چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۰ روز پیش


 
banner defult
تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی

تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی

 

تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، نجیب مایل هروی ]به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی[ (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380، تیراژ 1500، قیمت 32.500ریال، 672ص.

مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست‌نگاری

مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست‌نگاری

 

. مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست‌نگاری، محمدوفادار مرادی (به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی)، با همکاری مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، 1379، تیراژ 1500، قیمت 15.000ریال، 248 ص

یادمان سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی

یادمان سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی

 

یادمان سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی، احسان‌اللّه شکراللهی (گزیده سخنرانی‌ها و گفتگوها)، 1381، تیراژ 1500، قیمت 14.000ریال، 168 ص.

نسخه‌پژوهی (دفتر دوم جلد گالینگور)

نسخه‌پژوهی (دفتر دوم جلد گالینگور)

این دفتر مجموعه ای از مقالات متنوع دربارۀ فهرست ها کتابخانه های ایران و جهان، نسخه شناسی، تصحیح رساله های خطی، کتابشناسی های موضوعی، راهنمای کتابخانه ها، بر افزوده ها و نویافته ها در نسخه های خطی، تصحیح و تکمله بر فهرست ها و کتابشناسی ها و اطلاع رسانی در حوزۀ نسخه های خطی است

نسخه‌پژوهی (دفتر دوم جلد گالینگور)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، 1384، تیراژ 1500، قیمت 72.000ریال، 654ص.

نسخه‌پژوهی (دفتر دوم جلد شمیز)

نسخه‌پژوهی (دفتر دوم جلد شمیز)

این دفتر مجموعه ای از مقالات متنوع دربارۀ فهرست ها کتابخانه های ایران و جهان، نسخه شناسی، تصحیح رساله های خطی، کتابشناسی های موضوعی، راهنمای کتابخانه ها، بر افزوده ها و نویافته ها در نسخه های خطی، تصحیح و تکمله بر فهرست ها و کتابشناسی ها و اطلاع رسانی در حوزۀ نسخه های خطی است

نسخه‌پژوهی (دفتر دوم جلد شمیز)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، 1384، تیراژ 1500، قیمت 65.000ریال، 654ص.

سخه‌پژوهی (دفتر سوم جلد گالینگور)

سخه‌پژوهی (دفتر سوم جلد گالینگور)

این دفتر مجموعه ای از مقالات متنوع دربارۀ فهرست ها کتابخانه های ایران و جهان، نسخه شناسی، تصحیح رساله های خطی، کتابشناسی های موضوعی، راهنمای کتابخانه ها، بر افزوده ها و نویافته ها در نسخه های خطی، تصحیح و تکمله بر فهرست ها و کتابشناسی ها و اطلاع رسانی در حوزۀ نسخه های خطی است

. نسخه‌پژوهی (دفتر سوم جلد گالینگور)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، 1385، تیراژ 1500، قیمت 80.000ریال، 749ص

نسخه‌پژوهی (دفتر سوم جلد شمیز)

نسخه‌پژوهی (دفتر سوم جلد شمیز)

این دفتر مجموعه ای از مقالات متنوع دربارۀ فهرست ها کتابخانه های ایران و جهان، نسخه شناسی، تصحیح رساله های خطی، کتابشناسی های موضوعی، راهنمای کتابخانه ها، بر افزوده ها و نویافته ها در نسخه های خطی، تصحیح و تکمله بر فهرست ها و کتابشناسی ها و اطلاع رسانی در حوزۀ نسخه های خطی است

نسخه‌پژوهی (دفتر سوم جلد شمیز)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، 1385، تیراژ 1500، قیمت 75.000 ریال، 749ص