جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۵ روز پیش


 
banner defult
نمایه اثر ارزشمند سفینه تبریز استخراج و از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1393 ساعت 11:04
اسناد قم در دوره پهلوی اول از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
سه شنبه, 16 اردیبهشت 1393 ساعت 16:30
«از الفبا تا هنر: شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب های خوشنویسی» از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
سه شنبه, 16 اردیبهشت 1393 ساعت 13:00
«فرهنگ پهلوی (واژه نامه پهلوی – پازند)» پژوهش دکتر سعید عریان از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
دوشنبه, 15 اردیبهشت 1393 ساعت 15:04
«جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد» از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
دوشنبه, 15 اردیبهشت 1393 ساعت 11:08
فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح استانبول از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
یکشنبه, 14 اردیبهشت 1393 ساعت 10:58
این کتاب شامل اسناد مجلس اوّل تا پنجم شورای ملّی است که به کوشش اسماعیل شمس تدوین شده و توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است.
شنبه, 19 بهمن 1392 ساعت 11:20
«تاریخ کردستان» که تألیف محمدرضا ابن صوفی است توسّط دل‌آرا مردوخی تصحیح شده، و از طرف انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است.
چهارشنبه, 09 بهمن 1392 ساعت 10:04
قدیم‌ترین دستنویس مثنوی معنوی در ایران (مورّخ 701ق) از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
شنبه, 28 دی 1392 ساعت 15:46
دیوان مدایح و مراثی میرفتّاح (اشراق) مراغه‌ای درگذشته‌ی 1175 قمری از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
شنبه, 14 دی 1392 ساعت 12:56
صفحه 2 از 16