پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult

به مجموعه گزارش‌هایی که از سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌های دولتی به صورت کارنامه، گزارش عملکرد، سالنامه و آمار، گزارش کنفرانس‌ها، قطعنامه‌ها، سمینار‌ها تهیه و صادر می‌شود، گزارش دولتی می‌گویند. این گزارش‌ها حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که نیاز‌های تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان و پژوهشگران را بر طرف می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد.

به مجموعه گزارش‌هایی که از سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و نهاد‌های دولتی به صورت کارنامه، گزارش عملکرد، سالنامه و آمار، گزارش کنفرانس‌ها، قطعنامه‌ها، سمینار‌ها تهیه و صادر می‌شود، گزارش دولتی می‌گویند. این گزارش‌ها حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که نیاز‌های تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان و پژوهشگران را بر طرف می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد.

برای نخستین بار در سال1362 و در زمان دکتر نجفقلی حبیبی ریاست وقت موزه و کتاب‌خانه شماره دو مجلس شورای اسلامی، به ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ‌د ایشان آرشیو گزارش‌های دولتی در کتاب‌خانه شماره دو مجلس اسلامی ﺗﺄ‌سیس شد و از آن زمان طی مکاتباتی که با وزارت‌خانه ‌ها، سازمان‌ها همچنین کمیسیون‌های مجلس انجام گرفته است، مقرر شد واحد گزارش‌های دولتی در کتاب‌خانه شماره دو مجلس ایجاد شود. بنابر‌این، ﻋﻤﻼ از سال 1364 اراﺋﻪ خدمات این بخش به مراجعین آغاز شد. تعداد گزارش‌های موجود تا به امروز، 13000 عنوان است که از این تعداد 12500 عنوان وارد ﭘﺎیگاه گزارشات دولتی شده است و برای مراجعه‌کنندگان قابل بازیابی است.

گزارش‌های دولتی موضوعاتی چون آمارنامه‌ها، گزارش عملکرد و فعالیت‌ها، تک‌نگاشت‌ها، سالنامه‌ها، قطعنامه‌ها و گزارش سمینارها و کنفرانس‌ها از مراکز دولتی و حکومتی، سازمان‌ها و نهاد‌ها و احزاب و مراکز فرهنگی و هنری را در برمی‌گیرند. بهترین گزارش‌های این واحد، در سال‌های اخیر از مرکز آمار ایران، مرکز ﭘژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گرد‌آوری شده است.

قدیمی‌ترین گزارش موجود در واحد گزارش‌های دولتی کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی با موضوع ششمین راﭘﻮرت رئیس مالیه در سال 1302ش. به وزارت مالیه اختصاص دارد.