پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult
حدیث عشق (1)

حدیث عشق (1)

 

. حدیث عشق (1) (نکته‌ها، گفتگوها و مقالات استاد عبدالحسین حائری)، به‌اهتمام سهلعلی مددی، 1380، تیراژ 1000، قیمت 30.000ریال، 329 ص.

حدیث عشق (2)

حدیث عشق (2)

 

. حدیث عشق (2) (دانش‌پژوه در قلمرو جستارهای نسخه‌های خطی) (دفتر اول)، به‌مناسبت بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش‌پژوه، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی، سیّد محمدحسین مرعشی، 1381، تیراژ 1500، قیمت 30.000 ریال، 412 ص.

نامة معانی

نامة معانی

 

 

زندگی و آثار شیخ آقای بزرگی

زندگی و آثار شیخ آقای بزرگی

این کتاب شرح زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، کتابشناس بزرگ عالم تشیع را مورد بررسی قرار می دهد.

 

حدیث عشق (3)

حدیث عشق (3)

 

حدیث عشق (3) (دانش‌پژوه، نامه‌ها و گفتگوها) به‌مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی دانش‌پژوه (دفتر 2)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1382، تیراژ 1500، قیمت 30.000ریال، 680 ص.

حدیث عشق (5)

حدیث عشق (5)

حدیث عشق، عنوان سلسله کتاب هایی است که هرساله به مناسبت آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی توسط کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی چاپ و منتشر می شود. کتاب حدیث عشق 5 ویژه استاد احمد منزوی است که با همکاری شخص استاد احمد منزوی با گردآورندگان در تألیف و تهیه مطالب فوق تدوین یافته است و همچنین همه اعضای خاندان محترم شیخ آقا بزرگ در این کار تشریک مساعی داشتند. این کتاب شامل چهار بخش به این شرح است: سالشمار و زندگی و آثار، حسب حال، گزیده مقالات و آثار ایشان، نامه ها

حدیث عشق (5) (زندگی‌نامة خودنوشت، گزیده مقالات و نامه‌های استاد احمد منزوی)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1382، تیراژ 1500، قیمت 30.000ریال، 366 ص.

حدیث عشق (6)

حدیث عشق (6)

 

. حدیث عشق (6) (دکتر اصغر مهدوی، از او با او) به مناسبت بزرگداشت استاد فقید دکتر اصغر مهدوی، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1383، تیراژ 1500، قیمت 36.000ریال، 715 ص.

حدیث عشق (7)

حدیث عشق (7)

 

حدیث عشق (7) (عرض‌حال، جستارها و گفتارها تقدیمی به استاد سیداحمد حسینی اشکوری)؛ به‌کوشش سید صادق اشکوری، 1384، تیراژ 1200،قیمت 40.000ریال، 495 ص.

حدیث عشق (8)

حدیث عشق (8)

 

حدیث عشق (8) [مقالات و پژوهش‌های استاد سید عبداللّه انوار]، به‌کوشش فریبا افکاری، 1385، تیراژ 1000، قیمت 45000 ریال، 497 ص.

رنج و گنج

رنج و گنج

 

. رنج و گنج (یادمان میراث‌شناس برجسته معاصر علامه سید احمد حسینی اشکوری)، به‌کوشش سیدصادق حسینی اشکوری (با همکاری مجمع ذخایر اسلامی)، 1384، تیراژ 1000، قیمت 40.000، 327 ص.

هدیة بهارستان

هدیة بهارستان

 

هدیة بهارستان (بزرگداشت مرحوم دکتر محدث ارموی)، به‌کوشش عبدالحسین طالعی، 1386، تیراژ1000، قیمت 790.00ٍریال، 769 ص.