پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult
. مناجات الهیات حضرت امیر (ع) و ما نزل من القرآن فی علی (ع)

. مناجات الهیات حضرت امیر (ع) و ما نزل من القرآن فی علی (ع)

در زمره زیباترین و پرشورترین و معتبرترین مناجات های مولا علی(ع) است. راویان این مناجات خود از ثقات مشایخ و بزرگان حدیثند که در میان آنان، راوی اصلی یعنی علامه فضل الله راوندی(متولد 483 ﻫ . ق) از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام به شمار می رود. این اثر ارزشمند توسط خواجه عبدالحق بن محمد سبزواری از مترجمان و کاتبان زبردست سده های 9 و 10 به پارسی برگردانده شد. و همچنین اثر«ما نزل من القران فی علی (ع)» از ابوعبیدالله محمد بن عمران مرزبانی(متولد 297 ﻫ . ق) به نقل از اساتید روایی خویش نگاشته و حاوی روایت هایی پیرامون آیاتی از سوره های مختلف قرآن کریم است که در شأن و منقبت حضرت علی (ع) نازل شده است.

مناجات الهیات حضرت امیر (ع) و ما نزل من القرآن فی علی (ع)، به روایت ابوعبدالله محمد بن عمران مرزبانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1378، تیراژ 1500، قیمت 65.000 ریال، 83 ص.

تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین

تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین

 

. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین، تألیف ابی‌سعد محسن بن محمد بن کرامی جشمی بیهقی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1378، تیراژ 1500، قیمت 13.800 ریال، 217 ص.

گنجینة بهارستان (3)

گنجینة بهارستان (3)

 

گنجینة بهارستان (15)، علوم قرآنی و روایی (3)، به‌کوشش سید حسین مرعشی، 1385، تیراژ 1000، قیمت 64.000ریال، 704 ص.

مفهوم خدا

مفهوم خدا

 

مفهوم خدا، جان باوکر، ترجمه عذرا لوعلیان لنگرودی، 1383، تیراژ 1000، 46.000 ریال، 500 ص.

گنجنیة بهارستان (8)

گنجنیة بهارستان (8)

 

گنجنیة بهارستان (8)، علوم قرآنی (2)، محمدحسین درایتی، 1383، تیراژ 1000، قیمت 53.000ریال، 490 ص.

سلوة الشیعه

سلوة الشیعه

سلوۀ الشیعه کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرمؤمنان علی(ع ) است که: ابوالحسن علی بن احمد فنجگردی نیشابوری(درگذشته به 13 رمضان 513 ﻫ . ق آن را تألیف کرده است. برای ژوهش در اشعار منسوب به علی(ع) گام نخست تحقق در مجموعه ها و مآخذ در بردارندۀ این سروده هاست

سلوة الشیعه (کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به‌ امیرمؤمنان علی ـ ع)، ابوالحسن‌علی‌بن‌احمد فنجگردی نیشابوری، تصحیح جویا جهانبخش، 1384، تیراژ 1000، قیمت 20.000 ریال، 223 ص.

اسلام، جهانی شدن و پست مدرنیته

اسلام، جهانی شدن و پست مدرنیته

نویسندگان در این اثر کوشیده اند ضمن تبیین این مناقشات و دغدغه های مسلمانان با جهانی شدن و پست مدرنیته را آشکار سازند که مسلمانان چگونه با سایر مردم دنیا به این تحولات و تناقضات پاسخ داده اند. در این اثر برخی ویژگی های جوامع اسلامی در ترکیه، ایران، تونس، ترینیداد، مالزی، پاکستان، مصر، خاورمیانه، آمریکای شمالی و بریتانیا، و نیز فرآیندهای عام جهانی و اثرگذار بر مسلمانان مورد بررسی قرار گرفته است.

، جهانی شدن و پست مدرنیته (مجموعه مقالات)، ترجمه مرتضی بحرانی، 1384، تیراژ 1000، قیمت 45.000 ریال، 499 ص.

گنجینة بهارستان (15)

گنجینة بهارستان (15)

 

گنجینة بهارستان (15)، علوم قرآنی و روایی (3)، به‌کوشش سید حسین مرعشی، 1385، تیراژ 1000، قیمت 64000 ریال، 707 ص.

العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی‌الحدید

العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی‌الحدید

 

العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی‌الحدید، الامام فخرالدین عبداللّه بن الهادی الحسینی الزیدی الیمنی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی، 1386، تیراژ، 1000، قیمت 116.500 ریال، 1296 ص.