دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
دو رساله فلسفی (عین‌الحکمه و تعلیقات)

دو رساله فلسفی (عین‌الحکمه و تعلیقات)

اثر حکیم فرزانه میرقوام الدین محمد رازی تهرانی(1093 ﻫ . ق) از شاگردان و مروجان اندیشه های ملا رجبعلی تبریزی است. مضنف امهات اندیشه های استاد خویش را تبین و شاکله نظام فلسفی اش را به خوبی ترسیم کرده است. و نیز به نقادی بنیادین مفاهیم وجوب و امکان می پردازد که از نظر ظرافت با نقادی فیلسوفان مکتب دونس ‌اسکات(1270ـ1308م) برابری‌ می‌کند

دو رساله فلسفی (عین‌الحکمه و تعلیقات)، میرقوام‌الدین محمدرازی تهرانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1378، تیراژ 1500، قیمت 13.500، 195 ص.

فارابی و مکتبش

فارابی و مکتبش

کتاب فارابی و مکتبش یکی از پویاترین دوره ها را در توسعۀ اسلام سده های میانی بررسی می کند. دوره ای که اواخر قرن نهم تا اوایل قرن یازدهم میلادی را در بر می گیرد. این عصر از طریق تفکر پنج تن از اندیشمندان برجسته بررسی می شود که بر اساس نام نخستین و بزرگتیرین آنها، عصر فارابی گری نامیده می شود. این کتاب بیان می کند که فیلسوف بزرگ اسلامی، فارابی، پس از ارسطو، مکتب فکری خاصی را ارائه کرده است که آن را یان ریچاردنتون مکتب فارابی می نامد.

. فارابی و مکتبش، یان ریچارد نتون، ترجمه دکتر گل‌بابا سعیدی، 1381، تیراژ 3300، قیمت 13.000ریال، 183 ص.

الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات

الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات

این کتاب به مقایسه و ارزیابی دو شرح فخرالدین رازی و خواجه نصیرالدین طوسی بر کتاب اشارات شیخ الرئیس می پردازد. این کتاب همچنین دارای حواشی ملا حبیب میرزاجان باغنوی شیرازی است که وی در این حواشی همچون فخر رازی به دفاع از عقاید اشعری پرداخته است

. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات، قطب‌الدین محمد بن محمد رازی، تصحیح مجید هادی‌زاده (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1381، تیراژ 2000، قیمت 48.000 ریال، 476 ص

الاربعینات لکشف انوار القدسیات

الاربعینات لکشف انوار القدسیات

کتاب الاربعینیات لکشف أنوار القدسیات شامل ده رساله در موضوعات مختلف است که از جملۀ رسائل می توان به روح الصلاۀ، الاشارۀ و البشارۀ فی حقیقۀ القرأات السبع، الفوائدالرضویه ‌اشاره‌ کرد.

. الاربعینات لکشف انوار القدسیات، قاضی سعید محمد بن محمد مفید القمی، تصحیح نجفقلی حبیبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1381، تیراژ 2000، قیمت 40.000 ریال، 404 ص.

اللمعات العرشیه

اللمعات العرشیه

اللمعات العرشیعۀ تألیف ادیب، عارف، حکیم، فقیه و ریاضی دان شهیر سدۀ دوازدهم هجری، ملامحمد مهدی نراقی است که به صورت مشترک بین کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کنگرۀ بزرگداشت فاضلین نراقین به چاپ رسیده است. این اثر یک دورۀ فلسفه به شیوۀ اشراقی است و شامل پنج بخش اساسی به شرح زیر است: لمعۀ اول: در وجود و ماهیت لمعۀ دوم: در صفحات جلالیه و جمالیه لمعۀ سوم: در چگونگی ایجاد و آفرینش هستی لمعۀ چهارم: در نفس انسانی لمعۀ پنجم: در نبوت و چگونگی وحی و نزول فرشتگان

اللمعات العرشیه، مولی محمدمهدی بن ابی‌ذر النراقی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)، .1381، تیراژ 1000، قیمت 30.000 ریال، 519 ص.

.  اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه

. اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه

این اثر بالغ بر 136 صفحه می باشد. که به صورت مشترک بین کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کنگره فاضلین نراقین به طبع رسیده است. موضوع آثار ملامهدی نراقی در رشته های گوناگون معارف دینی می باشد. وی در حکمت الهی کتاب مفصلی به نام اللمعات العرشیۀ دارد که آرای فلسفی اش را به شکل مبسوط در آن آورده است و با توجه به ذوق علمای آن روزگار مطالبش را یک بار به طور خلاصه در اللمعۀ الالهیۀ فی الحکمۀ المتعالیۀ آورده است و بار دیگر این را نیز مختصر نموده، در الکلمات الوجیزۀ گنجانیده است. کتاب اللمعۀ الالهیۀ دارای پنج باب کلی است که هر باب«لمعه»های گوناگون را در بر می‌گیرد. مباحث الکلمات الوجیرۀ نیز در شش«کلمه» تنظیم شده است و تفاوتش با اللمعۀ در «کلمۀ» ششم است که مستقلاً به بحث امامت اختصاص دارد.

. اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه، ملامهدی نراقی، ترجمة دکتر علیرضا باقر (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)، 1381، تیراژ 1000، قیمت 8.000 ریال، 133 ص.

لسان‌الغیب

لسان‌الغیب

 

. لسان‌الغیب، کمال‌الدین محمدکریم صابونی، تصحیح شهاب‌الدین عباسی و علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1381، تیراژ 1500، قیمت 65.000 ریال، 1006 ص.

الصراط المستقیم

الصراط المستقیم

کتاب الصراط المستقیم پیچیده ترین اثر میرداماد به زبان عربی است که دربارۀ یکی از بغرنج ترین مسائل فلسفی یعنی مسئلۀ حدوث و قدم و مباحثی چون، ربط حادث و قدیم، ماهیت و اقسام حرکت، چیستی زمان و علم پیشین الهی به رشتۀ تحریر درآمده و اینک بر اساس معتبرترین نسخ موجود بازخوانی و ویرایش شده است

. الصراط المستقیم، محمدباقر میرداماد، تصحیح علی اوجبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1381، تیراژ 2000، قیمت 45.000 ریال، 356 ص

تسنیم المقربین (شرح فارسی منازل‌السائرین)

تسنیم المقربین (شرح فارسی منازل‌السائرین)

 

تسنیم المقربین (شرح فارسی منازل‌السائرین)، شمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی، تصحیح سید محمد طباطبایی بهبهانی، 1382، تیراژ 1000، قیمت 47.000 ریال، 590 ص.

هدایة الاصول

هدایة الاصول

 

 

قواعدالسلاطین

قواعدالسلاطین

از کتاب قواعدالسلاطین تنها یک نسخه برجای مانده که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود. قواعدالسلاطین از جمله متونی است که در امتداد سنّت تألیفی سیاست نویسی و با تکیه بر همان منابع با دوازده قاعده نگاشته شده و به شاه سلیمان صفوی تقدیم شده است. در بخش دیگری از کتاب ارزش این اثر از زوایای سیاسی، ادبی و تاریخی مورد بحث قرار گرفته است.

. قواعدالسلاطین، سید محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی، تصحیح رسول جعفریان، 1384، تیراژ 1000، قیمت 22.000 ریال، 243 ص.

ساختارگرایی

ساختارگرایی

 

. هدایة الاصول (شرح فارسی باب حادی عشر)، از مؤلفی ناشناس، به‌کوشش اسماعیل تاجبخش، 1382، تیراژ 1000، قیمت 11.000 ریال، 160 ص.

المشارع و المطارحات

المشارع و المطارحات

کتاب المشارع و المطارحات تألیف مؤسس حکمت اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقّب به شیخ اشراق است، و اصل آن شامل دانش های سه گانۀ منطق، طبیعیات و الهیات می باشد، ولی آنچه با تصحیح هانری کربن به چاپ رسیده، دانش سوم یا الهیات است و این اثر ترجمۀ همین بخش از کتاب به شمار می رود که با اضافات و توضیحاتی از سوی مترجم همراه است.

. المشارع و المطارحات (راه‌ها و گفتگوها)، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، ترجمه سیدصدرالدین طاهری، 1385، تیراژ ،قیمت 50000ریال.

ایضاح مخالفة السنة لنصّ الکتاب و السنة

ایضاح مخالفة السنة لنصّ الکتاب و السنة

این کتاب نوعی تفسیر کلامی است که در آن علامه حلّی مبانی کلامی اهل سنّت را بر قرآن عرضه کرده و وجوه مخالفت کلام اهل تسنّن را با تک تک آیات بررسی کرده است. هرچند علّامه حلّی، صریحاً اظهار نکرده است که مراد وی از اهل سنّت در این کتاب، اشاعره هستند امّا اکثریت قریب به اتفّاق مبانی کلامی که وی بر قرآن عرضه کرده و آن را با قرآن متناقض یافته است، اصول و مبانی کلامی اشاعره است. در متن این تفسیر نیز جملاتی به چشم می‌خورد که به گونه‌ای نشان می‌دهد، منظور علّامه از اهل سنّت در این کتاب، فرقه معتزله نبوده است. همچنین علّامه نظر اشاعره را ذکر کرده و علّت مخالفت آن با قرآن را بیان نموده و آنگاه گفته است "و خالفتِ السنّة فیه". از آنجا که معتزله و امامیّه دربارة مسأله رزق هم رأیند معلوم می‌شود مراد علّامه از اهل سنّت، اشاعره است.

ایضاح مخالفة السنة لنصّ الکتاب و السنة، تألیف ابومنصور الحسن بن یوسف بن علی بن المطهّر "العلّامه حلی"، تصحیح و تحقیق بی بی سادات رضی بهابادی، 1387، تیراژ 1000، قیمت 48000 ریال. 348 ص

گنجینة بهارستان (11)

گنجینة بهارستان (11)

دومین دفتر از مجموعة حکمت گنجینة بهارستان، شامل 12 رساله با عناوین زیر است: 1. کبری منظوم: شرف بن محمّد داود 2. کبری منظوم: نورعلی شاه دکنی 3. الغرة (برگردان تازی منظق کبری): میرشمس الدّین شریف جرجانی 4. السلّم المرونق: عبدالرّحمن بن محمّد جزایری 5. قانون العصمة و برهان الحکمة: منسوب به میرداماد 6. شرح رسالة زینون: ابونصرفارابی 7. حاشیة المحاکمات بین شرحَیِ الاشارات: شمس الدّین محمّد خفری 8. رساله در حرکت جوهری: منسوب به ملّا محسن فیض کاشانی 9. رسالة اعتقادیّه: حاج اسماعیل حسینی خاتون آبادی 10. رسالة الجبر و التفویض: سیّد قوام قزوینی 11. گوهر یگانه: ابوالخیر محمّد حکیم 12. حلیة الابدال: محیی الدّین بن عربی

گنجینة بهارستان (11)، حکمت (2)، [مجموعه 12 رساله در فلسفه، منطق، کلام، عرفان، تصوّف]؛ به‌کوشش علی اوجبی، 1378، تیراژ 1000، قیمت 60.000 ریال، 573 ص.

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم

مسألة قِدَم عالم یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث بین متکلمان و فیلسوفان قرون وسطی بود. کتاب حاضر نظریات فخررازی و توماس اکوئیناس را به ترتیب از سنت اسلامی و مسیحی، با عطف به این مسأله، مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب با بحث دربارة رهیافت‌های اصلی فلسفة یونان و تعامل این رهیافت‌ها با سنت یهودی – مسیحی متقدم و همچنین با سنت اسلامی آغاز شده، سپس به بررسی تفصیلی نظریات رازی و اکوئیناس می‌پردازد. هر دو چهره، به عنوان متکلم و متأله، وارث تفسیر غالب و اصلی سنت‌های خودشان، مبنی بر اینکه نظریة قِدَم عالم مخالف اصول اساسی دین است، به شمار می‌روند، زیرا این نظریه هم به معنی رد و انکار خلق جهان بوده و هم به لحاظ عقلی غیرقابل دفاع است. این رساله نشان می‌دهد که رازی و اکوئیناس با سعة صدری که نسبت به فلسفه داشتند، روشی را اتخاذ کرده‌اند که با روش اکثر متکلمان و متألهان متفاوت است. اگر چه آنها هم براهین متکلمان و هم براهین فلاسفه را مورد نقد قرار می‌دهند، اما برداشت آنها از "خلق" نشان می‌دهد که به فلاسفه پیش از متکلمان نزدیک هستند. هر دوی آنها به جای تأکید بر حدوث زمانی جهان، بر وابستگی مطلق جهان به خدا تأکید می‌کنند.

دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم، نویسنده معمر اسکندر اوغلو، مترجم عذرا لوعلیان، 1387، تیراژ 1000، قیمت 75000 ریال، 658ص.

رساله در پادشاهی صفوی

رساله در پادشاهی صفوی

رساله در پادشاهی صفوی نوشتة محمّد یوسف، ملقّب به ناجی در سال 1127 ﻫ .ق است. موضوع اصلی این رساله، دفاع از سلطنت صفوی و تلاش برای لزوم اطاعت از آنان به عنوان امرای شیعه و در عین حال، تأکید بر رعایت عدالت از سوی آنان است. این کتاب، مانند دیگر آثار اواخر دورة صفوی، اثری است حدیثی و بیشترین حجم آن را روایات تشکیل داده. مؤلف در لابلای احادیث، که بر اساس تقسیم بندی خود از موضوعات اصلی چیده، دیدگاههای خود را بیان نموده است. این رساله از اهمیّت ویژه برخوردار است و می‌تواند روشنگر بسیاری از نکات برای شناخت تفکّر شیعی و شرایط حاکم بر افکار جامعة شیعه در این دوره، بخصوص در شهر اصفهان به عنوان پایتخت صفوی باشد. یکی از مهمترین نکات در این رساله، توجّه به اندیشه های مهدوّیت گرایانه در سراسر آن است.

. رساله در پادشاهی صفوی، تألیف محمّدیوسف ناجی (در سال 1127 هـ.ق) به کوشش رسول جعفریان – فرشته کوشکی، 1387، تیراژ 1000، قیمت 30.000 ریال، 224ص

سلسلة العارفین و تذکرة‌ الصدیقین

سلسلة العارفین و تذکرة‌ الصدیقین

سلسلة العارفین و تذکرة‌ الصدیقین تألیف محمّدبن برهان‌الدین سمرقندی، مشهور به قاضی محمّد (در گذشته 921 ق) در شرح احوال خواجه عبیدالله احرار (806-895 ق) است. او که از سال 885 تا 895 ق در خدمت عبیدالله احرار به سر می‌برده، در سال 910 ق این کتاب را مبتنی بر مقدمه، سه فصل و خاتمه تألیف کرده است: مقدمه: در بیانِ طریقِ معرفت حق، احتیاج مُرید به مراد، شرایط و آداب و شیخ و مرید، ولایت و ولیّ، و انواع خوارق عادت، فصل اوّل: در بیان مبادی احوال خواجه عبیدالله احرار و سلسلة خواجگان، فصل دوّم: در بیان حقایق و لطایفی که در خلال مجالس بر زبان خواجه عبیدالله احرار گذشته است، فصل سوّم: در خوارق عادات و کرامات ایشان، خاتمه: در بیان اخلاق و اوصاف و حکایات طایفة خواجگان.

سلسلة العارفین و تذکرة‌ الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبیدالله احرار)، تألیف محمّدبن برهان الدّین سمرقندی، تحقیق و تصحیح احسان الله شکرالهی، 1388، تیراژ 1000، قیمت 60000 ریال، 454، 7ص.

اسئلة‌ یوسفیه

اسئلة‌ یوسفیه

اسئلة یوسفیّه گرداوردة عبدالرحیم حسینی الجفری بغدادی، شامل مکاتبات میریوسف علی حسینی استرآبادی (از علمای اخباری سدة 10-11ق) با قاضی نورالله شوشتری به عنوان یک عالم شیعة اصولی (956-1019ق) دربارة‌ مسئلة‌ کلامیِ علم پیامبر و امام به ضمایر اشخاص است. اهمیت رساله در این است که آشکارا می‌توانیم در آن به برخی از مبانی که باعث اختلاف نظر دو گروه اخباری و شیعة اصولی در تاریخ تفکّر شیعی شده است، پی ببریم. اطّلاعات تاریخی قابل ملاحظه‌ای در این رساله موجود است، که می‌تواند در شناخت پاره‌ای از مسائل مربوط به تاریخ تشیع سودمند باشد.

اسئلة‌ یوسفیه (مکاتبات میریوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نورالله شوشتری)، به کوشش رسول جعفریان، 1388، تیراژ 1000، قیمت 30.000 ریال، 187ص.