جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۵ روز پیش


 
banner defult

روزنامه آلیک بنیادی اساسی و نقش آفرین در جامعه ارمنیان  ایران است که سال گذشته هشتادمین سال انتشار خود را جشن گرفت.

پیمان فصلنامه فرهنگی ارمنیان است که وارطان وارتاینان مدیر مسئول و آرمینه آراکلیان سردبیر این مجله هستند که به کوشش برخی از پژوهشگران و فرهنگ دوستان ارمنی و همکاری محققان و نویسندگان فارسی زبان منتشر میشود و هدف از انتشار آن معرفی مشترکات فرهنگی ایرانیان ارمنی و سایر ایرانیان بطور عام و شناساندن بزرگان دانش و فرهنگ ایرانی در ارتباط با فرهنگ ایران زمین میباشد.

تاریخ هشتاد ساله آلیک، تنها روزنامه ارمنی زبان ایران/ آرا ه. اوانسیان

همواره در سنگر/ نورایر السایان

آلیک از زبان دوستان و همکاران/ گریکور قضاریان

به پاس هشتادمین سال انتشار آلیک/ کارینه داویدیان

اولین سفیر زن جهان/ شاهین هوسپیان

به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد تئاتر در جلفای اصفهان/ نیکید میرزایانس

واساک ماداتیان (1845- 1914)/ بختیار هواکیمیان، نیکید میرزایانس

توروس روسلین و میراث هنری او/ آرپی مانوکیان

طرح روی جلد تزئینی برخی از حروف الفبای ارمنی میباشد. این شماره پیمان در پاییز 90 منتشر شده است.