دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
مدینه الادب

مدینه الادب

در این تذکره، مؤلف به معرفی شعرای معاصر در ایران پرداخته و گلچینی از اشعار ایشان به همراه عکس و نمونه خط آنها را آورده است.

 

مدینه الادب جلد 2

مدینه الادب جلد 2

در این تذکره، مؤلف به معرفی شعرای معاصر در ایران پرداخته و گلچینی از اشعار ایشان به همراه عکس و نمونه خط آنها را آورده است.

 

نامه فرهنگیان

نامه فرهنگیان

عبرت نائینی از میان شعرا، تعداد 35 نفر از آنان را انتخاب نموده و به ترتیب الفبایی و بر اساس نام اشهر، اشعار آنان را با سلیقه ای خاص و با خطی زیبا و چشم نواز بر صفحه کاغذ تحریر کرده است. این کتاب حاوی اطلاعات وسیعی در تاریخ، جغرافیا، شعر، رجال و مانند آن است.

نامه فرهنگیان، به خط عبرت نائینی، (چاپ عکسی)، 1377، تیراژ 2000، قیمت 100.000 ریال، 818 ص.

دیوان شاپور تهرانی

دیوان شاپور تهرانی

 

دیوان شاپور تهرانی، سرودة ارجاسب بن خواجگی شاپور تهرانی، تصحیح یحیی کاردگر، 1382، تیراژ 1000، قیمت 55.000 ریال، 720 ص.

گنجینه بهارستان

گنجینه بهارستان

مجموعۀ حاضر دربردارندۀ 11 رساله با عناوین و مشخصات زیر است: 1 ـ خلاصۀ الاشعار فی الرّّباعیات: رباعی نامه ای است ارجمند، فراهم آوردۀ ابوالمجد محمّدبن صدرالدین ابی الفتح مسعود تبریزی، از شعرا و دانشوران آذربایجان در سدۀ هفتم و هشتم هجری قمری. 2 ـ مجمع البحرین(ناظر و منظور): منظومه ای است نمادین، سرودۀ کاتبی نیشابوری از سرایندگان پرآوازۀ سدۀ هشتم و نهم هجری، و ویژگی عمده آن، ذوبحرین و ذوقافتین بودن است. 3 ـ دیوان ارسلان طوسی: ارسلان، از شعرای سدۀ دهم هجری است. 4 ـ دیوان شریف تبریزی: از شعرای نامی سدۀ دهم هجری است، و آن چه از سروده های وی مانده، دیوان غزلیات، ترکیب بند و چکامه است که در مجموعۀ حاضر، ارائه گردیده. 5 ـ لسان الغیب: رساله ای است از حیدری تبریزی، که در دفاع از لسانی شیرازی، و ردّ دعوی شریف تبریزی، و به همان سبک و سیاق سهواللسان شریف پرداخته شده. 6 ـ بیمار و طبیب: چکامه ای است عاشقانه روایی و نود و اند بیت، منسوب به چند سراینده، و در ضمن آن غزلی نیز آمده است. 7 ـ حلاّج نامه: مثنوی است تمثیلی، سرودۀ شاعری گمنام به نام و یا تخلّص احمدی در شرح گفتگوی چوب و کمان و پنبه و زه حلاّجی. 8 ـ آب زلال: مثنوی است از فیض کاشانی، حکیم نامی دورۀ صفوی، که در مناجات الهی و معاتبت نفس و ابراز تشوّق عارفانه به نظم کشیده است. 9 ـ گلزار عباسی: مثنوی کوتاه عاشقانه است از وحید قزوینی، سراینده، ادیب دانشور و دولتمرد نامی دورۀ صفوی. 10 ـ وصف همایون تپه: مثنوی موجزی است در وصف همایون تپۀ دارالسلطنۀ اشرف(بوشهر کنونی) سرودۀ وحید قزوینی در شصت و اند بیت، که در عباسنامه آورده است. 11 ـ وصف عمارت پادشاهی: این مثنوی کوتاه نیز سرودۀ وحید قزوینی است در توصیف یکی از کاخهای ساختۀ سلاطین صفوی.

گنجینة بهارستان (9)، ادبیات فارسی (2)، به‌کوشش بهروز ایمانی، 1384، تیراژ1000، قیمت 68.000 ریال، 744ص.

کلیات زلالی خوانساری

کلیات زلالی خوانساری

زلالی خوانساری از مثنوی سرایان پرآوازه و مضمون پرداز دورۀ صفوی است که ارباب تذکره او را به نازک خیالی و خلق مضامین نو ستوده اند. کلیّات وی افزون بر چند غزل و قصیده، شامل هفت مثنوی موسوم به سبعۀ سیّاره یا هفت آشوب است که به پیروی از خمسۀ نظامی سروده است

کلیات زلالی خوانساری، سرودة زلالی خوانساری، تصحیح سعید شفیعیون، 1384، تیراژ 1000،قیمت 120.000 ریال، 1123 ص.

دیوان بدر چاچی

دیوان بدر چاچی

بدرچاچی(چاچ: تاشکند) از شعرای نامی نیمۀ دوّم سدۀ هفتم و سدۀ هشتم هجری است. بدرچاچی، دیوان اشعار خود را در سال 745 ﻫ . ق تدوین و تنظیم کرده است. سروده های بدرچاچی از زمرۀ دیریاب ترین و متکلّف ترین اشعار فارسی است.

دیوان بدر چاچی، سرودة بدرالدین چاچی، تصحیح علی‌محمد گیتی‌فروز،1387، تیراژ 1000، قیمت 68.000 ریال، 678 ص

شرح مثنوی

شرح مثنوی

مؤلف این اثر در ترقیمه دستنویس شماره 14239 کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ که به سال 1091 ق کتابت شده ـ خود را «محمّد نعیم» معرّفی نموده است و با جستجویی که در آبشخورهای تاریخی و ادبی صورت گرفت، درباره او اطّلاعاتی به دست نیامد. در تذکره مقالات‌الشعرا از سراینده‌ای به نام «محمّد نعیم پنجابی» و در تذکره منتخب اللطائف از دانشور و شاعری به نام میر محمّد نعیم شاه جهان‌آبادی متخلّص به نعیم یاد شده است و با توجّه به قرائن تاریخی، بعید به نظر می‌رسد مؤلف مورد نظر باشند. شرح محمّد نعیم بر مثنوی صبغه عرفانی دارد و او کوشیده است ابیاتی را که به نظرش دشوار بوده، در قالب تأویلات عرفانی و گاه با استناد به روایات و نیز اقوال مشایخ صوفیه و منابع عرفانی چون فتوحات ابن عربی تشریح کند و گاه تأویلات و تفسیرهایی خلاف تفسیرهای مشهور ارائه می‌کند.

شرح مثنوی، تألیف محمّد نعیم، تحقیق و تصحیح علی اوجبی، 1387، تیراژ 1000، قیمت 75000 ریال، پنجاه و نه، 594، 6ص.

سنجر کاشانی

سنجر کاشانی

سنجر کاشانی (کاشان: 981 بیجاپور ـ 1021 ق) از شعرای مشهور سده 10 و اوایل سده 11 ق است، که بیشتر دوران شاعری خود را در هند گذرانید. او پس از ورود به آگره، به سلک مدّاحان اکبرشاه گورکانی پیوست و شهرتی به‌هم رسانید. مدّتی در این شهر به زندان افتاد و پس از رهایی، به احمدآباد گجرات و از آنجا به دکن رفت، در بیجاپور به مجلس ابراهیم عادلشاه راه یافت و مورد عنایت قرار گرفت. در سال 1021 ه . ق که قصد مراجعت به ایران را داشت، در بیجاپور بیمار شد و درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. سنجر کاشانی در قصیده‌سرایی به سروده‌های شاعران متقدّم چون انوری ابیوردی، رشید وطواط و خاقانی، و در غزل‌سرایی بیشتر به اشعار حافظ توجّه داشت. صائب تبریزی، برخی از غزلیّات او را استقبال کرده است.

دیوان سنجر کاشانی، سرودة میرمحمّدهاشم سنجر کاشانی، تصحیح و تحقیق حسن عاطفی، عباس بهنیا، 1387، تیراژ 1000، قیمت 70000 ریال، 529ص

فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع

فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع

سُلوان‌المطاع فی عُدوان‌الاتباع تألیف ابن‌ظفر صِقلّی (497 ـ 545 ق) اثری است در اخلاق سیاسی و آیین پادشاهی در قالب حکایات و روایات، شامل پنج سُلوانه تفویض، تأسی، صبر، رضا و زهد. از این کتاب، دو ترجمه در دست است: ترجمه‌ای از نظام‌الدّین شامی (زنده در 806 ق) با عنوان ریاض‌الملوک فی ریاضات‌السلوک، و ترجمه حاضر از سیّد نعمت‌الله شوشتری (درگذشته 1233 ق) با عنوان فریده الاصقاع فی ترجمه سُلوان‌المطاع. سیّد نعمت‌اللّه شوشتری از دانشوران دوره قاجار و مؤلّف آثاری چون عطرالعروس (تاریخ و جغرافیای خوزستان)، منتهی‌المطالب فی ترجمه بغیه‌الطالب و... است. وی برخلاف نظام‌الدّین شامی، ترجمه‌ای روان، منسجم و منطبق با اصل کتاب از سُلوان المطاع ارائه داده است.

فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع، اثر سیّد نعمت الله بن سیّد عبدالهادی شوشتری، تصحیح و تحقیق دکتر عبدالکریم علی جرادات، 1387، تیراژ 1000، قیمت 45000 ریال، 381 .7ص.

هفت بند هفتاد بند

هفت بند هفتاد بند

یکی از سروده‌های مشهور حسن کاشی (سراینده شیعی مذهب و عارف مشرب سده 7-8ق) هفت‌بند او در ستایش امام علی (ع) است. این ترکیب‌بند در ساحت زبان و ادب فارسی از آوازة بسیار برخوردار، و مورد بسیاری از شعرا واقع شده است. در مجموعة حاضر سیزده هفت‌بند، و یک تخمیس و تضمین که به اقتفای هفت‌بند حسن کاشی سروده شده، تدوین و تصحیح شده است. اسامی شاعران عبارت است از: 1. سلیمی تونی 2. صدقی استرآبادی 3. محتشم کاشانی 4. نثاری تونی 5. عرفی شیرازی 6. ملّی علی صابر تبریزی 7. میرحیدر معمایی کاشانی 8. فیاض لاهیجی 9. حاجی فتوحای مراغه‌ای 10. مقبل اصفهانی 11. حزین 12. مفتی احسن 13. میرعلی صاحب تنها 14. محمّدرضا خان شاملو (سراینده تخمیس)، شاعر ناشناخته (سراینده تضمین).

هفت بند هفتاد بند (هفت بند حسین کاشی و مجموعه سیزده هفت بند و یک تخمیس و تضمین به اقتفای آن)، به کوشش سعید هندی، 1388، تیراژ 1000، قیمت 35000ریال، چهل و چهار، 168 ص.

دیوان حسن کاشی

دیوان حسن کاشی

 

دیوان حسن کاشی، سرودة کمال‌الدّین حسن بن محمود کاشی، به کوشش سیّدعباس رستاخیز، 1388، تیراژ 1000، قیمت 35.000 ریال، 217ص.