پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult

به منظور تعیین سیاست­های، خطی مشی­ها و هماهنگی برنامه­های فراهم­آوری اسناد لازم بود شورایی به نام شورای ارزیابی اسناد ایجاد گردد. پرواضح است که از وظایف خطیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی گردآوری منابع از طرق مختلف و از جمله، خریداری اسناد از افراد حقیقی و حقوقی است که به دو شیوه­ی، مراجعه صاحبان اسناد به مرکز و یا شناسایی و برقراری ارتباط توسط کارشناسان مرکز تحقق می­یابد.

به منظور تعیین سیاست­های، خطی مشی­ها و هماهنگی برنامه­های فراهم­آوری اسناد لازم بود شورایی به نام شورای ارزیابی اسناد ایجاد گردد. پرواضح است که از وظایف خطیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی گردآوری منابع از طرق مختلف و از جمله، خریداری اسناد از افراد حقیقی و حقوقی است که به دو شیوه­ی، مراجعه صاحبان اسناد به مرکز و یا شناسایی و برقراری ارتباط توسط کارشناسان مرکز تحقق می­یابد.

برای اینکه این اقدام بسیار مهم، در چهارچوب مشخص و مدون و تعریف شده­ای انجام پذیرد، در تیرماه 1388 شورایی به نام شورای ارزیابی اسناد در کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید که در حقیقت از اهداف تأسیس این شورا تبیین سیاست­های خرید و مبادله اسناد و همچنین تحقق سند چشم انداز مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در راستای تکمیل و غنی سازی مجموعه­های مخازن اسناد می­باشد. این شورا برگرفته از شش عضو دائم می­باشد که با نظر ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی انتخاب می­شوند.جلسات شورای ارزیابی اسناد کتابخانه مجلس به صورت مرتب و دو هفته یکبار برگزار می­شود.