شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

بهروز ایمانی، مدیر مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی، از چاپ و نشر چند اثر در سلسلة منشورات این کتابخانه خبر داد.

ایشان، اظهار داشتند با توجّه به تصویب شورای پژوهشی کتابخانه، ده اثر در دست آماده‌سازی و انتشار قرار گرفتند که از آن جمله، دو اثر منتشر شده است:

 چهار مجلّد از وکالت ایرانی، نوشتة آقای دکتر حسن سبحانی که مشتمل بر مصاحبه‌ها، مقالات، یادداشتها، صورتجلسه‌ها، شرح دیدارها و... ایشان در دورة مجلس پنجم شورای اسلامی است. مجلدات دیگر این اثر نیز بتدریج تا پایان سال جاری انتشار خواهد یافت.

کتاب اسناد فرقة دموکرات در آذربایجان به روایت دیگر،تحقیق دکتر هادی هاشمیان که دربردارندة  اسناد و تصایر نویافته مربوط به غائلة حزب دموکرات در آذربایجان است.

بنابه گزارش ایشان ، کتاب الوان الصور (رساله‌ای در فن مصوّری و نسخه‌پردازی) تألیف مرحمت علی حیدری (متخلّص به سرسبز) به تحقیق محمّدحسین سلیمانی ، و کتاب رجال و مقامات نظام تقنینی جنهوری اسلامی ایران ( مجلس و شورای نگهبان : 1359ـ 1395) تالیف منوچهر نظری نیزدرآستانة نشر قرار گرفتند و در روزهایآتی به بازار نشر عرضه خواهند شد.

آقای ایمانی، از انتشار چند اثر دیگر نیز در آینده‌ای نزدیک خبر داد:

1.تذکرة نفائس‌المآثر: تألیف کامی قزوینی، تحقیق و تصحیح دکتر سعید شفیعیون.این اثر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی منتشر خواهد شد.

2. طبقات اعلام‌الشیعه( نقباء‌البشر فی القرن الرابع العشر): تألیف آغابزرگ طهرانی، تحقیق دکتر سیّدمحمّدطباطبایی. این دانشنامة رجالی در 6 مجلّد با همکاری بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس انتشار خواهد یافت.

3. فهرست اسناد عرایض کتابخانة مجلس شورای اسلامی (مجلّدات 5 – 6): تألیف مریم نیل‌قاز.

4. دیباچه‌ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان از دیرباز تا سدة 11 ق.(بر اساسمجمع‌النفائس و حجل‍ة‌العرائس): تألیف دکتر جمشیدنژاد اوّل و دکتر محمّدابراهیم ذاکر.

6. اسناد گیلان در دورة مشروطیت (دورة دوم تا پنجم مجلس شورای ملّی): تحقیق دکتر عباس پناهی.

ایمانی ، اظهار کردند که علاوه بر آثار مذکور ، چندین اثر در دست آماده سازی برای چاپ و نشر است و تلاش خواهد شد که این کتا‌ب‌ها در نمایشگاه بین المللی کتاب در سال آینده عرضه شوند.