چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۰ روز پیش


 
banner defult

این مجموعه اسناد که به تحقیق دکتر هادی هاشمیان منتشر شده،  از میان هزاران برگ اسناد مربوط به غائله فرقه دموکرات جمع‌آوری شده که اصل آنها در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود.  سندپژوه در مقدمه کتاب، تفصیلا درباره چگونگی تشکیل حزب کمونیست، حزب توده و در نهایت تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان و سرانجام آن سخن گفته است.

مطالبی که در این مجموعه آمده ،عبارت است از: 1. گزارش عملیات فرماندهان ارتش علیه فرقه دموکرات آذربایجان و نیروهای مصطفی بارزانی در کردستان که از طرف وزارت اطلاعات رژیم پهلوی تدوین شده است؛ 2.  اسناد اداری مؤسسات و سازمان ‌های مختلف رژیم پهلوی از شهرهای اردبیل ، آستارا و تبریز؛ 3. اسناد اداری، اعلامیه، مرام نامه‌ها؛ 4. تصاویر مربوط به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی فرقه دموکرات آذربایجان.

مقدمه رییس کتابخانه مجلس بر این کتاب، چنین است:

«برای بازخوانی تاریخ معاصر ایران، و تحلیل دقیق و عمیق رویدادها و وقایع، باید به بررسی فراگیر اسناد و مدارکی پرداخت که در مراکز اسنادی کشور نگهداری می‌شوند و متأسّفانه هنوز فهرست کاملی از آنها را در دست نداریم. این اسناد به حیث وثوق و اعتبار، مهمترین مواد پژوهش در وارسی تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند و توجهات بیشتری می‌طلبند.

کتابخانة مجلس شورای اسلامی، تاکنون، بیش از پنجاه مجموعة اسنادی منتشر کرده که بیشترین آنها مربوط به مدارک و اسناد پارلمانی است و اطلاعات ارزنده‌ای را دربارة مسائل مختلف کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در اختیار محقّقان می‌گذارند.

مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اسناد پارلمانی، مدارک ارزشمندی را نیز دربارة تاریخ معاصر ایران در گنجینة وثایق خود نگه می‌دارد که مجموعة اسناد حاضر از آن جمله است. این مجموعه که مربوط به اسناد غائلة فرقة دموکرات آذربایجان است، از حدود 1000 برگ سند موجود در کتابخانة مجلس شورای اسلامی، برگزیده و بازخوانی شده است و اطلاعات بسیار مهمی را از فعالیت‌های مختلف این فرقه به دست می‌دهد که ما امیدواریم مورد توجّه تاریخ پژوهان قرار گیرد. از محقق گرامی، جناب آقای دکتر هادی هاشمیان که این اسناد را بازخوانی کرده‌اند، همچنین از زحمات همکاران مرکز اسناد، مرکز پژوهش و انتشارات کتابخانهء مجلس شورای اسلامی در آماده‌سازی و نشر این اثر ارزشمند، سپاسگزاری می‌نماییم».

این کتاب در 581 صفحه در شمارگان 1000 و با قیمت 30 هزار تومان از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس انتشار یافته است.

معرفی از: فاطمه بوجار، مرکز پژوهش کتابخانه مجلس