پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult

کتاب ویرگول‌گذاری و مبانی نظری آن به نگارش رحمان افشاری ، انتشارات مهراندیش، تعداد صفحات 164 ص.،  نوبت اول چاپ 1395، شمارگان 300 نسخه روانه بازار گردید.

این کتاب نگاهی انتقادی است به ویرگول‌گذاری در زبان فارسی و می‌کوشد بر اساس دستور زبان فارسی قواعد نحوبنیاد ویرگول‌گذاری را تدوین کند.

بسیار پیش آمده است که به هنگام نوشتن متن دچار تردید شده‌ایم و از خود پرسیده‌ایم: آیا باید در جایی از جمله ویرگول بگذاریم یا نگذاریم؟ موقع خواندن نیز با نوشته‌هایی روبرو شده‌ایم که گاهی پر از ویرگول‌اند و گاهی هیچ نشانی از ویرگول در آنها نمی‌بینیم. این تردید و افراط و تفریط، این آشفتگی در ویرگول‌‌گذاری ناشی از چیست؟ آیا در زبان فارسی قواعدی یکدست برای ویرگول‌گذاری وجود دارد و می‌توان آنها را به سرعت یاد گرفت و به کار بست؟ اصولا ویرگول در یک متن چه اهمیتی دارد که باید به آن توجه کنیم؟ ویرگول درنگ‌نما نیست، مرزنماست؛ مرزنمای نحوی کلمه‌ها و گروه‌های هم‌پایه و بندها. ویرگول‌گذاری جدید گفتارمحور نیست، نوشتارمحور است؛ تلفظ‌بنیاد نیست، نحوبنیاد است؛ سوبژکتیو نیست، ابژکتیو است؛ اساس آن بر «رتوریک» نیست، بر «گراماتیک» است؛ برای بلندخواندن نیست، برای بی‌صدا خواندن است.

به باور نویسنده در زبان فارسی خلطی میان ویرگول به مثابه علامتی از نقطه‌گذاری و ویرگول به مثابه نشانه درنگ وجود دارد و همین امر موجب شده است تا بسیاری از افراد برای گذاشتن یا نگذاشتن ویرگول به گوش و احساس رجوع کنند. نویسنده بر این باور است که تحولی بنیادین در ویرگول‌گذاری به وجود آمده است، به این معنا که ویرگول دیگر کارکرد رتوریک خود را از دست داده و کارکردی گرامری به خود گرفته است، تحولی که ما هنوز به آن‌چنان که باید، آگاهی لازم را نداریم. کتاب از شش فصل و یک ضمیمه تشکیل شده است: در فصل اول و دوم مطالبی به اختصار درباره تاریخ نقطه‌گذاری و نوای گفتار (آهنگ، تکیه و درنگ) آمده و نتیجه می‌گیرد که ویرگول نشانه درنگ نیست، بلکه نشانه تقسیم‌بندی نحوی جمله است. فصل سوم درباره کاربرد نابجای ویرگول و فصل چهارم درباره کاربرد ویرگول و قواعد ویرگول‌گذاری است. فصل پنجم به پیشنهادی درباره نشانۀ درنگ اختصاص دارد. فصل ششم نگاهی انتقادی است به قواعد ویرگول‌گذاری در کتاب‌های درسی.

در بخش ضمیمه مختصری درباره دستور زبان فارسی از منظر دستور وابستگی آمده است. «ویرگول در یک نگاه» و «واژه‌نامه توصیفی» پایان‌بخش کتاب است. در واژه‌نامه توصیفی این بخش برخی اصطلاحات دستوری که در قواعد ویرگول‌گذاری به کار رفته است، توضیح داده شده است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

فصل اول: جمله‌نشانه‌ها در گذشته و حال

فصل دوم: ویرگول و درنگ

فصل سوم: کاربرد نابجای ویرگول

فصل چهارم: قواعد ویرگول‌گذاری

فصل پنجم: نشانۀ درنگ

فصل ششم: قواعد ویرگول‌گذاری در کتاب‌های درسی

ضمیمه 1: مختصری دربارۀ جمله

ضمیمۀ 2: ویرگول در یک نگاه

واژه‌نامۀ توصیفی

منبع: کتابخانه تخصصی ادبیات

http://literaturelib.com