جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۹ روز پیش


 
banner defult

موسسه خانه کتاب آمار کتاب‌های منتشر شده در سال 90 را با جزئیات منتشر کرد.

گزارش آماری کتاب‌های منتشر شده در سال 90 از سوی موسسه خانه کتاب نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از 68 هزار عنوان در کشور منتشر شده است. این در حالی است آمار کتاب‌های منتشر شده در سال 89 ،‌ "64926"  عنوان بوده است.

بر اساس این آمار از میان آمار، 14091 عنوان ترجمه و 54728 عنوان کتاب تالیفی هستند. کتاب‌های تألیفی نسبت به سال 89، شش درصد افزایش و کتاب‌های ترجمه شده نیز 7 درصد افزایش داشته است. همچنین نسبت به سال 89، کتاب‌های چاپ اول 7 درصد افزایش رشد داشته و کتاب‌های چاپ مجدد نیز 6 درصد افزایش رشد داشته است. این در حالی است که بر اساس این آمار میزان شمارگان کل در سال 90 برابر با 668/388/204 بوده که این آمار نسبت به سال 89 دو درصد افزایش داشته است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که تعداد 17502 عنوان کتاب در شهرستان‌ها منتشر شده است و 51317 عنوان کتاب نیز متعلق به استان تهران بوده است. در سال 90 تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده در کشور 203876818 نسخه بوده و تیراژ متوسط این آمار نیز 2987 عنوان کتاب بوده است.

بر اساس این آمار،‌ در سال 1390 بیشترین تعداد کتاب‌ها به ترتیب در موضوع : دین (11395 عنوان)، علوم عملی (10225 عنوان)، کودک و نوجوان (10069 عنوان)، ادبیات (7739 عنوان )، علوم اجتماعی( 7499 عنوان) و آموزشی و کمک‌درسی (6979 عنوان) بوده است.

از سوی دیگر قیمت کل کتاب‌های منتشر شده در سال 90 ، " 000/400/116/771/7 " بوده که نسبت به سال گذشته اش،‌ 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین کتاب‌های سال 1390 ازسوی 4691 ناشر منتشر شده است و متوسط سهم هر ناشر 14 عنوان بوده است و در نهایت در سال 90، تعداد 2345 عنوان کتاب بیش از یکبار به چاپ رسیده‌اند.

به نقل از فارس