دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
مقدمه صحاح جوهری

مقدمه صحاح جوهری

این کتاب به معرفی و نقد کلیه فرهنگ های معاجم زبان عربی، چه قبل از صحاح جوهری و چه بعد از آن می پردازد. فصول کلی آن عبارت است از تاریخچه ای کلی از فرهنگ نویسی در زبان های دنیا و زبان عربی و معاجم در زبان عربی به ویژه پس از اسلام. صحاح جوهری به عنوان نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ نویسی عربی تلقی می شود.

مقدمه صحاح جوهری (در تاریخ واژه‌نامه‌های عربی)، عبدالغفور عطار، ترجمه غلامرضا فدایی‌عراقی، 1377،تیراژ 2000، قیمت 7.000ریال، 230 ص.