پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult

به منظور بازشناسی و برنامه­ ریزی جهت شناخت بهتر تاریخ یکصد ساله مجلس و همچنین روشن نمودن زوایای پنهان تاریخ مجلس در ایران به ویژه پیرامون وقایع تاریخی و قوانین مصوب  مجلس  لازم بود مرکزی تحت عنوان مرکز تحقیقات تاریخ مجلس  تشکیل شود. پیشنهاد اولیه  این مرکز در تابستان 1388 چنین شد که مرکز  مذکور با توجه به موضوعیت و ارتباط کاری دردل مرکز اسناد مجلس حیات خود را آغاز نماید.

 به منظور بازشناسی و برنامه­ریزی جهت شناخت بهتر تاریخ یکصد ساله مجلس و همچنین روشن نمودن زوایای پنهان تاریخ مجلس در ایران به ویژه پیرامون وقایع تاریخی و قوانین مصوب  مجلس  لازم بود مرکزی تحت عنوان مرکز تحقیقات تاریخ مجلس  تشکیل شود. پیشنهاد اولیه  این مرکز در تابستان 1388 چنین شد که مرکز  مذکور با توجه به موضوعیت و ارتباط کاری دردل مرکز اسناد مجلس حیات خود را آغاز نماید این مهم می­تواند علاوه بر صرفه­جویی در وقت و هزینه­ های جاری از پتانسیل­های موجود به ویژه در بخش اجرایی و علمی  مرکز اسناد و کتابخانه مجلس بهره برد. به ویژه آنکه تمام منابع و اسناد مجلس هم اکنون در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می­شود. بدون شک مکز تحقیقات تاریخ  مجلس می­تواند به عنوان اتاق فکری در قوه مقننه عمل نماید که علاوه بر بررسی آسیب­شناسی تاریخ­نگاری مجلس از آغاز تاکنون و هویدا نمودن زوایای پنهان تاریخ مشروطه، به عنوان بازویی اجرایی و علمی در جهت برگزاری همایش­های علمی، تاریخی و حتی حوزه­های حقوقی و علوم سیاسی هر ساله نشست­ها و میزگردهای علمی برگزار کند تا نگاهی متفاوت را در چشم ملت ایران نسبت به خانه ملت ایجاد نماید و از این طریق پویایی و شادابی تازه­ای را به قوة مقننه تزریق نماید.

پس بر این اساس ضروری به نظر می­رسد جهت صیانت حافظه تاریخی ملت ایران و اطلاع­رسانی صحیح در رابطه با تاریخچه و اقدامات نهاد پارلمان در ایران شورا و یا مرکزی با عنوان «مرکز تحقیقات تاریخی مجلس» بنیان گردد. که بدون شک می­تواند نقطه عطفی در تاریخ قوه مقننه و تاریخ مشروطه ایران به شمار آید که در زمان ریاست آقای دکتر لاریجانی تحقق یابد.

ماده 3- شرح وظایف و اهداف شورا

اهداف مرکز تحقیقات تاریخ مجلس  تبیین سیاست کلی در زمینه­های زیر باشد.

1-تحقیقات تاریخی در بازشناسی بستر تاریخ قوه مقننه در ایران از ابتدا تاکنون.

2-بازنویسی تاریخ مجلس شورا در ایران.

3-رفع ابهامات تاریخی در پیرامون عملکرد مجلس با استفاده از مشاوران ارشد علمی.

4-بررسی کارکرد و یا احیاناً آسیب شناسی تاریخی مجلس در دوره­های مختلف.(قاجار- پهلوی(اول و دوم)- جمهوری اسلامی)

5-بررسی مقایسه­ای عملکرد، ساختارها و نهادهای مجالس دنیا در جهت پیشبرد اهداف عالیه مجلس شورای اسلامی

6-سیاست­گذاری در اطلاع­رسانی بهتر در تمام حوزه­ها و کارکرد مجلس اعم از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی و همچنین مجلس سنا- همچنین قوانین مصوب و....

7-ایجاد دبیرخانه­ای دائمی جهت دریافت پیشنهادات، انتقادات و همچنین پیگیری دائم مصوبات و اهداف عالیه شورا در دل کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

8-کمک و همکاری تاریخی در جهت بازشناسی بهتر پیشینه و عملکرد نهادهای مجلس نظیر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

9-حمایت از آثار، تألیفات و همچنین پایان نامه­هایی که مرتبط با اهداف مرکز می­باشد.

10-تأمین نیازهای تاریخی مجلس شورای اسلامی اعم از مکتوب وغیر مکتوب.

11- تدوین و قوانین مصوب مجلس از ابتدا تاکنون (بصورت دوره­ای)

ماده 4- زیرمجموعه­ها شورا

مرکز تحقیقات تاریخ مجلس علاوه بر اینکه یک هسته مرکزی که همان شورای چند نفره است دارد کمیته­هایی چند گانه نیز که از اعضای شورا در رأس آن قرار دارند رانیزدر بر گرفته است،به طور مثال می توان به دو مورد زیر اشاره نمود:

1- کمیته اطلاع­رسانی

2-  کمیته پژوهش