سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

فهرست آثار منتشره کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به ترتیب شماره ردیف انتشار

کتابخانه مجلس بر اساس اساسنامه خود، رسالتی در جهت نشر فهارس نسخ خطی، تصحیح متون و انتشار آثاری در حوزه کتابشناسی دارد.

۱. فهرست [نسخه‌های چاپی و خطی] کتابخانه مجلس (ج ۱)، یوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک)، ۱۳۰۵

۲. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۲)، یوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک)، ۱۳۱۱

۳. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۳)، ابن‌یوسف شیرازی (ضیاءالدین حدائق)، چاپ اول ۱۳۲۱، (چاپ دوم با تکمله و اضافات و اصلاحات عبدالحسین حائری) ۱۳۵۳

۴. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج ۴)، عبدالحسین حائری، ۱۳۳۵

۵. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۶)، سعید نفیسی، ۱۳۴۴

۶. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۵)، عبدالحسین حائری، ۱۳۴۵

۷. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۱)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، ۱۳۴۵

۸. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۷)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی امام جمعه خویی)، ۱۳۴۶

۹. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱/۹)، عبدالحسین حائری، ۱۳۴۶

۱۰. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۲)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، ۱۳۴۶

۱۱. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۳)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، ۱۳۴۶

۱۲. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۴)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، ۱۳۴۷

۱۳. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۵)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، ۱۳۴۷

۱۴. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۸)، فخری راستکار، ۱۳۴۷

۱۵. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۲/۹)، عبدالحسین حائری، ۱۳۴۷

۱۶. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱/۱۰)، عبدالحسین حائری (با علامه اوحدی و سید ابراهیم دیباجی)، ۱۳۴۷

۱۷. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۲/۱۰)، عبدالحسین حائری، ۱۳۴۷

۱۸. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۳/۱۰)، عبدالحسین حائری، ۱۳۴۸

۱۹. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۶)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، ۱۳۴۸

۲۰. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۷)، عبدالحسین حائری، ۱۳۴۸

۲۱. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۸)، فخری راستکار (کتب اهدایی رهی‌معیری)، ۱۳۴۸

۲۲. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۱۹)، عبدالحسین حائری (نسخ پزشکی، ریاضی، هیئت، علوم)، ۱۳۵۰

۲۳. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج ۴/۱۰)، عبدالحسین حائری، ۱۳۵۲

۲۴. فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس سنا (ج ۱)، محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، ۱۳۵۵

۲۵. تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی، ۱۳۵۵ (چاپ دوم با عنوان «تاریخچه کتابخانه مجلس اولین کتابخانه رسمی کشور»، ۱۳۷۴).

۲۶. فهرست اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا (شورای ملّی از آغاز مشروطه تا ۲۴ دوره؛ سنا ۷ دوره)، زیر نظر عطاءالله فرهنگ، قهرمانی، ۱۳۵۶

۲۷. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس (ج ۲۱)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی ناصرالدوله فیروز)، ۱۳۵۷

۲۸. فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتابخانه شماره ۲)، (ج ۲)، محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، ۱۳۵۹

۲۹. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج ۲۲)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی محمدصادق طباطبایی)، ۱۳۷۴

۳۰. مجموعه مقالات سمینار هفتادمین سال افتتاح رسمی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، به‌کوشش غلامرضا فدایی عراقی، ۱۳۷۴

۳۱. اسناد روحانیت و مجلس (ج ۱)، عبدالحسین حائری، ۱۳۷۴

۳۲. اسناد روحانیت و مجلس (ج ۲)، منصوره تدین‌پور، ۱۳۷۵

۳۳. اسناد روحانیت و مجلس (ج ۳)، منصوره تدین‌پور، ۱۳۷۶

۳۴. روزنامه مجلس (ج ۱ ـ ۵)، ۱۳۷۶

۳۵. مدینة‌الادب (۳ جلد)، به خط عبرت نائینی، (چاپ عکسی)، ۱۳۷۶

۳۶. مقالاتی پیرامون کتابخانه‌های مجالس دنیا، به‌اهتمام غلامرضا فدایی‌عراقی، .۱۳۷۷

۳۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات ۲۵، ۲۶ و ۳۵)، علی صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۷۶

۳۸. نامه فرهنگیان، به خط عبرت نائینی، (چاپ عکسی)، ۱۳۷۷

۳۹. مقدمه صحاح جوهری (در تاریخ واژه‌نامه‌های عربی)، عبدالغفور عطار، ترجمه غلامرضا فدایی‌عراقی، ۱۳۷۷

۴۰. گنجینه بهارستان مجموعه رسائل مکتوب، به‌اهتمام میرهاشم محدث، ۱۳۷۷

۴۱. پل‌های تاریخی، امیرحسین ذاکرزاده، ۱۳۷۷

۴۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات ۳۶ و ۳۷ و ۳۸)، علی صدرایی‌خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۷۷

۴۳. خاتمه شاهد صادق، محمدصادق اصفهانی، تصحیح میرهاشم محدث، ۱۳۷۷

۴۴. واژه‌نامه نسخه‌شناسی و کتاب‌پردازی، حسن هاشمی‌میناباد (با همکاری نشر فهرستگان)، ۱۳۷۹

۴۵. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج ۲/۲۳)، به‌اهتمام عبدالحسین حائری، ۱۳۷۸

۴۶. تاریخ کتابخانه‌های مساجد ایران، نادر کریمیان‌سردشتی، ۱۳۷۸

۴۷. دو رساله فلسفی (عین‌الحکمه و تعلیقات)، میرقوام‌الدین محمدرازی تهرانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۷۸

۴۸. مناجات الهیات حضرت امیر (ع) و ما نزل من القرآن فی علی (ع)، به‌روایت ابوعبدالله محمد بن عمران مرزبانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۷۸

۴۹. تنبیه‌الغافلین عن فضائل‌الطالبیین، تألیف ابی‌سعد محسن بن محمد بن کرامی جشمی بیهقی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۷۸

۵۰. اسناد روحانیت و مجلس (ج ۴)، منصوره تدین‌پور، ۱۳۷۹

۵۱. راهنمای مجالس قانونگزاری جهان، رضا اردلان، ۱۳۷۹

۵۲. تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، نجیب مایل هروی [به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی] (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۵۳. مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست‌نگاری، محمدوفادار مرادی (به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی)، با همکاری مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، ۱۳۷۹

۵۴. گنجینة دستنویس‌های اسلامی در ایران، دکتر هادی شریفی، ترجمه احمد رحیمی‌ریسه [به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی] (با همکاری انتشارات فهرستگان)، ۱۳۷۹

۵۵. فرایندهای غیرشیمیایی برای آفت‌زدایی مجموعه‌های کتابخانه‌ای، مهرداد نیکنام [به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی]، ۱۳۷۹

۵۶. یادمان سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی، احسان‌اللّه شکراللهی (گزیده سخنرانی‌ها و گفتگوها)، ۱۳۸۱

۵۷. گنجینه بهارستان (۱) حکمت (۱)، به‌اهتمام علی اوجبی (باهمکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۷۹

۵۸. تاریخ ذوالقرنین، میرزا فضل‌اللّه شیرازی متخلص به خاوری (۲ مجلد)، تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۵۹. المخلص فی اصول‌الدین، الشریف المرتضی ابوالقاسم علی بن حسین بن محمد الموسوی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی (با همکاری مرکز نشر دانشگاهی)، ۱۳۸۱

۶۰. محبوب‌القلوب (تاریخ حکمای پیش از اسلام)، قطب‌الدین اشکوری، ترجمه سید احمد اردکانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۶۱. گنجینة‌ بهارستان (۲) ادبیات فارسی (۱)، به‌اهتمام بهروز ایمانی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۶۲. نزهه‌الاخبار (تاریخ و جغرافیای فارسی)، میرزا جعفرخان حقایق‌نگار خورموجی، تصحیح سیدعلی آل‌داود (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۶۳. سفرنامة اصفهان، میرزا غلامحسین افضل‌الملک، تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۶۴. فارابی و مکتبش، یان ریچارد نتون، ترجمه دکتر گل‌بابا سعیدی، ۱۳۸۱

۶۵. حدیث عشق (۱) (نکته‌ها، گفتگوها و مقالات استاد عبدالحسین حائری)، به‌اهتمام سهلعلی مددی، ۱۳۸۰

۶۶. گنجینة بهارستان (۳) علوم قرآنی (۱)، سید مهدی جهرمی، ۱۳۸۰

۶۷. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات، قطب‌الدین محمد بن محمد رازی، تصحیح مجید هادی‌زاده (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، ۱۳۸۱

۶۸. الاربعینات لکشف انوار القدسیات، قاضی سعید محمد بن محمد مفید القمی، تصحیح نجفقلی حبیبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، ۱۳۸۱

۶۹. چند امتیازنامه عصر قاجار، به‌کوشش میرهاشم محدث (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۰

۷۰. دین و سیاست در دولت عثمانی، داود دورسون، ترجمه منصوره حسینی، داود وفایی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۱

۷۱. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس، (ج ۲۴، دفتر ۱)، کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی، سید محمد طباطبایی‌بهبهانی (منصور)، ۱۳۸۱

۷۲. اللمعات العرشیه، مولی محمدمهدی بن ابی‌ذر النراقی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)، .۱۳۸۱

۷۳. اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه، ملامهدی نراقی، ترجمة دکتر علیرضا باقر (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)، ۱۳۸۱

۷۴. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس، لئو.جی. اِِلدرز، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، ۱۳۸۱، (چاپ دوم، )۱۳۸۷

۷۵. گنجینة‌بهارستان(۴) ادبیات عرب (۱)، محمدباهر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۱

۷۶. گنجینة بهارستان (۵) فقه و اصول (۱)، حسنعلی علی اکبریان (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۱

۷۷. لسان‌الغیب، کمال‌الدین محمدکریم صابونی، تصحیح شهاب‌الدین عباسی و علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۱

۷۸. الصراط المستقیم، محمدباقر میرداماد، تصحیح علی اوجبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، ۱۳۸۱

۷۹. فائق المقال فی الحدیث و الرجال، احمد بن عبدالرضا مهذب‌الدین بصری، تصحیح محمود نظری (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۳۸۱

۸۰. دیوان شاپور تهرانی، سرودة ارجاسب بن خواجگی شاپور تهرانی، تصحیح یحیی کاردگر، ۱۳۸۲

۸۱. تسنیم‌المقربین (شرح فارسی منازل‌السائرین)، شمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی، تصحیح سید محمد طباطبایی بهبهانی، ۱۳۸۲

۸۲. هدایة الاصول (شرح فارسی باب حادی عشر)، از مؤلفی ناشناس، به‌کوشش اسماعیل تاجبخش، ۱۳۸۲

۸۳. روضة المنجمین، شهمردان بن ابی‌الخیر رازی، تصحیح جلیل اخوان زنجانی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، ۱۳۸۲

۸۴. حدیث عشق (۲) (دانش‌پژوه در قلمرو جستارهای نسخه‌های خطی) (دفتر اول)، به‌مناسبت بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش‌پژوه، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی، سیّد محمدحسین مرعشی، ۱۳۸۱

۸۵. وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل، لکس تاکنبرگ، ترجمه محمد حبیبی، مصطفی فضائلی (با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی)، ۱۳۸۱

۸۶. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف، ترجمه علی‌محمد روحبخشان (با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه)، ۱۳۸۲

۸۷. مفهوم خدا، جان باوکر، ترجمه عذرا لوعلیان لنگرودی، ۱۳۸۳

۸۸. ارمغان بهارستان (۱)، نامة معانی (یادنامة استاد احمد گلچین معانی)، به‌کوشش بهروز ایمانی، ۱۳۸۳

۸۹. زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، تألیف سید محمد حسین حسینی جلالی، ترجمه سید محمد علی احمدی ابهری، ۱۳۸۲

۹۰. الشریعة الی استدراک الذریعة (ج ۱)، سیدمحمد طباطبایی بهبهانی، ۱۳۸۳

۹۱. حدیث عشق (۳) (دانش‌پژوه، نامه‌ها و گفتگوها) به‌مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی دانش‌پژوه (دفتر ۲)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، ۱۳۸۲

۹۲. حدیث عشق (۴)، به مناسبت بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش‌پژوه (دفتر ۳)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، (چاپ نشده)

۹۳. حدیث عشق (۵) (زندگی‌نامة خودنوشت، گزیده مقالات و نامه‌های استاد احمد منزوی)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، ۱۳۸۲

۹۴. گنجنیة بهارستان (۸)، علوم قرآنی (۲)، محمدحسین درایتی، ۱۳۸۳

۹۵. حدیث عشق (۶) (دکتر اصغر مهدوی، از او با او) به مناسبت بزرگداشت استاد فقید دکتر اصغر مهدوی، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، ۱۳۸۳

۱/۹۵. گنجینة بهارستان (۶) تاریخ (۱)، به‌کوشش سیّدسعید میرمحمّدصادق، ۱۳۸۴

۹۶. گنجینة بهارستان (۹)، ادبیات فارسی (۲)، به‌کوشش بهروز ایمانی، ۱۳۸۴

۹۷. قواعدالسلاطین، سید محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی، تصحیح رسول جعفریان، ۱۳۸۴

۹۸. سلوة الشیعه (کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به‌ امیرمؤمنان علی ـ ع)، ابوالحسن‌علی‌بن‌احمد فنجگردی نیشابوری، تصحیح جویا جهانبخش، ۱۳۸۴

۹۹. اسلام، جهانی شدن و پست مدرنیته (مجموعه مقالات)، ترجمه مرتضی بحرانی، ۱۳۸۴

۱۰۰. نسخه‌پژوهی (دفتر دوم)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، ۱۳۸۴

۱۰۱. حدیث عشق (۷) (عرض‌حال، جستارها و گفتارها تقدیمی به استاد سیداحمد حسینی اشکوری)؛ به‌کوشش سید صادق اشکوری، ۱۳۸۴

۱۰۲. ساختارگرایی، ژان پیاژه، ترجمه رضا علی‌اکبرپور، ۱۳۸۴

۱۰۳. کلیات زلالی خوانساری، سرودة زلالی خوانساری، تصحیح سعید شفیعیون، ۱۳۸۴

۱۰۴. المشارع و المطارحات (راه‌ها و گفتگوها)، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، ترجمه سیدصدرالدین طاهری، ۱۳۸۵

۱۰۵. گنجینة بهارستان (۱۵)، علوم قرآنی و روایی (۳)، به‌کوشش سید حسین مرعشی، ۱۳۸۵

۱۰۶. حدیث عشق (۸) [مقالات و پژوهش‌های استاد سید عبداللّه انوار]، به‌کوشش فریبا افکاری، ۱۳۸۵

۱۰۷. نسخه‌پژوهی (دفتر سوم)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، ۱۳۸۵

۱۰۸. ازلیة النفس و بقائها، عزالدوله سعد بن منصور البغدادی، تصحیح انسیه برخواه، ۱۳۸۵

۱۰۹. الشریعة الی استدراک الذریعه (ج ۲)، سیدمحمد طباطبایی‌بهبهانی، ۱۳۸۵

۱۱۰. رنج و گنج (یادمان میراث‌شناس برجسته معاصر علامه سید احمد حسینی اشکوری)، به‌کوشش سیدصادق حسینی اشکوری (با همکاری مجمع ذخایر اسلامی)، ۱۳۸۴

۱۱۱. اسناد بهارستان (۱) (گزیده‌ای از اسناد وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان)، به‌اهتمام رضا آذی شهرضایی، ۱۳۸۵

۱۱۲. گنجینة بهارستان (۷)، علوم و فنون (۱)، پزشکی (۱)، به‌اهتمام مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶

۱۱۳. مرقع گلستان گلستانه (چاپ عکسی با مقدمه)، علی‌اکبر گلستانه، ۱۳۸۶

۱۱۴. بیانات مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس، ۱۳۸۶

۱۱۵. گنجینة بهارستان (۱۰)، علوم و فنون (۲)، پزشکی (۲)، به‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶

۱۱۶. العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی‌الحدید، الامام فخرالدین عبداللّه بن الهادی الحسینی الزیدی الیمنی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی، ۱۳۸۶

۱۱۷. کنزالاکتساب، سرودة رحمتی بن عطاءاللّه، به‌کوشش عارف نوشاهی، با همکاری اقصی ازور [ضمیمة شمارة ۱ فصلنامة «نامة بهارستان»]، ۱۳۸۷

۱۱۸. هدیة بهارستان (بزرگداشت مرحوم دکتر محدث ارموی)، به‌کوشش عبدالحسین طالعی، ۱۳۸۶

۱۱۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶

۱۲۰. فهرست مختصر نسخ خطی کتابخانه مجلس، سیدمحمد طباطبایی‌ بهبهانی، ۱۳۸۶

۱۲۱. گنجینة بهارستان (۱۶)، علوم و فنون (۳)، فرسنامه، به‌اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی، ۱۳۸۷

۱۲۲. دیوان بدر چاچی، سرودة بدرالدین چاچی، تصحیح علی‌محمد گیتی‌فروز، ۱۳۸۷

۱۲۳. ظفرنامه (ج ۱ و ۲)، تألیف شرف‌الدین علی یزدی، تصحیح سیّدسعید میرمحمّدصادق و عبدالحسین نوایی، ۱۳۸۷

۱۲۴. إیضاح مخالفة السنّة لنصّ الکتاب و السنّة، تألیف ابومنصور الحسن بن یوسف بن علی بن المطّهر «العلامة الحلّی»، تصحیح بی‌بی‌سادات رضی بهابادی، ۱۳۷۸

۱۲۵. گنجینة بهارستان (۱۱)، حکمت (۲)، [مجموعه ۱۲ رساله در فلسفه، منطق، کلام، عرفان، تصوّف]؛ به‌کوشش علی اوجبی، ۱۳۷۸

۱۲۶. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در یک نگاه، ۱۳۸۷

۱۲۷. کارنامة مجلس شورای اسلامی، دورة هفتم، سال چهارم، تهیه و تدوین: اداره کل فرهنگی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اداره تبلیغات و انتشارات، ۱۳۸۷

۱۲۸. شرح مثنوی، تألیف محمّد نعیم، تصحیح علی اوجبی، ۱۳۸۷

۱۲۹. دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم، نوشته معمّر اسکندر اوغلو، ترجمة عذرا لوعلیان (با همکاری نشر علم)، ۱۳۸۷

۱۳۰. فهرست اسناد بقعة شیخ صفی‌الدین اردبیلی، گردآوری و تدوین عمادالدین شیخ‌الحکمایی، ۱۳۸۷

۱۳۱. دیوان سنجر کاشانی، تصحیح حسن عاطفی و عباس بهنیا، ۱۳۸۷

۱۳۲. گنجینة بهارستان (تاریخ ۲ ـ دوره قاجار)، به‌کوشش سید سعید میرمحمّد صادق، ۱۳۸۷

۱۳۳. فریدة الاصقاع، سیّد نعمت‌اللّه بن سیّد عبدالهادی شوشتری، تصحیح عبدالکریم علی جرادات، ۱۳۸۷

۱۳۴. یکبار دیگر، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۱۳۵. رساله در پادشاهی صفوی، محمّد یوسف ناجی، به‌کوشش رسول جعفریان ـ فرشته کوشکی، ۱۳۸۷

۱۳۶. منظرالاولیاء، محمّد بن محمّد کاظم تبریزی (اسرار علیشاه)، به‌کوشش میرهاشم محدث، ۱۳۸۷

۱۳۷. فهرست موضوعی مندرجات مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین ادارة کل فرهنگ و روابط عمومی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۱۳۸. رهاورد حَسَن، به کوشش حسن رهاورد، ۱۳۸۷

۱۳۹. فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنیها درباره تاریخ معاصر ایران، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۷

۱۴۰. الایضاح عن اصول صناعة المسّاح، منسوب به ابومنصور بغدادی، و رساله در علم مساحت، ترجمة ابوالفتوح عِجْلی، به کوشش علی اوجبی، ۱۳۸۸

۱۴۱. میراث بهارستان (دفتر ۱)، نویسندگان مختلف: مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸

۱۴۲. معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دورة هشتم، به اهتمام ادارة کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۱۴۳. الشافی فی شرح الکافی، ملاخلیل بن غازی قزوینی، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۴۴. صافی [در شرح کافی]، ملا خلیل بن غازی قزوینی ، تصحیح حمید احمدی جلفایی، جلد اوّل و دوّم، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۴۵. الحاشیة علی اصول الکافی، ملا محمدامین استرآبادی، مصحّح علی فاضلی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۴۶. الحاشیة علی اصول الکافی، سید احمد علوی عاملی، مصحّح سید صادق اشکوری، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۴۷. الحاشیة علی اصول الکافی، سید بدرالدین حسینی عاملی، مصحّح علی فاضلی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۴۸. الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی، آصف شیرازی، مصحّح علی فاضلی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۴۹. الحاشیة علی اصول الکافی، میرزا رفیعا، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۵۰. الهدایا لشیعة ائمة الهدی، شرف‌الدین محمدبن محمدرضا مجذوب تبریزی، مصحّحان: محمدحسین درایتی، غلامحسین قیصریه‌ها، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۷

۱۵۱. الذریعة الی حافظ الشریعة، رفیع‌الدین محمدبن محمد مؤمن گیلانی، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۲. الدرّ المنظوم، شیخ علی کبیر، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۳. الحاشیة علی اصول الکافی، شیخ علی‌ صغیر، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۴. تحفة الاولیا، محمدعلی بن محمدحسن فاضل نحوی اردکانی، تصحیح محمد مرادی، جلد ۱ و ۲، تصحیح عبدالهادی مسعودی، جلد ۳ و ۴، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۵. شرح فروع الکافی، محمدهادی بن محمدصالح مازندرانی، تصحیح محمدجواد محمودی، محمدحسین درایتی، جلد ۱ ـ۳، تصحیح محمدجواد محمودی، علی حمیداوی، جلد ۴ و ۵، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۶. البضاعة المزجاة، محمدحسین بن قاریاغدی، تصحیح حمید احمدی جلفایی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۷. منهج الیقین، سید علاءالدین محمد گلستانه، مصحّحان: سید مجتبی صحفی، علی صدرایی خویی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، ۱۳۸۸

۱۵۸. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی، به کوشش مهدی سلیمانی آشتیانی و محمدحسین درایتی، ۱۳۸۸

۱۵۹. اسناد دورة اوّل مجلس شورای‌ملّی (اسناد بهارستان ۲)، به‌کوشش مسعود کوهستانی‌نژاد، ۱۳۸۸

۱۶۰. نمایه روزنامة مجلس، به کوشش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸

۱۶۱. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین، تألیف محمّد بن برهان‌الدّین سمرقندی، تحقیق و تصحیح احسان‌الله شکراللّهی، ۱۳۸۸

۱۶۲. تحفة العالم، سیّد ابوطالب موسوی فندرسکی، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸

۱۶۳. نقباءالبشر، شیخ آقا بزرگ تهرانی، تحقیق و گردآوری: سید محمّد طباطبایی بهبهانی، ۱۳۸۸

۱۶۴. الامامة و السیاسة، لأبی‌محمّد عبدالله‌بن مسلم‌بن قتیبه الدینوری (۲۱۳ ـ ۲۷۶)، إشراف: الدکتور عبدالجبّار ناجی و مکتبة مجلس الشوری الإسلامی، ۱۳۸۸

۱۶۵. گنجینة بهارستان (تاریخ ۳ـ تاریخ و جغرافیای شبه قارّة هند)، به کوشش جمشید کیان‌فر، ۱۳۸۸

۱۶۶. اسناد تجاری ادوار اوّل تا پنجم مجلس شورای ملّی (۱۲۸۵ـ ۱۳۰۵ ش)، به‌کوشش راضیه یوسفی‌نیا، ۱۳۸۸

۱۶۷. آیین‌اسلام، صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر نصرت‌اللّه نوریانی، با مقدمة سید فرید قاسمی، ۱۳۸۸

۱۶۸. هفت‌بند هفتاد بند، (هفت‌بند حسن کاشی و مجموعة سیزده هفت‌بند و یک تخمیس و تضمین به اقتفای آن)، به کوشش سعید هندی، ۱۳۸۸

۱۶۹. علی‌نامه (منظومه‌ای کهن)، سرودة ربیع‌ به سال ۴۸۲ﻫ ، با مقدمة محمدرضا شفیعی کدکنی، محمود امیدسالار، با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۸ (چاپ نسخه‌ برگردان)

۱۷۰. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس (ج ۲۸)،‌ تألیف سید جعفر اشکوری، ۱۳۸۸

۱۷۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس (ج ۳۲)، تألیف محمود نظری، ۱۳۸۸

۱۷۲. دیوان حسن کاشی، به‌کوشش سید عباس رستاخیز، با مقدمة حسن عاطفی، ۱۳۸۸

۱۷۳. فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی (اسناد دورة دوم مجلس شورای ملّی، ج ۱)، به‌کوشش مریم نیل‌قاز، ۱۳۸۸

۱۷۴. اسئلة یوسفیّه (مکاتبات میریوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نورالله شوشتری)، به‌کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸

۱۷۵. طرح بودجة کلّ مملکت ایران سنة ایت‌ائیل ۱۳۲۸ق، به‌کوشش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸ (چاپ نسخه برگردان).

۱۷۶. دیوان صفایی جندقی، تصحیح و تحقیق سیدعلی آل‌داود، ۱۳۸۸

۱۷۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل حافظیان بابلی، ج ۳۰، ۱۳۸۸

۱۷۸. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی، سید محمد طباطبایی بهبهانی، ج ۲/۲۴، ۱۳۸۸

۱۷۹. فهرست نسخه‌های خطّی مجلس شورای اسلامی، (از مجموعة اهدایی محمّدعلی کریم‌زادة تبریزی)، ج ۲/۴۰، تألیف حسین متقی، ۱۳۸۸

۱۸۰. شرح‌الکنوز و بحرالرموز (پیرجمال اردستانی)، تصحیح امید سروری، ۱۳۸۸

۱۸۱. جنگ (انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطّی)، دفتر اوّل: مجموعه مقالات یادمان شهید ثقةالاسلام تبریزی، به کوشش اعضای انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطّی، ۱۳۸۸

۱۸۲. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة عمومی آیةاللّه گلپایگانی (قم)، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، نگارش علی صدرایی خویی ـ ابوالفضل حافظیان بابلی، ج ۲، ۱۳۸۸

۱۸۳. یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی، به کوشش ایرج افشار، ۱۳۸۸

۱۸۴. منشآت سلیمانی، تألیف دبیران دبیرخانة شاه سلیمان صفوی، به‌کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸

۱۸۵. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، به‌کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، ج ۳۱، ۱۳۸۸

۱۸۶. بازسازی متون کهن حدیث شیعه (روش، تحلیل، نمونه)، تألیف و تدوین، سیّد محمّد عمادی حائری، ۱۳۸۸

۱۸۷. اعتراف‌نامه به همراه رساله شناخت، تصحیح و پژوهش دکتر منصور صفت‌گل، ۱۳۸۸

۱۸۸. سالنامه‌های کتابخانه مجلس شورای اسلامی (برخی از سالنامه‌های موجود در بخش نشریات از سال ۱۲۵۱ تا ۱۳۵۷)، گردآورنده حجت امیری، ۱۳۸۸

۱۸۹. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج ۳۴)، تألیف: محسن صادقی، ۱۳۸۸

۱۹۰. میراث بهارستان (دفتر دوم)، نویسندگان مختلف، به‌کوشش: مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۸

۱۹۱. فرقة دمکرات در سراب، به کوشش رحیم نیکبخت و اصغر حیدری، ۱۳۸۸

۱۹۲. سفرنامة ایازخان قشقایی (۱۳۴۰ ـ ۱۳۴۱ق / ۱۳۰۱ش)، به کوشش: پرویز شاکری، ۱۳۸۸

۱۹۳. سفینة خوشگو(دفتر دوم)( چاپ نسخه برگردان)، بندرابن داس خوشگو، تصحیح دکتر کلیم اصغر، ۱۳۸۸

۱۹۴. تفسیر کتاب‌الله، ابوالفضل بن شهردویر دیلمی، با مقدمة سیّدمحمد عمادی حائری، ۱۳۸۸

۱۹۵. فهرست نسخههای خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج ۱/۳۳)، به کوشش طیار مراغی، ۱۳۸۸

۱۹۶. فهرست نسخههای خطّی کتابخانة‌مجلس شورای اسلامی (ج ۴۱)، به کوشش سید صادق حسینی اشکوری، ۱۳۸۸.

۱۹۷. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج ۱/۲۷)، تألیف جواد بشری، ۱۳۸۸

۱۹۸. ذیل نفثة‌المصدور، ابوالرجاء قمی، رونویسی حسین مدرّسی طباطبایی (از روی تنها نسخة شناخته شده کتاب)، ۱۳۸۸

۱۹۹.اسناد مازندران در دورة رضاشاه (مجلس ششم تا دوازدهم شورای ملّی)، به‌کوشش مصطفی نوری، ۱۳۸۸

۲۰۰. مصحف قرآن (برگهایی زرّین از قرآنهای نفیس در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)، به کوشش داود نظریان و احسان‌الله شکراللهی، ۱۳۸۹

۲۰۱. فهرست گنجینه‌های دستنویس‌های اسلامی، ترجمة افزودة احمدرضا رحیمی ریسه، ۱۳۸۹

۲۰۲. الشقائق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة، مصطفی بن ‌احمد «طاشکبری‌زاده»، تصحیح سیّد محمّد طباطبائی بهبهانی «منصور»، ۱۳۸۹

۲۰۳. العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم (ذیل الشقائق النعمانیّة فی علماء الدولة العثمانیّة)، تألیف علّی بن بالی الآیدینی، تصحیح سیّد محمّد طباطبایی بهبهانی «منصور»، ۱۳۸۹

۲۰۴. دیوان عضد، سرودة عضد (سرایندة ناشناختهء سدة ۸ق)، تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه‌زاده

۲۰۵ اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرستنگاری)، دفتر اوّل، به کوشش سیّد محمّدحسین حکیم، ۱۳۸۹

۲۰۶. تاریخ اولادالاطهار، تألیف سیّد محمدرضا بن سیّد محمّدصادق طباطبایی تبریزی، به کوشش محمّد الوانساز خویی، ۱۳۸۹.

۲۰۷. رجال دینور، تألیف محمّد دینوری، به کوشش محمّد الوانساز خویی، ۱۳۸۹

۲۰۸. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج ۴ قدیم با افزوده‌ها و تجدید‌نظر)، عبدالحسین حائری و سوسن اصیلی، ۱۳۸۹

۲۰۹. چکیده و متن کامل سالنامه‌های ایران (۱۳۲۱ـ ۱۲۹۰ق)، ج ۱ـ ۲، تهیه و تدوین: سیّد فرید قاسمی، ۱۳۸۹

۲۱۰. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج ۲۰ـ نسخه‌های ۶۴۱۱ تا ۷۰۰۰)، تألیف سید جعفر حسینی اشکوری، ۱۳۸۹

۲۱۱. تحوّلات منطقه‌ای افغانستان (مجموعة مقالات)، به کوشش حسین احمدی، ۱۳۸۹

۲۱۲. میرداماد، تألیف علی اوجبی، ۱۳۸۹

۲۱۳. معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی (علم عروض، علم قوافی، علم بدایع‌الصنایع)، تألیف: شمس‌‌الدّین محمّد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی (سدة ۷ـ ۸ ق)، تحقیق و تصحیح: دکتر یحیی کاردگر، ۱۳۸۹

۲۱۴. رباعیات فکری مشهدی، به اهتمام سید علی میرافضلی، ۱۳۸۹

۲۱۵. فهرستوارة دستنوشتهای ایران (دنا)، در ۱۲ مجلّد، به‌کوشش: سید مصطفی درایتی، ۱۳۸۹

۲۱۶. نصوص‌الکلم علی کتاب فصوص الحکم، تألیف ابوفراس محمّد بدرالدین حلبی (۱۳۶۲-۱۲۹۸ق)، تحقیق و تصحیح علی‌اوجبی، ۱۳۸۹

۲۱۷. قرآن کریم (به خطّ نیریزی)، نظارت هنری: احسان‌الله شکراللهی و داود نظریان، ۱۳۸۹

۲۱۸. فهرست مجلّه های فارسی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(از ابتدا تا پایان سال ۱۳۸۶)، به کوشش:آزاده حیدری، ۱۳۸۹.

۲۱۹. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج ۴۳ـ نسخه‌های ۱۵۳۰۱ تا ۱۵۷۰۰)، تألیف سیّد صادق حسینی اشکوری، ۱۳۸۹

۲۲۰. میراث بهارستان (۳)، (نویسندگان مختلف) مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹

۲۲۱. اسناد فارس در دورة دوم و سوم مجلس شورای ملی، (اسناد بهارستان ۵)، به کوشش منصور نصیری طیبی، ۱۳۸۹

۲۲۲. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانة میر جلال‌الدین محدّث ارموی، نگارش حسین متّقی ـ فتح‌الله ذوقی، ۱۳۸۹

۲۲۳. دیوان آذری اسفراینی، سرودة نوالدین حمزه‌بن علی ملک طوسی اسفراینی، تحقیق و تصحیح دکتر محسن کیانی و سیّد عباس رستاخیز، ۱۳۸۹

۲۲۴. گزیدة اسناد نظام آموزش و مجلس شورای ملّی (دورة سوم تا پنجم)، به کوشش سهیلا ترابی فارسانی، ۱۳۸۹

۲۲۵. فهرست اسناد عرایض کتابخانة مجلس شورای اسلامی (مجلّد دوم)، به کوشش: مریم نیل‌قاز، ۱۳۸۹

۲۲۶. رسائل پیرجمال اردستانی (دفتر اوّل: کنزالدقائق، تنبیه‌العارفین و محبوب‌الصدیقین)، تحقیق و تصحیح: امید سروری، ۱۳۸۹

۲۲۷. نقد فلسف‍ة دارون، تألیف: أبی المجد الشیخ محمدالرضا النجفی الاصفهانی، تحقیق: الدکتور حامد ناجی اصفهانی، ۱۳۸۹

۲۲۸. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (جلد ۲/۲۷)، تألیف: محمود نظری، ۱۳۸۹

۲۲۹. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (جلد ۲۰)، تألیف: سیّد محمدحسین حکیم، ۱۳۸۹

۲۳۰. دستور حکّاکی، تألیف: مهرداد خلقی، ۱۳۸۹

۲۳۱. عرفات‌العاشقین، تألیف تقی‌الدین اوحدی، تصحیح ذبیح‌الله صاحبکاری و آمنه فخراحمد، با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۹

۲۳۲. کتاب الصلوة، کتاب الدعاوی والبینات، کتاب السیر از الإبانه، تألیف ابوجعفر محمّد بن یعقوب هوسمی، همراه با زوائد الإبان‍ة تألیف شمس‌الدین محمّد بن صالح گیلانی با مقدمة محمد عمادی حائری، ۱۳۸۹ (چاپ عکسی)

۲۳۳. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد ۳/۲۴)، مجموعة اهدایی سیّد محمدصادق طباطبایی، تألیف محمود نظری، ۱۳۸۹

۲۳۴. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد ۴۴) نسخه‌های ۱۵۷۰۱ تا ۱۶۱۰۰، تألیف ابوالفضل حافظیان بابلی، ۱۳۸۹

۲۳۵. تاریخ صاحب‌قرانی، تألیف محمود میرزا قاجار، تصحیح نادره جلالی، ۱۳۸۹

۲۳۶. شرفنامه، روح‌الله شیرازی، متخلّص به فتوحی، تصحیح دکتر محمّدباقر وثوقی، باهمکاری خدیجه عالمی و منوچهر ایزدنیا، ۱۳۸۹

۲۳۷. فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی، مجلد سوم (اسناد انتخابات مجلس شورای ملّی ادوار دوم تا پنجم)، به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین‌پور، ۱۳۸۹

۲۳۸. فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های دورة قاجار، (شبیه‌نامه‌های گنجینة خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی)، تألیف رضا کوچک‌زاده، ۱۳۸۹

۲۳۹. گنجینة بهارستان (علوم قرآنی و روایی ۴ ـ تجوید و قرائت)، به کوشش سیّد حسین مرعشی، ۱۳۸۹

۲۴۰. رسایل پیرجمال اردستانی (دفتر دوم)، تصحیح: اُمید سروری، ۱۳۸۹

۲۴۱. سفرنامة مازندران (گزارش روزانة محمّد جعفرخان در سال ۱۲۸۱ خورشیدی)، به اهتمام محمّد گُلبن و احمد شکیب‌آذر، ۱۳۸۹

۲۴۲. مزارات خوی، تألیف محمّد الوانساز خویی، ۱۳۸۹

۲۴۳. خاطرات سیّد محمّد فاطمی قمی (۱۲۹۴ق ـ ۱۳۲۴ش) (نویسندة قانون مدنی و مستشار دیوان تمیز)، پژوهش،‌ تصحیح و توضیحات: دکتر حسن زندیه، مقدمة احمدرضا نائینی، ۱۳۸۹

۲۴۴. مغولان در هند (بررسی کتابشناختی دست‌نویس‌ها)، تألیف: نوسروانجی مارشال، ترجمه: حسین برزگر کشتلی، ویرایش و صفحه‌آرایی: احمدرضا رحیمی ریسه، ۱۳۹۰

۲۴۵. آیینه ی جهان‌نما و طلسم گنج‌گشا، تألیف ابوسعید بن یحیی یمنی، تصحیح و تحقیق دکتر محمّدرضا موحّدی و الهه ربیعی مزرعه‌شاهی، ۱۳۹۰

۲۴۶. مجلس دیروز و امروز (مصوّر)، ۱۳۹۰

۲۴۷. مونس الاحباب (مجموعة رباعیات خواجه شهاب‌الدین عبدالله مروارید)، به کوشش: سیّد علی میرافضلی، ۱۳۹۰

۲۴۸. کلمات‌الشعراء، نگاشتة محمّد افضل سرخوش (۱۰۵۰ـ۱۱۲۷ق)، تصحیح: علیرضا قزوه، ۱۳۸۹

۲۴۹. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج ۲/۳۳)، محمود طیارمراغی، ۱۳۹۰

۲۵۰. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج۲۹)، محمّدحسین حکیم، ۱۳۹۰

۲۵۱. فهرست کاتبان نسخه‌های خطّی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران / تألیف پریسا کرم‌رضایی، ۱۳۹۰

۲۵۲. دیوان ظهوری ترشیزی (غزلیات)، سرودة نورالدین محمّد ظهوری ترشیزی، تحقیق و تصحیح دکتر اصغر باباسالار، ۱۳۹۰

۲۵۳. الکشکول، تألیف: علامه شیخ آقابزرگ طهرانی، تحقیق: سیّد جعفر حسینی اشکوری، ۱۳۹۰

۲۵۴. اسنادی از پیامدهای ملّی شدن صنعت نفت ایران، به‌کوشش: محمود طاهر احمدی، ۱۳۹۰

۲۵۵. اسناد بانوان در دورة مشروطیت دورة دوم و سوم مجلس شورای ملّی ، به‌کوشش: فاطمه ترکچی و علی ططری، ۱۳۹۰

۲۵۶. دیوان لطف‌ا... نیشابوری، سرودة لطف‌الله بن سلیمان‌شاه نیشابوری، به کوشش رسول جعفریان،‌۱۳۹۰

۲۵۷. کلیمیان و ارامنه در اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، به کوشش منیر قادری و حبیب الله اسماعیلی، ۱۳۹۰

۲۵۸. رجال معاصر عراق/ زیر نظر صادق فرازی، به سعی و اهتمام سید علی موجانی، سولماز صدقی، اردشیر پشنگ، هانیه رجبی، ۱۳۹۰

۲۵۹. متون و پژوهشهای تاریخی (مجموعه مقالات در تاریخ اسلام و تشیّع)، تألیف محمّدکاظم رحمتی، ۱۳۹۰

۲۶۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰

۲۶۱. گزیدۀ اسناد انجمن های ایالتی و ولایتی / به اهتمام مسعود کوهستانی نژاد، ۱۳۹۰

۲۶۲. منشآت تفرشی (مجموعه ای از نامه های دیوانی و اخوانی دورۀ صفویه)، عبدالحسین تفرشی/ تصحیح و تحقیق محسن بهرام نژاد، ۱۳۹۰

۲۶۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس ج ۴۵، تألیف سید صادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، ۱۳۹۰

۲۶۴. صحیفه سجادیه، به خط عبدالغفار اصفهانی، کتابت ترجمه به خط عبدالحسین اصفهانی/ با مؤخره علی فاضلی، ۱۳۹۰

۲۶۵. در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، نزهت احمدی، ۱۳۹۰

۲۶۶. سفرنامه ناصری، ناصرالسلطنه میرزا نصرالله طباطبایی دیبا، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۹۰

۲۶۷. تاریخچه مجلس سنا، مسعود کوهستانی نژاد، ۱۳۹۰

۲۶۸. دیوان سلیمی تونی، تصحیح سیّدعباس رستاخیز، ۱۳۹۰

۲۶۹. التراث الطبی العربی، سید جعفر طباطبایی، ۱۳۹۰

۲۷۰. یتیمۀ الدرر، بهروز ایمانی، ۱۳۹۰

۲۷۱. تحوّلات غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای اسلامی، به کوشش علی ططری، رحیم نیکبخت، ۱۳۹۰

۲۷۲. ترجمۀ کهن کتاب من لایحضــــره الطبیب، با مقدمــه احسان الله شـــکراللهی، ۱۳۹۰

۲۷۳. بهارستان در تاریخ، حسن باستانی راد، ۱۳۹۰

۲۷۴. ست رسائل فی اثبات واجب الوجود بالذّات و فی الالهیات: تألیف شمس-الدین محمّدبن احمد خفری، تحقیق دکتر فیروزه ساعتچیان، ۱۳۹۰

۲۷۵. تذکره بی نظیر، افتخار دولت آبادی، تصحیح امید سروری، ۱۳۹۰

۲۷۶. غنیۀ النزوع، با مقدمه سیّدمحمّدعمادی حائری، ۱۳۹۰

۲۷۷. انیس الخلـــوۀ و جلیس الســلوۀ، تدوین مسافربن ناصر ملطیوی، به کوشش محمدافشین وفایی و ارحام مرادی، ۱۳۹۰

۲۷۸. فهرست نامه ایران، حسین متقی، ۱۳۹۰

۲۷۹. تشیع و ولای اهل بیت (ع) در ادب فارسی، جنگ عبدالکریم مداح، تصحیح امینه محلاتی، ۱۳۹۰

۲۸۰ دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و نهروان: سرودۀ عباس ناسخ، تصحیح دکتر صابر امامی، ۱۳۹۰

۲۸۱. نامه های مشروطه(دفتر ۱) / به کوشش ابراهیم ذوالفقاری، ۱۳۹۰

۲۸۲. دیوان کمال غیاث شیرازی، تصحیح محسن کیانی و احمد بهشتی، ۱۳۹۰

۲۸۳. فهرست اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (دفتر ۴)/ مریم نیل قاز، ۱۳۹۰

۲۸۴. کتاب ورز اطلاع رسان، برگی از شناختنامه ایرج افشار، سیّد فرید قاسمی، ۱۳۹۰

۲۸۵. اولی القبلتین: نخستین قبله گاه، به کوشش سید علی موجانی، ۱۳۹۰

۲۸۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج ۱/۴۷تألیف احسان الله شکراللهی، ۱۳۹۰

۲۸۷. تکملۀ الذریعۀ، تألیف سید محمد علی روضاتی، اعداد محمد برکت ، ۱۳۹۰

۲۸۸. اسناد خرم آباد، به کوشش سید فرید قاسمی، ۱۳۹۰

۲۸۹. سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ، نصیری مقدم، ۱۳۹۰

۲۹۰. عطارد دانش، عبدالحسین طالعی، ۱۳۹۰

۲۹۱. ره آورد ستوده (یادداشتهای دکتر منوچهر ستوده): به کوشش مصطفی نوری، ۱۳۹۰

۲۹۲. بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشیع(مجموعۀ نود مقاله و یادداشت): حسن انصاری، ۱۳۹۰

۲۹۳. میراث بهارستان (۴)، ۱۳۹۰

۲۹۴. اسناد روزنامه نگاری و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ، سیدفرید قاسمی، ۱۳۹۰

۲۹۵. شرح فصول نصیریه، خدیجه مقدس زاده، ۱۳۹۰

۲۹۶. فتنۀ شیخ عبیدالله کرد، یوسف بیگ باباپور، مسعود غلامیه، ۱۳۹۰

۲۹۷. هنر انقلاب، ۱۳۹۰

۲۹۸. فهرست دانشگاه ج ۱۹، ۱۳۹۰

۲۹۹. تحفۀ الغرائب/ جلال متینی ، ۱۳۹۰

۳۰۰. قرآن ترکیه، با مقدمه سیّدمحمّدعمادی حائری، ۱۳۹۰

۳۰۱. فردوس التواریخ (تاریخ ارض اقدس رضوی): تألیف فاضل بسطامی، تصحیح علیرضا اکرمی، ۱۳۹۰

۳۰۲. چهل طوفان (بررسی تصاویر چاپ سنگی طوفان البکاء): تحقیق علی بوذری، ۱۳۹۰

۳۰۳. دیوان دو سراینده از قرن نهم/ امینه محلاتی، ۱۳۹۰

۳۰۴. شبه قوانین (لوایح قانونی دکتر مصدّق): به کوشش مسعود کوهستانی نژاد (مجلّد اوّل)، ۱۳۹۰

۳۰۵. اسناد برده فروشی، به کوشش نرگس علیپور، ۱۳۹۰

۳۰۶. عرش الایقان فی شرح تقویم الایمان/ علی اوجبی و اکبر ثقفیان، ۱۳۹۰

۳۰۷. تذکرۀ مردم دیده/ علیرضا قزوه، ۱۳۹۰

۳۰۸. اسناد انتخابات مجلس شورای ملّی کرمانشاهان (در۲۴ دورۀ مجلس شورای ملّی): به کوشش علی ططری و اردشیر کشاورز، ۱۳۹۰

۳۰۹. مذکرالاصحاب/ ملیحای سمرقندی/ دکتر محمّد تقوی، ۱۳۹۰

۳۱۰. متون ایرانی (مجموعه رساله های دانشوران ایرانی از دورۀ اسلامی تا عصر تیموری): به کوشش جواد بشری. (دفتر اوّل)، ۱۳۹۰

۳۱۱. فهرست اسناد انتخابات مجلد ۵/ به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین پور، ۱۳۹۰

۳۱۲. اجازات الحدیث الّتی کتبها محمّدباقر المجلسی الاصبهانی: جمع و تدوین سیّداحمد حسینی اشکوری،۱۳۹۰

۳۱۳. تلامذۀ العلامۀ المجلسی و المجازون منه: جمع و تدوین سیّداحمد حسینی اشکوری، ۱۳۹۰

۳۱۴. تاریخ چاپ سنگی در اصفهان/ غلامی جلیسه، ۱۳۹۰

۳۱۵. اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسی و فهرستنگاری): به کوشش سیّدمحمّدحسین حکیم. (دفتر دوم)، ۱۳۹۰

۳۱۶. گیهان شناخت: تألیف قطّان مروزی، تصحیح و تحقیق علی صفری آق قلعه، ۱۳۹۰

۳۱۷. اسناد اراک (عراق – سلطان آباد) دوره ۲-۵/ به کوشش اسدالله عبدلی آشتیانی، ۱۳۹۰

۳۱۸. اسناد پراکندۀ حکام ولایات ایران (مربوط به دورۀ قاجاریه): به کوشش منوچهر ستوده و علی امیری،۱۳۹۰

۳۱۹. خاطرات میرزا احمدخان عمارلوئی: به کوشش علی امیری،۱۳۹۰

۳۲۰. نامه های مشروطه (دفتر دوم)/ به کوشش ابراهیم ذوالفقاری،۱۳۹۰

۳۲۱. شفاءالقلوب و تجوهر الاجسام: تألیف غیاث الدین دشتکی، تصحیح علی اوجبی، ۱۳۹۰

۳۲۲. نامۀ ارسباران (تاریخ اهر و ارسباران): تألیف سیّدرضا آل محمّد، به کوشش محمد الوانساز خویی، در چهار مجلّد، ۱۳۹۰

۳۲۳. اسناد یزد در دورۀ مشروطیت: به کوشش احمد مظفرمقام،۱۳۹۰

۳۲۴. فهرست کتابخانه مجلس جلد ۱/۴۰، ۱۳۹۰

۳۲۵. فهرست کتابخانۀ خانقاه احمدی شیراز: تألیف محمّد وفادارمرادی،۱۳۹۰

۳۲۶. معزی نامه، عبدالحسین طالعی، ۱۳۹۰

۳۲۷. مُهرهای سلطنتی: تألیف محمّدجواد جدّی،1391

۳۲۸. فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول): تألیف سیّد محمّدتقی حسینی، 1391

۳۲۹. ترجمۀ اطباق الذهب: از مترجم ناشناخته، به کوشش ولی علی منش و عبدالحمید ربیع نیا، 1391

۳۳۰. اسناد روحانیت و مجلس (دوره هفتم و هشتم قانوگذاری): فریناز متشرعی و ندا شهماری، 1391

331. مخطوطات کربلا: سلمان هادی آل طعمه، 1391

332. دیوان نظام استرآبادی: شایسته ابراهیمی، مرضیه بیک وردیلو، 1391

333. نذر عارف: بهروز ایمانی، سعید شفیعیون، 1391

334. تکمله طبقات اعلام الشیعه: محمد برکت، 1391

335. متون ایرانی: جواد بشری، 1391

336. کتابچۀ جمع و خرج کل هذه السنۀ ایت­ائیل ممالک محروسه مطابق سنۀ 1304 هجری: بهمن بیانی، 1391

337. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه: اکبر ثقفیان، 1391

338. مهرهای سلطنتی: محمدجواد جدی، 1391

339. دو رساله از کاشف الغطاء علیه میرزا محمد اخباری: رسول جعفریان، 1391

340. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران: محمدحسین حکیم، 1391

341. گفتگو با قبیله چاپ: اسماعیل دمیرچی، 1391

342. عشق نامه،سرودۀ عزالدین عطایی: سارا ساورسفلی، 1391

343. اسناد پراکندۀ حکام ولایات ایران (مربوط به دورۀ قاجاریه): منوچهر ستوده، 1391

344. فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران: سید باقر سخائی، سید علی موجانی، 1391

345. گزیده­ ای از اسناد کردستان (مجلس اول تا پنجم شورای ملی): اسماعیل شمس، 1391

346. غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان): علیرضا عبداللهی کچوسنگی، 1391

347. نهایة الاقدام: سید محمد عمادی حائری، 1391

348. شرح الاشارات و التنبیهات (شیخ الرئیس ابوعلی عبدالله بن سینا): سید محمد عمادی حائری، 1391

349. الصلات الثقافیه بین العراق و ایران: نصیر الکعبی، 1391

350. جنۀالاخبار و نخبۀ الاخبار: میرهاشم محدث، 1391

351. انیس الوحده و جلیس الخلوۀ: مجتبی مطهری، 1391

352. گلزار ابرار فی سیر الاخیار: یوسف بیگ باباپور، 1392

353. کلیات نظام قاری: رحیم طاهر، 1392

354. دیوان کامل جنید شیرازی: امید سروری، 1392

355. اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی (سراینده سده 5-6ق): بهروز ایمانی، 1392

356. راهنمای سفرا: فرهاد طاهری، 1392

357. المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور: محمدکاظم محمودی، 1392

358. دیوان اشرفی سمرقندی: عبّاس بِگ‌جانی و امید سُروری، 1392

359. تذکره التواریخ: علیرضا قوجه زاده، 1392

360. ترجمه تقویم البلدان: میرهاشم محدث، یوسف بیگ باباپور، 1392

361. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز: محمد وفادار مرادی، 1392

362. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (جلد 49): سید جعفر حسینی اشکوری، 1392

363. اوراق عتیق: سید محمدحسین حکیم، 1392

364. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (جلد 42): محممود نظری، 1392

365. مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس تحت عنوان «نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم)»: علی ططری، 1392

366. تذکره حیات خوشنویسان: حمیدرضا قلیچ خانی، 1392

367. مُلحَقُ نهج البَلاغه: بروایه احمد بن یحیی بن ناقه الکوفی (477-559ق)، محمدجعفر اسلامی، 1392

368. فهرستوارۀ پایان­‌نامه‌های ترکیه (مطالعات ایرانی): اسراء دوغان، 1392

369. دانشنامه مهر و حکاکی در ایران: محمد جواد جدی، 1392

370. دیوان مدایح و مراثی میرفتّاح (اشراق) مراغه‌ای: رحیم نیکبخت، حسن صفیاری، 1392

371. مثنوی معنوی: به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، 1392

372. گزیده‌ای از اسناد کردستان: اسماعیل شمس، 1392

373. تاریخ کردستان: محمدرضا ابن صوفی؛ تصحیح دل‌آرا مردوخی، 1392

374. فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح استانبول: تألیف سید محمدتقی حسینی،‌ 1393

375. جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد:‌ به کوشش الهام ملک زاده، زهرا حامدی و زهرا علیزاده بیرجندی، 1393

376. فرهنگ پهلوی (واژه نامه پهلوی – پازند): سعید عریان، 1393

377. از الفبا تا هنر: شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب های خوشنویسی: غلامرضا راهپیما، 1393

378. اسناد قم در دوره پهلوی اول (مجلس ششم تا دوازدهم ملی): به کوشش سید محمدحسین محمدی، 1393

379. نمایه سفینه تبریز: به کوشش مهدی قمی نژاد، 1393

380. «فرهنگ نصیری: ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی»: تألیف محمدرضا و عبدالجمیل نصیری؛‌ به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور با همکاری مصطفی کاچالین، 1393

391. زند اوستای انکتیل دوپرون، 1393

392. اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی): به کوشش جمشید مظفری، 1393

393. «مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال»: تألیف احمد بن احمد بن احمد الدمانیسی السیواسی؛ تحقیق و تصحیح فاطمه توکلی، 1393

 

 

مراکز فروش

تهران

خیابان انقلاب، نبش خیابان دانشگاه، انتشارات توس؛ تلفن: ۶۶۴۹۸۷۴۰ ؛ ۶۶۴۶۱۰۰۷

خیابان فلسطین، نبش میدان فلسطین، شمارة ۱۳۰، مؤسسة فرهنگی هنری کتاب مرجع؛ تلفن: ۸۸۹۶۳۷۶۸

خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، بین خ ۱۲ فروردین و فخررازی، انتشارات طهوری؛ تلفن: ۶۶۴۰۶۳۳۰

میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، نبش خیابان آجانلو، پلاک 236، فروشگاه مرکزی کتابخانه مجلس شورای اسلامی. تلفن: 33548146و 33548148. 

شهرستانها

اصفهان ـ خیابان چهارباغ، دروازه دولت، فرهنگسرای اصفهان؛ تلفن: ۲۲۰۴۰۲۹ـ ۲۲۳۹۰۰۳ـ۰۳۱۱

تبریز ـ خیابان طالقانی، تقاطع خیابان ارگ، انتشارات دهخدا؛ تلفن: ۵۵۶۰۶۰۱-۰۴۱۱

شیراز ـ چهارراه مشیر، کتابفروشی هاشمی؛ تلفن: ۲۲۲۵۶۶۹-۰۷۱۱

شیراز ـ میدان دانشجو، اول ساحلی غربی، نبش کوچه ۲۶، کتاب اسفند؛ تلفن: ۲۲۵۲۸۷۶-۰۷۱۱

قم ـ ابتدای خ صفائیه، جنب دفتر آیت‌ا... سبحانی ـ کلبه شروق؛ تلفن: ۷۷۳۶۴۲۴ـ ۰۲۵۱

قم ـ خیابان چهارمردان، پاساژ صاحب‌الزمان انتشارات بیدار؛ تلفن: ۷۷۴۹۴۲۹ـ۰۲۵۱

قم ـ فروشگاه کتابخانة حضرت آیت ا... مرعشی؛ تلفن: ۵-۷۷۴۱۹۷۱-۰۲۵۱

کاشان ـ کتابخانة کاشان‌شناسی آیت‌الله غروی ؛ تلفن: ۳۶۱۶۱۶۹ـ ۰۹۱۳

مشهد ـ چهارراه دکترا، انتشارات امام؛ تلفن: ۸۴۳۰۱۴۷ ـ ۰۵۱۱