دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult

ضمان قهری «مسئولیت مدنی» با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی منتشر شد.

کتاب حاضر ضمن بررسی مسئولیت مدنی؛ به مطالعه تطبیقی آن در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی نیز پرداخته است. کتاب از دو بخش؛ در قالب ده فصل به شرح زیر تشکیل شده است. بخش اول با عنوان «کلیات و مبانی مسئولیت مدنی»؛ پنج فصل ابتدایی کتاب را تشکیل می‌دهد.

مؤلف در فصل اول در مورد مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی بحث کرده است. در فصل دوم پیرامون مبانی و منابع مسئولیت مدنی بحث کرده است. در فصل سوم ارکان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم در موضوع اضرار به غیر در اجرای حق (سوء‌استفاده از حق) بررسی شده است. و در فصل پنجم نیز موضوع نظریه سوء استفاده از حق در فقه اسلامی بررسی و کنکاش شده است.

بخش دوم با عنوان «الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی و قوانین دیگر»؛ فصول ششم تا دهم کتاب را در بر گرفته است. در فصل ششم با عنوان «کتاب»، چهار مبحث قاعده دارا شدن غیرعادلانه؛ اداره اموال غیر؛ تصرفات دیگر در مال غیر؛ و استیفاء مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. در فصل هفتم با عنوان «غصب»؛ شش مبحث تعریف و شرایط غصب؛ ضمان غاصب نسبت به عین مال مغصوب؛ ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب؛ مسئولیت أیادی متعاقبه در مورد غصب؛ معامله بر مال مغصوب؛ و زیاد شدن قیمت مال مغصوب  در اثر عمل غاصب بررسی شده است.

در فصل هشتم با عنوان «اتلاف و تسبیب»؛ مؤلف ابتدا به بررسی فرق بین "اتلاف" و "تسبیب" پرداخته و سپس به این موضوع پرداخته که چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ و در ادامه نیز شرایط مسئولیت را بیان نموده است. در فصل نهم با عنوان «مسئولیت‌های ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء و حیوانات»؛ سه مبحث مسئولیت ناشی از خرابی بنا؛ مسئولیت مالک یا متصرف حیوان؛ و سوء استفاده از حق بررسی شده است.

در فصل دهم نیز با عنوان «قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی»؛ ابتدا در مورد قانون مسئولیت مدنی سال 1339 بررسی و در ادامه قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی بررسی شده است. پس از فصل دهم و با عنوان ضمائم؛‌ متن مادگان مربوط به مسئولیت مدنی، از: قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،(قبلی و جدید) قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی و قانون مدنی فرانسه؛ آورده شده است.

از ویژگی بارز این کتاب می‌توان به گستردگی مباحث و مطالعه تطبیقی در مکتب‌های فقهی اسلامی و نظام‌های تأثیرگذار حقوقی اشاره کرد تا دانشجویان و علاقه‌مندان و حقوقدانان به شکل گسترده‌تری در مباحث اساسی این بخش از حقوق وارد شوند و از آنجا که قوانین ذیربط به مسئولیت مدنی تا حدی پراکنده است، در پایان کتاب، برای سهولت مراجعه، متن قوانین ذیربط اضافه شده است.

یادآور می شود، ضمان قهری «مسئولیت مدنی» با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی تألیف حمید بهرامی احمدی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در سال جاری به بهای 160000 ریال منتشر شد.

به نقل از مهر