جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۹ روز پیش


 
banner defult

در صفحه مشروح مداکرات بعد از انتخاب جلسه، در بالای صفحه بخشی را مانند شکل زیر خواهید دید :

در این قسمت اطلاعات مربوط به هر جلسه نمایش داده می شود، با کلیک کردن روی آیکان pdf شما می توانید نسخه pdf این جلسه را دانلود کنید. دو فلش سمت راست و چپ شما را به جلسه قبل و بعد هدایت می کند. در قسمت پایین سمت چپ 3 قسمت وجود دارد که با کلیک کردن روی هر یک از آنها قسمت مربوطه نمایش داده می شود.

در قسمت اسکن صفحات تصویری مانند شکل زیر مشاهده می کنید :

در قسمت پایین این صفحه یکسری دکمه دیده می شود که توضیحات آنها در شکل زیر مشخص است :

در قسمت سایدبار مشروح چند قسمت وجود دارند که یکی از آنها مشاهده جلسه است :

در این قسمت میتوان نوع مجلس و دوره و جلسه را انتخاب کرد و آنرا مشاهده نمود.

قسمت دیگر جستجو در مشروح هست که به این شکل می باشد :

در این قسمت شما می توانید واژه مورد نظر خود را وارد نمایید و در کل جلسه ها یا در یکی از مجلسهای اسلامی یا ملی، در کل فهرست و متن و یا در فهرست تنها جستجو کنید.

قسمت دیگر مشاهده دوره هست که شما می توانید دوره مورد نظر خود را از این طریق انتخاب کنید :

در صورتی که واژه ای را جستجو کنید در قسمت بالایی صفحه یک قسمت مانند شکل زیر نمایان می شود :

در این قسمت لیست جلسه هایی که در آنها واژه مورد نظر شما وجود دارد نمایش داده می شود که با کلیک بر هر یک از آنها می توانید جلسه مربوطه را مشاهده نمایید، در پایین آن هم می توانید بین صفحات مختلف مرور کنید.