دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
روزنامه مجلس

روزنامه مجلس

 

روزنامه مجلس (ج 1 ـ 5)، 1376، تیراژ 1000، قیمت 450.000 ریال

مقالاتی پیرامون کتابخانه‌های مجالس

مقالاتی پیرامون کتابخانه‌های مجالس

 

پیرامون کتابخانه‌های مجالس دنیا، به‌اهتمام غلامرضا فدایی‌عراقی،.1377، تیراژ 2000، قیمت 10.000 ریال، 296 ص.

راهنمای مجالس قانونگزاری جهان

راهنمای مجالس قانونگزاری جهان

 

راهنمای مجالس قانونگزاری جهان، رضا اردلان، 1379، تیراژ 1500، قیمت 14.000 ریال، 231 ص.

وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

این کتاب حاوی تحقیقی حقوقی و علمی و نحوه اجرای کنوانسیون ها در مورد وضعیّت آوارگان فلسطین است که بر اساس واقعیات و مستندات موجود و معتبر انجام گرفته، و تا حدود زیادی از ملاحظات سیاسی و تحلیل های غیرعلمی و جانبدارانه به دور است. محقق این مجموعه خود مدت ها عضو آژانس های بین المللی مسئول در زمینۀ مسائل فلسطین بوده است

وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل، لکس تاکنبرگ، ترجمه محمد حبیبی، مصطفی فضائلی (با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی)،1381، تیراژ 2000، قیمت 25.000 ریال، 414 ص.

اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دورة 24 قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دورة تقنینیه

اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دورة 24 قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دورة تقنینیه

 

اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دورة 24 قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دورة تقنینیه، از 1285 تا 1287، 496ص.