جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۵ روز پیش


 
banner defult

دو علت مهم را می‌توان در رشد جهانی فرقه‌ها و گرایش مردم به آنها نام برد: اول، عطش معنویت خواهی مردم که در دوران مدرنیته با تفکر مادی گرایی به شدت سرکوب شده بود و دوم، ناتوانی متولیان دینی در پاسخگویی به نیازهای معنوی و دینی مردم.

پدیده فرقه در دنیای امروز، به عنوان موضوعی چالش زا و اثر گذار بر زندگی انسان‌ها،‌ دولت‌ها،‌ قوانین، مراکز علمی و آموزشی، مذاهب و فرهنگ‌ها مورد بحث واقع می‌شود؛ شکل گیری و گسترش فرقه‌ها در دنیا، امری اجتناب ناپذیر بوده چرا که زندگی انسان‌های فراوانی را تحت تأثیر قرار داده است.

کشور ما، اگرچه بیش از صد سال شاهد فعالیت فرقه‌هایی همچون بهائیت بوده است؛ اما کشور، هیچگاه به اندازه دو دهه اخیر با پیدایش و فعالیت چشمگیر فرقه‌ها و آیین‌هایی نو ظهور مواجه نشده است. این در حالی است که این فرقه‌ها، آسیب‌های جبران ناپذیری به دین،‌خانواده،‌ اقتصاد و سیاست وارد می‌آورند و این امر، تلاش علمی و عملی برای کنترل فعالیت‌ها، رشد و گسترش فرقه ها و آسیب‌های آن را ایجاب می‌نماید.

«فرقه‌های نوظهور و آسیب‌ها» در پنج فصل تدوین شده است به شرح زیر:

فصل اول- پیشینه شناسی، دیدگاه‌ها و تعریف‌ها

تاریخچه و تعریف فرقه از نگاه جامعه شناسان و روانشناسان غربی را بیان می‌کند.

فصل دوم- انواع فرقه‌ها

انواع فرقه را از منظر جامعه شناسان و روانشناسان به بحث گرفته است.

فصل سوم- ویژگی فرقه‌ها

تحلیل و بررسی ویژگی فرقه‌ها را بیان می‌کند.

فصل چهارم- جنبش‌های ضد فرقه

در این فصل پیدایش و تعریف جنبش‌های ضدفرقه و چگونگی شکل گیری آنها را در کشورهای مختلف مورد بحث قرار می‌دهد.

فصل پنجم- آسیب‌های فرقه گرایی

در این فصل نیز به بررسی آسیب‌های فرقه‌ای در خانواده، سیاست،‌ اقتصاد و معنویت پرداخته است.

در انتهای کتاب نیز خلاصه، منابع و پایگاه‌های اینترنتی فارسی و انگلیسی و مقالات انگلیسی آمده است.

امید شهباز نژاد «فرقه‌های نوظهور و آسیب‌ها» را در 256 صفحه نگاشته است و انتشارات معجزه در مشهد آن را در دو هزار نسخه منتشر کرده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 489006 می‌باشد.