شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
کتابخانه مجلس شورای اسلامی، در ادامه انتشارات خود، به تازگی کتاب خاطرات عمارلوئی که از رجال آزادیخواه انقلاب مشروطه و نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی بود را منتشر کرد.
یکشنبه, 07 خرداد 1391 ساعت 10:50
کتاب حاضر شامل دو رساله مهم از آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1228) در رد بر میرزا محمد اخباری (م 1232) است.
چهارشنبه, 03 خرداد 1391 ساعت 08:58
در ادامه انتشار مجموعه اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اسناد بهارستان کتاب «اسناد یزد در دوره مشروطیت» در ادوار دوم تا پنجم مجلس شورای ملی منتشر شد.
یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 08:47
فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های پراکنده که در گنجینه خطی و مخزن چاپی کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود بکوشش رضا کوچک‌زاده منتشر شد.
شنبه, 30 اردیبهشت 1391 ساعت 11:52
در ادامه انتشار اسناد بهارستان
مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، اسناد مهمی از روحانیت شیعه بعنوان یکی از ارکان موثر در جنبش‌های آزادی خواهی در تاریخ معاصر را در دل خود جای داده است که حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند.
شنبه, 30 اردیبهشت 1391 ساعت 10:10
شکسته نویسی زیباترین صورت خطّ تحریر فارسی است و آثار ارزشمند بسیاری به این خط نگاشته شده است.
یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 07:59
خاندان معزی از روزگار طلوع شیخ معزالدین در عصر صفویه تا روزگار نزدیک به ما، همیشه مهد پرورش مردان جهاد و اجتهاد و پارسایی و شکوه مرجعیت بوده است.
شنبه, 23 اردیبهشت 1391 ساعت 08:29
این دستنویس کهن در سال 1345 شمسی توسط کتابخانه مجلس خریداری شده‌است، اما تا سال 1388 که در جلد 33 فهرست نسخه‌های خطی مجلس معرفی شود، مجهول باقی مانده بود.
شنبه, 23 اردیبهشت 1391 ساعت 07:38
پنجاه و یکمین مجلد از فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس، به بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب رسید.
جمعه, 22 اردیبهشت 1391 ساعت 21:05
از سوی کتابخانه مجلس
ایاصوفیا مهمترین و بزرگترین کلیسای مسیحیت شرق در دروان امپراطوری بیزانس، و یکی از معروفترین مساجد جهان اسلام پس از فتح قسطنطنیه در 857ق است.
یکشنبه, 17 اردیبهشت 1391 ساعت 21:38
صفحه 8 از 16