سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

در تفکر قرآنی، انسان تنها موجودی است که در معرض امتحان قرار دارد و این نشأت گرفته از انتخابگری اوست، یعنی اختیار و اراده.

ملاک برتری انسان بر جماد و نبات و حیوان، عقل و اراده اوست. هدف قرآن پذیرش هدایت و راهنمایی در مسیر حق است. این امر بدون شناخت پروردگار و جز به توفیق او امکان پذیر نیست.

در این کتاب سعی شده است ضمن مطرح ساختن فشرده دیدگاه های مورد بحث در «مشاوره» و «روان درمانگری» با نگاهی اجمالی، هدایت ازدیدگاه قرآن، نهج الفصاحه و نهج البلاغه مطرح گردد و همین طور دیدگاه های معدودی از ستارگان آسمان تمدن اسلامی که آنان نیز با برخورداری از باور قرآنی و سنت نبوی صفحات زرینی در هدایتگری را به جامعه زمان خود عرضه داشته اند ارائه شود تا تلألؤ این گوهرهای نادیده انگاشته شده در حوزه مشاوره و هدایت گری در مقابل دیدگان علاقه مندان به فرهنگ و تمدن اسلامی قرارگیرد.

لازم به ذکر است این کتاب برای دانشجویان رشته مشاوره خانواده و مشاوره مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس « هدایت و مشورت در اسلام » به ارزش دو واحد تدوین شده است.

«هدایت و مشورت در اسلام» از بخش هایی به شرح زیر تشکیل شده است:

  • نگاهی کوتاه به پیشینه مشاوره

در بخش اول کتاب سعی شده است با نگاهی گذرا به «مشاور» و «مشاوره» و آغاز رویکرد علمی دراین رشته، راهنمایی آموزشگاهی و مشاورة توان بخشی صورت گیرد.

  • نظریه های مشاوره و روان درمانگری

دراین بخش به برخی از نظریات که در مشاوره و روان شناسی مشترکند به اضافه نظریاتی که عمدتاٌ در مشاوره استفاده می شود  مطرح شده است.

  • هدایت و مشورت در قرآن، نهج الفصاحهّ و نهج البلاغه

در این بخش عنوان اصلی که هدایت است در حوزه قرآن، نهج الفصاحه و نهج البلاغه مطرح می شود که در بردارنده هدایت انسان در قرآن، هدایت گم کردگان و ویژگیهای هدایت پیامبر اکرم (ص) و هدایت و مشورت در نهج البلاغه است.

  • آراء برخی از دانشمندان اسلامی در حوزۀ هدایت و مشورت انسان

در بخش آخر به انسان، شناخت، جهان شناسی و هدایت او از منظر قرآن و اسلام و از دیدگاه دانشمندانی چون جاحظ، فارابی، ابن مسکویه، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیر، مولوی، غزالی، سعدی، فیض کاشانی، شهید مطهری و شهید بهشتی مطرح شده است .

  • نمایه

شامل فهرست اعلام است.

«هدایت و مشورت در اسلام» در تهران توسط جواد اژه ای  در269 صفحه نگاشته شده است و انتشارات سمت در 500 نسخه و به قیمت 45000 ریال، این کتاب را در سال 1390 منتشر کرده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی484949 می‌باشد.

فرح خسروی نهاوندی