دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult

موجودی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی: شماره 1 سال 1330(اسکن نشده و داخل مجموعه است)

روزنامه آدمیت در سال 1325 قمری (1907 میلادی) در تهران به مدیری میرزاعبدالمطلب یزدی انتشار یافت. این روزنامه در چهار صفحه قطع وزیری بزرگ و چاپ سنگی منتشر و مشتمل بر حوادث و وقایع آغاز مشروطیت ایران است.

حق اشتراک سالیانه در تهران پانزده قران، در ولایات هیجده قران و ممالک خارجه دوازده فرانک بوده است. قبل از شروع مقاله افتتاحی جمله ذیل ذکر گردیده است: آدمیت جریده‏ایست علمی، تجارتی، ادبی، تاریخی، سیاسی، در هفته دو نمره به طبع می‏رسد، مقالات عام‏المنفعه با امضا درج می‏شود.

مشخصات این روزنامه

نوع و روش: علمی، اقتصادی، تاریخی، ادبی، سیاسی
مدیر: عبدالمطلب یزدی
تاریخ انتشار: 1325 هجری قمری
محل انتشار: تهران
فاصله انتشار: هفته‏ای دو بار
گردآوری: رضا زارعی قدیم کارشناس مسئول نشریات ادواری