‌رسان منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای از نظر خصوصیات ماکروسکوپیک (ویژگی‌های مربوط به کلنی قارچ مشتمل بر شکل، رنگ، سرعت رشد، تولید رنگدانه‌ها، دمای مطلوب رشد، نوع محیط کشت و تغییرات کلنی در روند بلوغ و تکامل) و خصوصیات میکروسکوپیک (اجزای قابل مشاهده در نمای میکروسکوپیک، شکل و آرایش قرارگیری ساختارهای رویشی و زایشی قارچ) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

اکثریت قریب به اتفاق جنس‌ها و گونه‌های قارچی معرفی‌شده در این کتاب، با نمونه‌گیری مستقیم از آثار و منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای کاغذی و مجلد ارجاع داده شده به اداره کل حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به منظور انجام بررسی و مطالعات در خصوص آسیب‌های بیولوژیک وارده بر این منابع یا در پایش‌های ادواری آلودگی بیولوژیک هوای مخازن و فضاهای نگهداری از این آثار به دست آمده‌اند. تعداد معدودی از قارچ‌های معرفی‌شده، در مراکز مطالعات آرشیوی و کتابخانه‌ای سایر کشورهای جهان مورد شناسایی قرار گرفته و به عنوان عوامل آسیب‌رسان در مجموعه حاضر گنجانده شده‌اند.

هریک از جنس‌ها یا گونه‌های معرفی‌شده در کتاب دارای بخش‌هایی با نام مأخذ نمونه‌ها و آسیب‌های قابل مشاهده بر منابع می‌باشد که در این بخش‌ها، به ترتیب مرجع نمونه‌گیری و اخذ قارچ (مشتمل برای هوای مخازن نگهداری یا منابع آرشیوی تحت نمونه‌گیری ) و نوع و رنگ لکه‌های ایجادشده در اثر رشد قارچ و سایر آسیب‌های وارده بر منابع، آورده شده است.

این مجموعه مشتمل بر فصلی با نام «فرهنگ واژه‌ها» است که در آن به ارائة تعاریف قابل فهم برای اصطلاحات نامأنوس و واژه‌های تخصصی قارچ‌شناسی مورد استفاده در قسمت‌های مختلف کتاب پرداخته شده است. همچنین در بخش پایانی کتاب نمودار طبقه‌بندی قارچ‌ها آورده شده است.

مطالعه این کتاب برای دانشجویان رشته‌های بیولوژی، میکروبیولوژی، قارچ‌شناسی، مرمت آثار تاریخی، کتابداری، و همچنین کارشناسان حفاظت و نگهداری از منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای و آسیب‌شناسی توصیه می‌شود

منبع کتابخانه ملی

http://www.nlai.ir/tabid/2736